Storočnica Josepha Beuysa - čo vás čaká?

Goethe-Institut si od februára do októbra pripomenie storočnicu narodenia Josepha Beuysa projektom Beuys Will Be Beuys. Séria prednášok, diskusií, premietaní, workshopov a performancií predloží témy rovnoprávnosti a násilia, ekológie a globalizácie, či „ekonomizovania umenia“.

blog

Joseph Beuys (12. máj 1921 – 23. január 1986) je považovaný za jedného z najplyvnejších a súčasne najkontroverznejších umelcov 20. storočia. Jeho plastiky, environmenty, kresby, inštalácie, multiple, audio- a videoinštalácie sa nachádzajú v zbierkach významných svetových galérií a múzeí. Beuys bol spoluzakladateľom nemeckej Strany zelených a spoluzakladateľom Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research (FIU). 

Zámerom projektu nie je nostalgická spomienková oslava charizmatickej legendy postmoderny. Nechceme ani dokázať ani odmietnuť alebo prijať Beuysovu teóriu sociálnej plastiky. Uprostred aktuálnej dynamiky globálnych spoločenských procesov vnímame príležitosť vytvoriť konkrétne historické premostenie. V tomto prípade teoreticko-praktické premostenie medzi rôznymi (environmentalistickými, politickými, feministickými atď.) aspektmi Beuysovej umeleckej tvorby a súčasnou situáciou. 

Najbližšie podujatia 

18.3.2021 o 18.00 / online prednáška Beuys a Beuys - Klik pre stream
Meeting-ID: 893 7943 3725
Kenncode: Tgf0dR


Komplex Joseph Beuys sa skladá z nespočetných tematických celkov a možných uhlov pohľadu. Beuys sa nedá redukovať na jednu jedinú formulku v rámci dejín umenia, filozofickej estetiky ani sociálneho angažmán. Pozývame Vás na prednášku Roba Švarca, ktorý danú problematiku otvorí v rámci osláv stého výročia Beuysovho narodenia.
Súčasťou prednášky bude aj prezentácia knihy NON EXIT – Sociálna plastika Josepha Beuysa a nesubstančná ontológia Egona Bondyho (edícia PLEROMA, Asociácia Corpus, Bratislava 2021), v ktorej Švarc aktualizuje Beuysovu koncepciu sociálnej plastiky na pozadí filozofie Egona Bondyho.

Po prednáške bude nasledovať diskusia s autorom.
Moderuje: Michal Hvorecký

1.4.2021 / dve prednášky pod spoločným názvom Fluxus v Čechách a aktivizmus na Slovensku
1. Lucia G. Stach: Zrkadlo v zrkadle. K autorským utópiám a intermediálnym stratégiám konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku.
2. Pavlína Morganová: Počiatky konceptuálneho umenia a hnutie Fluxus
Klik pre stream a viac info.
 
15.4.2021Claudia Schmid: Unter Aller Augen, premietanie dokumentárneho filmu.
 Po premietaní filmu bude nasledovať diskusia s Claudiou Schmid.
Viac info. o premietaní


Ďalší potvrdení hostia

Florian Malzacher, narodený v roku 1970, je nezávislým kurátorom súčasného performatívneho umenia, dramaturgom a autorom. Po štúdiu aplikovaných divadelných štúdií v Gießene pracoval ako divadelný kritik a od roku 2006 do roku 2012 sa stal hlavným dramaturgom / kurátorom festivalu steirischer herbst v Grazi. V rokoch 2013 až 2017 pôsobil ako umelecký vedúci divadelného festivalu Impulse (Düsseldorf, Kolín nad Rýnom a Mülheim / Ruhr). Florian Malzacher je vydavateľom a autorom mnohých esejí a kníh o divadle a performancii, ako aj o vzťahu umenia a politiky.

Švajčiarsky dramatik, filmár, režisér, novinár a esejista Milo Rau, narodený v roku 1977 v Berne, vyštudoval sociológiu, romanistiku a nemčinu v Paríži, Berlíne a Zürichu. Od roku 2002 publikoval viac ako 50 divadelných hier, filmov, kníh a akcií, ktoré boli uvedené na všetkých významných medzinárodných festivaloch. V roku 2007 založil »International Institute of Political Murder« - Medzinárodný inštitút politických vrážd (IIPM).
Jeho divadelné hry a filmy získali početné ocenenia , v roku 2018 získal za svoje dielo európsku divadelnú cenu. V súčasnosti je umeleckým riaditeľom mestského divadla v Gente. Jeho inscenácia Hate Radio (Štvavé rádio) hosťovala na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra v roku 2015.

Olia Sosnovskaya, narodená v Minsku v roku 1988, je umelkyňa, teoretička a autorka. Pracuje s textami, vizuálne a performatívne. Jej témy siahajú od kultúrnych techník a teórií slávnosti až po problémy komunity a afektu. Pritom sa odvoláva na diskurzy kolonializmu, moderného sveta práce a voľného času. Je spoluzakladateľkou umeleckej platformy „Problem Collective“ a kolektívu „Work Hard! Play Hard!“ Olja Sosnovskaya sa zúčastnila mnohých performancií, festivalov a skupinových výstav v Bielorusku, na Ukrajine, vo Švédsku, Nemecku a Bulharsku.

Bližšie informácie o projekte

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sa prvé podujatia uskutočnia online