Príďte podporiť výzvu za lepšie zajtrajšky a vyhrajte

Slováci patria medzi špičku v triedení odpadu, no aj napriek tomu je Slovensko na chvoste Európy v počte recyklovaných nápojových kartónov. Teraz však máme všetci možnosť prispieť k zmene. Vhoďte do konca decembra prázdny nápojový kartón do automatu v nákupnom centre Nivy oproti Slovenskej pošte a okrem toho, že podporíte výzvu za dobrú vec, máte aj možnosť vyhrať skvelé ceny.
blog

Podľa prieskumov spoločnosti Tetra Pak až 7 z 10 Slovákov poctivo a aktívne triedi obaly od mlieka alebo džúsu. Napriek tomu až 85 % z týchto obalov končí na skládkach alebo v spaľovniach, čo Slovensko radí na najnižšie priečky Európy v rámci počtu recyklovaných nápojových kartónov.

Tieto obaly sú pritom tvorené z veľkej časti vysoko kvalitnou celulózou, a teda by z nich vďaka recyklácii mohli vzniknúť obrúsky, vreckovky, ďalšie výrobky z papiera, alebo dokonca aj stavebné dosky. 

Na nápravu pritom stačí jednoduchý krok, a to zavedenie povinného zberového a recyklačného cieľa na nápojové kartóny. Preto teraz spoločnosť Tetra Pak prichádza s výzvou V rukách to máte len vy.

Prostredníctvom nej oslovuje všetkých kompetentných, aby aj na Slovensku zaviedli povinné legislatívne ciele v tejto oblasti a nápojové kartóny sa tak stali súčasťou cirkulárnej ekonomiky ako napríklad PET fľaše. 

Vhoďte prázdny nápojový kartón a vyhrajte

Podporiť zavedenie zberových a recyklačných cieľov môžeme teraz všetci. V bratislavskom nákupnom centre Nivy oproti Slovenskej pošte je do konca decembra umiestnený špeciálny automat na zber nápojových kartónov, kde môže každý z nás vhodiť prázdny nápojový kartón a ukázať, že o zmenu je na Slovensku záujem.

Okrem toho, že podporíte výzvu za dobrú vec, máte aj možnosť zapojiť sa do súťaže o 3 elektrokolobežky. 

Zapojenie sa do súťaže je veľmi jednoduché:
1. Vhoďte prázdny nápojový kartón do otvoru v automate. 
2. Vezmite si súťažný lístok, ktorý vám vydá automat po vhodení obalu. Je to podobné ako pri zálohovaní PET fliaš v obchode.
3. Vyplňte údaje na súťažnom lístku (meno, priezvisko a emailovú adresu).
4. Vhoďte vyplnený súťažný lístok do urny pri automate.
5. Vyhrajte – výhercovia sa budú žrebovať v januári.

Spojme sily, aby bola naša planéta zelenšia!