Poznáme výsledky 4. ročníka súťaže Dramaticky mladí 2013

Dramaticky mladí je súťaž o najlepší dramatický text od autorov do 18 rokov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže aktuálneho ročníka sa uskutočnilo v pondelok 24. júna v Národnom dome v Martine.

blog

Do štvrtého ročníka súťaže Dramaticky mladí 2013 sa prihlásilo 23 textov od 41 autorov. V porote súťaže boli spisovateľ Daniel Hevier, bábkoherečka a pedagogička Miriam Pavelková a teatrologička Lenka Dzadíková.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dramaticky mladí 2013 sa uskutočnilo v pondelok 24. júna v Národnom dome v Martine. Podujatie je súčasťou Junior dňa v rámci martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia 2013.

  • 1. miesto: Daniel Detto, 18 rokov, za hru Čarovný klobúk
  • 2. miesto: Alexander Valach, 17 rokov, za hru Príbeh z Pacalu
  • 2. miesto: Lucia Jaďuďová, 13 rokov, za hru Diagnóza Puškin
  • 3. miesto: Max Sobek, 18 rokov, za hru Poď sa ohadzovať grepfrujtom
  • 3. miesto: Kristína Korbeľová, 18 rokov, za hru Voldemortovo

Cena za kolektívnu tvorbu: Patrícia Fajnerová, 10 rokov, Martina Burjanová, 10 rokov, Jakub Borovička, 10 rokov a Martin Paulovič, 9 rokov, za hru Čudná pošta

Ako podpornú aktivitu súťaže pripravuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. V školskom roku 2012/2013 sa dielne realizovali v spolupráci so Štúdiom 12 v Bratislave, Slovenským národným divadlom v Bratislave, Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici a Súkromným hudobno-dramatickým konzervatóriom v Martine.

Vyvrcholením celoročnej práce je stretnutie všetkých dielní na festivale Dotyky a spojenia, kde sa prezentujú metódy práce s mládežou a inscenované čítania niektorých textov.

Dielne sú celoročnou aktivitou Divadelného ústavu, ktorej cieľom je vzdelávanie mládeže v oblasti písania dramatických textov, prehĺbenie ich vzťahu k divadlu a podpora neformálneho, kreatívneho vzdelávania. Projekt je určený pre žiakov základných a stredných škôl.

Súčasťou tohtoročného programu Junior dňa bola aj prezentácia publikácie Ivety Škripkovej Divadelná hra-be-ce-da (Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou). Kniha je zostavená ako výkladový slovník slov a termínov, ktoré sa dotýkajú divadla, jeho tvorcu i príjemcu, predovšetkým detí v teenagerskom ve­ku.

Autorka po malých krôčikoch umožňuje čitateľovi spoznať základy divadelnej praxe, divadelnej terminológie, vysvetľuje význam a poslanie tvorivého tímu, ale aj radových zamestnancov divadla. Veľmi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom ho zoznamuje s dejinami divadla a drámy a predstavuje niektorých významných svetových dramatikov. Publikácia je metodologickou pomôckou pre všetkých pedagógov základných umeleckých škôl, tvorivých dielní, dramatickej výchovy a rodičov, ktorí chcú svoje deti vzdelávať v oblasti umenia.