Otvorte si Virtuálnu databázu slovenského divadla!

Divadelný ústav prepája dáta o divadle na Slovensku s digitalizovaným materiálom.
blog

Divadelný ústav, ktorý v roku 2021 zaznamenáva 60 rokov existencie, počas celého roka predstavuje svoje nové projekty. Práve dnes, 8. júna 2021, spúšťa Virtuálnu databázu slovenského divadla na stránke etheatre.sk, ktorá zobrazuje viac než milión dát o divadle na Slovensku a viac ako 50 tisíc digitálnych dokumentov. Jednoduché užívateľské prostredie ocenia nielen odborníci, ale aj široká verejnosť so záujmom o scénické umenia.

Prvé on-line zobrazenie dát, ktoré Divadelný ústav eviduje vo svojom Informačnom systéme Theatre.sk, inštitúcia spustila v roku 2011 prostredníctvom stránky etheatre.sk, ktorá sa stala vyhľadávanou platformou nielen kvôli rozsahu dát, ale najmä kvôli jej presnosti a úplnosti. „Už v roku 2011 sme začali zobrazovať pre verejnosť on-line dáta viažuce sa k profesionálnej divadelnej kultúre. Objavili sa na nej všetky informácie o premiérach od roku 1920 po súčasnosť, kompletné obsadenie, informácie o osobnostiach, divadlách a inštitúciách, udalostiach a podujatiach.

Následne sa Divadelný ústav v rokoch 2013 až 2015 zapojil do Národného projektu Digitálne múzeum, výsledkom čoho je úspešná digitalizácia Múzea Divadelného ústavu, neskôr aj jednotlivých menších segmentov zo zbierok fotografií, bulletinov či divadelných kritík. Virtuálna databáza slovenského divadla tak, ako ju sprístupňujeme pre verejnosť dnes, je výsledkom dlhoročného úsilia Divadelného ústavu o prepojenie a kompatibilitu na úrovni faktografických dát a dokumentačných materiálov z oblasti scénických umení.

Vzhľadom na aktívne prepojenie všetkých jej segmentov je aj mimoriadne praktickým nástrojom. Od inscenácie sa dostanete kedykoľvek ku kostýmovým návrhom, od nich k recenziám, následne cez aktívne linky preskúmate kompletný inscenačný tím, pozriete si fotografie, či bibliografiu – všetko bez toho, aby ste museli otvárať nové okná či nové databázy,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Pozrite si virtuálnu databázu

Databáza obohatená aj o dokumentačné materiály
Virtuálna databáza slovenského divadla prepája bohatú informačnú platformu inštitúcie Informačný systém theatre.sk s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea Divadelného ústavu, Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu, Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu a dokumentačných fondov. Výsledkom tohto spojenia je komplexná vedomostná databáza, ktorá je výbornou pomôckou na výskumné a študijné účely, informuje širšiu verejnosť o slovenskom divadle a zároveň sa ňou zlepšuje ochrana uvedených zbierkových predmetov, dokumentačných a archívnych materiálov, ktoré boli dlhoročnou dennou manipuláciou nadpriemerne zaťažované. Databáza disponuje jedným miliónom údajov o profesionálnej divadelnej scéne a obsahuje takmer 50 tisíc digitálnych dokumentov.

„V rámci Virtuálnej databázy slovenského divadla, ktorá je sprístupnená zo známej adresy etheatre.sk, dochádza k spojeniu dvoch projektov inštitúcie. V prvom rade ide o prvý výstup z dlhodobého projektu digitalizácie zbierok a fondov, v druhom rade ide o doplnenie informačnej databázy o ďalšie segmenty a vytvorenie vyhľadávacích filtrov, vďaka ktorým sa zjednoduší a spresní orientácia v databáze,“ vysvetľuje Alžbeta Vakulová z Divadelného ústavu, ktorá riadi projekt aktualizácie Virtuálnej databázy slovenského divadla.

Čo všetko môžu záujemcovia nájsť vo Virtuálnej databáze slovenského divadla?
Architektúra portálu je členená do štyroch základných kategórií podľa charakteru informačného a dokumentačného materiálu – sú to Múzeum, Archív, Knižnica a Dokumentácia Divadelného ústavu.

V rámci kategórie Múzeum sa nachádzajú informácie a obrazová dokumentácia o zbierkach Múzea Divadelného ústavu, ktoré vzniklo v roku 2006 ako odborné múzejné pracovisko. Ide o umelecké diela a predmety historickej a kultúrnej hodnoty, viažuce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku – scénické a kostýmové návrhy, kostýmy, makety, výtvarné divadelné plagáty, bábky a ďalšie predmety múzejnej a galerijnej hodnoty. Najkomplexnejšie zastúpenie v zbierkach a fondoch majú zakladateľské línie kostýmových a scénických umelcov na Slovensku.

Kategória Archív obsahuje informácie o archívnych fondoch a zbierkach Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu zriadeného v roku 2002.

Kategória Knižnica obsahuje elektronický katalóg knižnice, ktorá obsahuje takmer 50 000 knižničných jednotiek.

V kategórii Dokumentácia sú materiály systematizované do tematických skupín, ako napríklad Inscenácie, Fotografie, Inscenačné texty a pod., ale aj špeciálne zbierky, akou je zbierka fotografií Europeana Photography.

Sprístupnenie digitálnych náhľadov dokumentačných materiálov podlieha autorskému zákonu a vzhľadom na to sa vzťahuje na presne vymedzené časové obdobie.

Jednoduchý prístup ku všetkým informáciám
„Novinkou oproti pôvodnej informačnej platforme z roku 2011 je jednoduchší prístup ku všetkým potrebným informáciám a zložkám podľa dvoch spôsobov vyhľadávania. Bádateľ sa môže k informáciám dostať prostredníctvom jednotlivých kategórií Múzeum, Dokumentácia, Archív či Knižnica, ale aj prostredníctvom textového poľa, do ktorého vloží hľadaný textový reťazec. Celkovo sme sa snažili databázu sprehľadniť a to, k čomu bolo predtým náročné sa dostať, je teraz omnoho jednoduchšie,“ hovorí Alžbeta Vakulová.