Priestor súčasnej kultúry v Bratislave rastie

A4-ka je jedným z prvých nekomerčných kultúrnych centier na Slovensku. Po rokoch pôsobenia v historickej budove YMCA, sa rozhodla rozšíriť svoje priestory. K súčasnému stavu tak pribudne nová multifunkčná sála a kaviareň s prístupom priamo z ulice. Pomôcť jej môžete aj vy.

blog

A4 – priestor súčasnej kultúry ročne pripraví okolo 300 podujatí – divadiel, koncertov či diskusií. Počas rokov pôsobenia v Bratislave Áštvorka čelila rôznym výzvam, počas ktorých verejnosti stále predstavovala jedinečné prejavy súčasného umenia v oblastiach hudby, divadla, umenia nových médií či súčasného tanca. Po šestnástich rokoch prišla nová - priestorová.

Projekt rozšírenia priestoru a dispozičných zmien možno rozdeliť do dvoch ústredných línií. Hlavným zámerom je vznik menšej multifunkčnej sály (hlavná sála kultúrneho centra je situovaná v suteréne), vedľajším vznik novej časti kaviarne a jej rozšírenie do prednej časti budovy, hneď vedľa hlavného vstupu do objektu. 

„Vzhľadom na skutočnosť že sme nekomerčným a neziskovým subjektom, do veľkej miery odkázaným na podporu z verejných a súkromných zdrojov, uchádzame sa o vašu priazeň a podporu, bez ktorej by sme takto náročný projekt nezvládli."
Ľubomír Burgr – divadelný dramaturg A4. 

A4 môžete podporiť prostredníctvom crowdfundingovej kampane. Vyzbierané peniaze budú použité na rekonštrukciu priestorov, ktorá zvýši komfort návštevníkov a zároveň rozšíri programovú ponuku. Ako poďakovanie môžete získať celoročnú zľavu na bare, členskú kartu A4, zaujímavé knihy, CD, či merch.

 O A4

Priestor A4 vznikol v roku 2004 spojením úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií ako jedno z prvých kultúrnych centier na Slovensku založených zdola. Odvtedy je živým, inšpiratívnym a medzinárodne aktívnym uzlom stredoeurópskej kultúrnej scény, priestorom pre tvorivý experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre otvoreného diváka. Venuje sa nielen uvádzaniu súčasnej tvorby, ale aktívne podporuje aj vznik nových diel a vzdelávanie v uvedených oblastiach. Popri programe s jasnou umeleckou víziou sa A4 angažuje aj v širšej verejnej debate o dôležitých spoločenských témach, ako je vytváranie podmienok pre fungovanie nekomerčných kultúrnych aktivít, kultivácia verejného priestoru, spoločenský a urbánny rozvoj a podobne. 

"Som jeden z mnohých, ktorý sem radi a pravidelne chodia a na Áštvorke obdivujem jej odvahu v dramaturgii a chuť experimentovať. Keď odtiaľto odchádzam som väčšinou príjemne znepokojený a inšpirovaný a to je dnes veľmi vzácne."
Michal Hvorecký – spisovateľ, prekladateľ, riaditeľ knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave.

Čo prinesú priestorové zmeny?

„Naša kultúrna a umelecká vízia, aj keď ju sústavne podrobujeme kritickej reflexii, je jasná. Radi by sme ju podporili aj naplnením svojej vízie priestorovej,“ prezrádza hudobný dramaturg A4 Slávo Krekovič. A4 už niekoľko rokov pôsobí v historickej budove YMCA, kde sa organizácii podarilo stabilizovať a preto má silný potenciál na ďalší rozvoj.  

Nová sála je plánovaná v priestore súčasnej kaviarne. Presunutím časti kaviarne do prednej časti budovy tu vznikne nerušený priestor vhodný na menšie hudobné, divadelné či vizuálne performancie, diskusie, prednášky, premietania, tvorivé dielne a pod.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj nákup nového mobiliáru (stoly/stoličky), vytvorenie malého pódia, odhlučnenie okien a inštalácia zvukotesných dverí. Vďaka šikovným dispozičným zmenám sa aj náš vstupný priestor pred novou malou sálou celkovo zväčší, prevzdušní a zmodernizuje. Výrazným pozitívom bude aj sprístupnenie nových toaliet pre návštevníčky a návštevníkov priamo dostupných z úrovne kaviarne a malej sály.

Podporte A4 aj vy a pomôžte rozšíriť priestor pre kultúru v Bratislave. Ďakujeme.

Fb event