Pozitívne správy zo Slovenskej národnej galérie

SNG je opäť otvorená! Situácia spôsobená koronavírusom priniesla nielen do kultúrneho sektoru mnoho nečakaných a nových situácií. Okrem negatívnych dopadov pandémie na fungovanie kultúrnych inštitúcií sme sa v Slovenskej národnej galérii snažili nájsť a využiť aj pozitívne aspekty tohto obdobia. Tu je zopár dobrých správ.
blog

Slovenská národná galéria je otvorená! Pozrite si aktuálne expozície a výstavy.

V čase uzatvorenia SNG pracovala na:

- rekonštrukcii podlahy átria Esterházyho paláca v Bratislave, aby sme návštevníkom spríjemnili ich návštevu 

- úprave priestorov vysunutých pracovísk SNG – nová vstupná brána do areálu Schaubmarovho mlyna v Pezinku, upravené nádvorie a interiér kaštieľa v Strážkach, nové osvetlenie v expozícii barokového umenia na Zvolenskom zámku

- vytvorení novej online platformy Slovenská náhradná galéria ako alternatívy k fyzickej návšteve galérie. Jej návštevníci tu nájdu originálne články o zaujímavostiach zo sveta umenia „Sedem vecí o...“ od našich kurátorov, videá, ktoré predstavujú uplynulé aj aktuálne výstavy SNG, tipy na vzdelávacie a kreatívne aktivity pre rodiny s deťmi a ďalší obsah, ktorý neustále pribúda

- príprave nových formátov, ktoré rozšíria ponuku digitálneho obsahu galérie. Vysielanie živých rozhovorov zamestnancov a hostí SNG nažive divákom priblíži zákulisie fungovania galérie, v sérii videí Z klinca na klinec naši kurátori predstavia diela z rôznorodých a bohatých zbierok SNG

- dokončení expozície Antimúzeum J.K. na Baštovej ulici v Bratislave. Uplynulý polrok sa galéria v spolupráci s OZ Antimúzeum Júliusa Kollera podieľali na príprave expozície a následnej prevádzke súkromného múzea venovaného zbierke diel Júliusa Kollera. Je to prvá expozícia ikony slovenského konceptuálneho umenia, ale aj príklad neobyčajného príbehu zberateľstva a dejín umenia 20. storočia

- podpore súčasného umenia akvizičnou činnosťou – 7. mája 2020 zasadala Komisia na tvorbu zbierok Slovenskej národnej galérie. Akvizície boli realizované z účelovo viazaného rozpočtu na tému druhej svetovej vojny a zamerané na nákup slovacikálnych diel súčasného umenia, ktoré majú súvis s danou témou. Kurátori zbierok sa pri príprave svojich návrhov upriamili na niekoľko hľadísk, a to na hodnotné diela od signifikantných autorov a zároveň diela reflektujúce tému, nie však priamočiaro ani ilustratívne. Komisia odporučila nákup deviatich diel od ôsmich autorov v celkovej hodnote takmer 25 000€. Ide o výtvarníkov: Žofia Dubová, Matej Fabian, Matej Gavula, Nora Ružičková, Rastislav Podoba, Jan Čumlivski, Pavol Čejka Tomáš Klepoch. Aj týmto spôsobom kultúrne inštitúcie v súčinnosti s Ministerstvom kultúry, ktoré akvizíciu umožnilo, vedia pomôcť súčasným umelcom v situácii spôsobenej pandémiou COVID-19

- spracovaní veľkorysého daru v podobe kompletnej série populárnych grafík od kultového zoskupenia Čierne diery. Grafická séria mapuje a umeleckou projekciou revitalizuje chátrajúce objekty a miesta technických pamiatok Slovenska. Diela vznikli v limitovaných edíciách na japonskej risografickej tlačiarni Risomat, pomerne rýchlo sa vypredali a stali sa zberateľským artiklom. Do tvorby grafík Čiernych dier sa počas 5 rokov zapojilo takmer 50 autoriek a autorov z prostredia slovenskej ilustrácie, grafického dizajnu, výtvarného umenia a architektúry. SNG považuje za dôležité, aby kompletná séria grafik bola súčasťou jej zbierkového fondu

- získaniu podpory grantovej výzvy Férovej nadácie O2 na tému Digitálna škola. Projektom chce SNG zmenšiť vzdialenosť medzi kamennou galériou a pedagógmi a ich žiakmi a rozvíjať vizuálnu gramotnosť aj digitálnou formou. Lektorky a lektori z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG vytvoria metodické materiály a animované videá pre učiteľov základných škôl, ktoré budú môcť použiť ako zadanie na distančné vyučovanie, ale aj priamo v škole

- výrobe korporátnych rúšok v spolupráci s dizajnérkou Michaelou Bednárovou, ktoré sú pre záujemcov dostupné v galerijnom E-shope a výrobe rúšok pre zamestnancov SNG