Rok po požiari vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie

V septembri uplynul rok od požiaru v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu, ktoré sa nachádza v priestoroch Kina Lumière. Požiar zasiahol objekt krátko pred plánovanou rekonštrukciou Kina Lumière, ktoré je od 20. septembra 2022 zatvorené a aktuálne realizuje finálnu fázu rekonštrukcie, ktorá zvýši komfort jeho návštevníkov.
blog

Rekonštrukcii predchádzalo čistenie priestorov po požiari

Hoci Kino Lumière nebolo požiarom priamo zasiahnuté, jeho dôsledky boli natoľko rozsiahle, že všetky priestory kina, projekčné technológie, vzduchotechnické rozvody, steny, podlahy aj kreslá v kinosálach si vyžiadali náročné čistenie. Z tohto pohľadu mal požiar dosah aj na plánovanú rekonštrukciu.

Čistenie a dekontamináciu objektu od agresívnych sadzí realizovala vysúťažená spoločnosť SANAC, s.r.o. od októbra do polovice decembra 2022, hovorí Marta Šuleková, riaditeľka Útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ. Podľa jej slov požiar vstúpil do už rozbehnutého verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby kina. Ponuky sa vyhodnocovali v decembri minulého roka, no samotná rekonštrukcia sa začala až o päť mesiacov neskôr, pretože jej nevyhnutnou podmienkou bolo právoplatné stavebné konanie, ktoré nariadil stavebný úrad.

Stavebné povolenie sa nám podarilo získať v rekordne krátkom čase, už 22. mája, za čo sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným inštitúciám, predovšetkým Mestskej časti Bratislava – Staré mesto. Zhotoviteľom rekonštrukcie je spoločnosť NTJ. na základe projektovej dokumentácie  spoločnosti DARK BLUE studio. Autormi projektu rekonštrukcie kina sú architekti Zuzana Čižmárová a Peter Štrpka

Rekonštrukcia sleduje zámer vybudovať z Kina Lumière moderný priestor pre milovníkov filmového umenia a zvýšiť komfort jeho návštevníkov. 

Podľa manažérky Kina Lumière Zity Hosszúovej rekonštrukcia predstavuje dôležitú technologickú, energetickú i bezpečnostnú revitalizáciu objektu. Jej predmetom je kompletná výmena elektriky a zrealizuje sa aj nová vzduchotechnika. Existujúci systém centralizovanej chladiacej sústavy vymení systém so samostatnými vzduchotechnickými jednotkami pre každú jednu kinosálu. Vďaka tejto zmene sa výrazne zlepší cirkulácia a kvalita vzduchu v jednotlivých sálach. 

Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena troch digitálnych projektorov, ktoré nezvratne poškodilo zamorenie požiarnymi splodinami. Z rovnakých dôvodov sa v kinosálach menia obklady stien, koberce a plátna. Sedačky zostávajú pôvodné – vyčistené a repasované. 

Najviditeľnejšou zmenou pre divákov bude úprava foyeru

Viditeľnou zmenou rekonštrukcie je úprava foyeru, ktorý doteraz neprešiel podstatnejšou renováciou. Kino bude viac v kontakte s kaviarňou vďaka novému presklenému prepojeniu s foyerom, čo priestoru dodá úplne novú dynamiku. Vo foyeri bude zároveň odstránený podhľad z roku 2011 a priznaný vysoký strop objektu. Zmení sa i pult predaja vstupeniek a vytvorí sa predajné miesto a zázemie predajne Klapka.sk, ktorá sa do kina presťahuje z Grösslingovej ulice, približuje Hosszúová. V priestore sa bude nachádzať aj špeciálna vitrína s edičnými produktami SFÚ.

Architekti Zuzana Čižmárová a Peter Štrpka pri vstupe do projektu rekonštrukcie kina vychádzali z toho, že Kino Lumiére je špecifické svojím zameraním aj významom. Jeho úlohou je zachovávať históriu slovenskej kinematografie, byť v priamom dotyku s tvorcami a zároveň byť súčasťou európskej umeleckej kinematografie. To všetko sme si hlboko uvedomovali. K projektu rekonštrukcie sme preto pristupovali s veľkým rešpektom. Hlavnou úlohou bolo zosúladiť najnovšie technologické a technické riešenia so zachovaním spiritu legendárneho kina. Uskutočnilo sa veľa diskusií a množstvo prezentácií riešení, na ktorých sme sa snažili nájsť rovnováhu medzi aktuálnou technológiou vrátane predstáv o komforte návštevníkov so správnou mieru nostalgie a géniom loci tejto legendárnej inštitúcie.

Z debát sa vykryštalizoval finálny pohľad na Kino Lumière ako na priestor spájajúci artové kino s galériou, ktorá má pri prezentovaní kvalitného filmového umenia ambíciu osloviť návštevníkov aj inými druhmi vizuálnych médií – fotografiou, plagátom, grafikou a podobne. Súčasne sme ale mali aj snahu o silnejšie prepojenie kina s kaviarňou, aby komunita priateľov kina mala priestor na stretnutia pred aj po predstavení. Zároveň to malo zostať to známe útulné kino, kam sa človek teší, že uvidí dobrý film a pri tom sa stretne aj so známymi.

Otvorenie kina závisí od kolaudačného rozhodnutia

Kino Lumière je zatvorené už rok. Na základe ohlasov verejnosti i podľa vyjadrení zástupcov kultúrnej a filmárskej obce jeho zatvorenie významne zasiahlo do kultúrneho života mesta. SFÚ má preto ako prevádzkovateľ veľký záujem otvoriť hneď, ako to bude možné.

Podľa zmluvy so zhotoviteľom stavby má byť rekonštrukcia ukončená 29. septembra, pre otvorenie kina však bude rozhodujúca dĺžka kolaudačného konania.

Kaviareň by sme radi otvorili koncom októbra a veľmi dúfame a veríme v to, že štyri kinosály nášho Kina Lumière – kina Slovenského filmového ústavu sprístupníme prvým návštevníkom ešte v predvianočnom čase. Slávnostné otvorenie a predstavenie kina filmárskej a odbornej verejnosti pripravíme neskôr.

Najdôležitejšie je sprístupniť kino bežným divákom, ktorí nám počas celého roka dávajú vedieť, že im chýba. Presný termín budeme okamžite komunikovať po správoplatnení kolaudačného rozhodnutia,  hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ.

Kino Lumière bolo naposledy v riadnej prevádzke ešte pred pandémiou v roku 2019 a jeho projekcie navštívilo viac ako 120 000 divákov. Jeho otvorením chce SFÚ osláviť tohtoročné 60. výročie vzniku. Počas zatvorenia Kino Lumière premietalo na viacerých miestach a prinášalo filmy v súlade s vlastnou dramaturgickou líniou.

Projekcie sa realizovali na pôde Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) a v kinosále novootvorenej zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie (SNG), kde kino naďalej premieta spravidla každý utorok, sobotu a nedeľu. Počas prázdnin otvorilo po prvýkrát aj letné kino Lumière pod Palmou v Novej Cvernovke.

Po otvorení chce nadviazať na osvedčený dramaturgický plán s dôrazom na európsky a slovenský film a pripravuje program zameraný na dospelého aj detského diváka vrátane vzdelávacích projektov a obľúbených cyklov.