Slovenská filharmónia u vás doma

Koncerty Slovenskej filharmónie sa kvôli mimoriadnej situácii do odvolania nekonajú. A keďže nemôžete prísť do bratislavskej Reduty, ona prichádza k vám vďaka online hudobnému archívu Slovenskej filharmónie. Záznamy vybraných koncertov sprostredkovávame prostredníctvom modernej digitálnej koncertnej siene od roku 2008.

blog

Záznamy koncertov môžete v tomto období sledovať  na stránke stream.filharmonia.sk. Webový odkaz na tento archív je dostupný aj z domovskej stránky Slovenskej filharmónie: filharmonia.sk v sekcii „Koncerty online“. K dispozícii tu máte takmer štyristo záznamov našich koncertov, z ktorých si môžete vybrať.

Snažíme sa o zaujímavú dramaturgiu a vzhľadom na  návyky jednotlivých skupín, ale i aktuálne požiadavky, napr. potreby rodičov a učiteľov, ktorí vítajú naše videá ako účinnú pomoc pri dištančnom vyučovaní, selektujeme ponuku nášho Archívu do niekoľkých žánrových celkov, pre ktoré sme pripravili špeciálny časový rozvrh zverejňovania koncertov.

Sekcia koncertov Filharmonická škôlka ponúka koncerty špeciálne pripravované pre rodičov a deti, ponuka bude aktualizovaná vždy v stredu o 8:30 na stránke: stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty

Sekcia Hudobných akadémií obsahuje mnoho výchovných koncertov, ktoré môžu využívať učitelia základných umeleckých škôl, ale i základných škôl práve v aktuálnej situácii dištančného vzdelávania. Ponuku aktualizujeme vždy v piatok o 9:30 na stránke: stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty

Sekcia Symfonické koncerty budeme aktualizovať vo štvrtok o 19:00 na stránke stream.filharmonia.sk. Táto sekcia obsahuje aj záznamy koncertov Slovenského filharmonického zboru, ponuku nájdu milovníci zborového umenia na stránke stream.filharmonia.sk.

V sekcii Komorné koncerty nájdu záujemcovia alternatívne typy koncertov. Komorné koncerty a recitály aktualizujeme vždy v nedeľu o 16:00 na stránke: stream.filharmonia.sk. Táto ponuka sa bude striedať s ponukou koncertov Slovenského komorného orchestra na stránkach: stream.filharmonia.sk.

Sekcia Organové koncerty bude aktualizovaná vždy v nedeľu predpoludním o 11:00 na stránke: stream.filharmonia.sk.

Uvedené časy sa týkajú noviniek, prvého zverejnenia. Od toho momentu zostávajú odkazy k dispozícii permanentne, na neobmedzenú dobu. 

Vzhľadom na rôznorodú vekovú kategóriu našich divákov budeme koncerty z Archívu SF  paralelne zverejňovať aj na sociálnych sieťach - Facebooku, Instagrame a Twitteri Slovenskej filharmónie nasledovne:

Filharmonická škôlka – streda 8:30 
Hudobné akadémie – piatok 9:30
Symfonické koncerty – štvrtok 19:00
Komorné koncerty SKO – nedeľa 16:00
Organové koncerty – nedeľa 11:00

Časy zverejňovania sú prispôsobené aktivitám v rodinnom prostredí s malými deťmi. Pre školy, abonentov a návštevníkov sme zachovali časy, v ktorých sú zvyknutí prichádzať na koncerty. Prvým plánovaným programom bude Filharmonická škôlka v stredu 1. apríla o 8:30.                

Na FB reagujeme na podnety našich poslucháčov a zverejňujeme aj iné zaujímavé koncerty.

Želáme všetkým priaznivcom hudobného umenia a – samozrejme nielen im, aby sme spoločne zvládli súčasnú náročnú situáciu vo fyzickom zdraví, a vďaka nášmu aktuálnemu online programu i v dobrej psychickej kondícii.