Slovenská filharmónia opäť s publikom

V piatok 7. mája o 19ej sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie bude symfonický koncert opäť s abonentmi a návštevníkmi. V nedeľu 9. mája od 16ej sa uskutoční koncert Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom.

blog

Na základe aktuálne zverejnených informácií v kultúrnom semafore a vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. apríla 2021 môže Slovenská filharmónia privítať 150 návštevníkov. 

Priamy prenos oboch koncertov zdarma bude na webe Slovenskej filharmónie

Na piatkový symfonický koncert prednostne pozývame držiteľov abonentiek cyklov AD, BE, A, B, D, E (štvrtky a piatky). Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov  je potrebné vyzdvihnúť si vopred voľnú vstupenku (po predložení abonentky)  v Pokladnici SF od utorka 4. mája 2021.    

Na nedeľný komorný koncert prednostne pozývame držiteľov abonentiek cyklu SKO. Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov  je potrebné vyzdvihnúť si vopred voľnú vstupenku (po predložení abonentky)  v Pokladnici SF od utorka 4. mája 2021. Dopredaj vstupeniek pre nových záujemcov bude v piatok (7. 5.) od 13.00 – 18.30 h a  v nedeľu hodinu pred koncertom – platba za vstupenku je možná iba bezhotovostne.    

Dopredaj vstupeniek pre nových záujemcov bude v piatok (7. 5.) od 13.00 – 18.30 h – platba za vstupenku je možná iba bezhotovostne. 
 

klik pre program piatkového koncertu

klik pre program nedeľného koncertu
Pravidlá podľa kultúrneho semaforu
- Pred vstupom na koncert sa každý účastník musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. 
- Výnimka platí po predložení nasledovných potvrdení:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou
vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
- Pri vstupe na koncert a počas celej doby trvania podujatia.je povinné prekrytie dýchacích ciest Koncert sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických opatrení.