V Štúdiu 12 vystúpi slovinský literárny historik Kozak

Divadelný ústav pozýva na prednášku Krištofa Jaceka Kozaka spojenú s prezentáciou publikácie Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia, ktorá sa uskutoční v pondelok 5. novembra 2012 o 16:00 v Štúdiu 12.

blog

Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia je kniha slovinského teatrológa Krištofa Jaceka Kozaka, ktorá upozorňuje na to, že tragédia ako žáner nepatrí do minulosti.

Krištof Jacek Kozak (1969) je významný súčasný slovinský literárny historik, teatrológ a pedagóg. Špecializuje sa na problematiku súčasnej drámy, predovšetkým tragédie. Prednáška vychádza z Aristotelovej Poetiky a jej nasledovníkov a prezentuje kľúčové teórie, ktoré tvoria základ post-dekonštrukcie subjektu v súčasných tragédiách

Kozak sa tomuto žánru venuje aj vo svojej teoretickej knihe „Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia“. Publikáciu v slovenskom preklade Romany Maruškovej práve vydáva Divadelný ústav v edícii Svetové divadlo.

Podľa Krištofa Jaceka Kozaka tragédia ako žáner nepatrí do minulosti. Vo svojej publikácii vyvracia teóriu o smrti tragédie a poukazuje na fakt, že tragédia mení svoj obsah a tvar v závislosti od spoločnosti, v ktorej vzniká a ktorú zrkadlí.

Autor sa v tejto publikácii venuje filozofickým otázkam tragédie, filozofickému ukotveniu teórie tragického, rozoberá jednotlivé atribúty tragédie a v záverečnej kapitole analyzuje aj niektoré tragédie súčasných autorov.