V Bratislave sa uskutočnia bezplatné kurzy posunkového jazyka

Už v druhej polovici júla sa v Bratislave uskutočnia bezplatné kurzy posunkového jazyka s jedným z najlepších lektorov a tlmočníkov v posunkovom jazyku Robertom Šarinom.

blog

Kurzy sú určené začiatočníkom, ktorým ovládanie posunkového jazyka uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi v ich okolí a tiež pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o nepočujúcich. Kurzy organizuje Nadácia Pontis s podporou Nadačného fondu Telekom.

Večerné kurzy posunkového jazyka sa uskutočnia v priestoroch čitárne na Magio pláži na Tyršovom nábreží v Bratislave. Záujemcovia môžu prísť ktorýkoľvek večer v týždni od 22. do 26. júla od 19.00 do 20.30 hodiny a nie je potrebné sa na ne vopred prihlásiť. Pripojiť sa môže ktokoľvek v akýkoľvek deň.

Intenzívny trojdňový kurz posunkového jazyka sa začne 23. júla a potrvá do 25. júla od 9.00 do 16.00 hodiny. Na kurz sa treba vopred prihlásiť najneskôr do pondelka 15. júla vyplnením a zaslaním prihlášky, ktorá sa nachádza na webe Nadácie Pontis.

Účastníci kurzu sa naučia základné posunky, osvoja si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozvedia sa viac o komunite nepočujúcich ľudí. Hovoriť rukami nemusí byť vôbec jednoduché, ale oplatí sa to vyskúšať. Tak ako sa učíme cudzie jazyky, je dôležité poznať aspoň základy posunkového jazyka. Nepočujúci vždy ocenia takúto snahu porozumieť im. Zapájame ich tak do nášho sveta a uľahčujeme im komunikáciu v bežnom živote.

  • Vedeli ste, že?
  • • nepočujúcim robí problémy čítanie s porozumením (často nerozumejú, čo sa píše v novinách, listoch a pod.)
  • • každý národ má svoj posunkový jazyk
  • • v posunkovom jazyku dávame na začiatok vždy to, čo chceme zdôrazniť, aj preto veta v posunkoch môže vyzerať takto: Ja včera kino.
  • • naučiť sa posunkový jazyk je podobne náročné ako sa naučiť cudzie jazyky

• súčasťou posunkového jazyka sú aj mimika, pozície, pohyby hlavy a hornej časti trupu