Poviedka 2011 a Básne 2011 - vyhlásenie výsledkov v Rádiu Devín

blog