Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2020

Poznáme mená laureátov fotografických súťaží Fotograf roka a Osobnosť slovenskej fotografie. Ceny sa odovzdávajú 27. januára.

blog

Fotograf roka 2020
Vyhlasovatelia
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie/OZ FOTOFO
Vysoká škola výtvarných umení
Festival_OFF

Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Dušan Kochol, Václav Macek

Osobnosť slovenskej fotografie 2020

doterajší laureáti – Ľudovít Hlaváč (2006),  Viliam Malík (2007), Karol Kállay (2008) , Ivan Kozáček (2009),  Igor Grossmann (2010), Miro Gregor (2011), Stano Pekár (2012),  Anton Podstraský - in memoriam (2013), Milota Havránková (2014) Judita Csáderová (2015), Václav Macek (2016), Ivan Matejka (2017) Rudo Sikora (2018), Tibor Borský (2019)

Porota rozhodla, že laureátom je v roku 2020: Aurel Hrabušický – (1956), kurátor fotografickej zbierky Slovenskej národnej galérie, ktorý sa venuje dejinám i súčasnosti slovenskej fotografie od polovice 80-tych rokov.

Jeho výskum sa spočiatku orientoval na súčasnú tvorbu, pre jeho kurátorské projekty 80-tych a 90-tych  boli príznačné texty o autoroch na rozmedzí fotografie a konceptuálneho umenia. Neskôr sa jeho záujem rozšíril o obdobie modernizmu 20-tych a 30-tych rokov, výsledky publikoval v knihe Slovenská fotografia 1925-2000 (2002, spoluautor Václav Macek), neskôr participoval na tímových výstavách  v SNG o fotografii 50-tych, 70-tych a 80-tych rokov. V poslednom období je dôležitá jeho spolupráca s Filipom Vančom na knihách o niektorých významných, ale niekedy obchádzaných slovenských fotografoch. Ostatným titulom je kniha o Antonovi Šmotlákovi (2020)

Fotograf roka 2020

Doterajší laureáti: Andrej Bán (2006), Tibor Huszár (2007), Lucia Nimcová (2008), Alan Hyža (2009), Jozef Ondzík (2010), Boris Németh (2011), Šymon Kliman (2012), Jana Hojstričová (2013), Martin Kollár (2014) , Olja Triaška Stefanovič (2015), Dušan Kochol (2016), Ján Viazanička (2017) Zuzana Pustaiová (2018), Andrea Kalinová (2019)

Porota rozhodla, že laureátom je v roku 2020: Martin Kleibl (1981), ArtD. - absolvent katedry fotografie a nových médií VŠVU (2010) a doktorandského štúdia (2014), neskôr dva roky pôsobil ako asistent v ateliéri prof. Ľuba Stacha, od roku 2016 je kurátorom jediného Múzea fotografie na Slovensku.

Martin Kleibl sa venuje aj vlastným fotografickým projektom, týkajú sa najmä jeho sídliska Petržalky, v ktorom žije od detstva,  ale aj fotografii 19.storočia. Jeho aktivity na poli unikátneho historického výskumu sú čoraz bohatšie. Participoval na zborníkoch, konferenciách – Renesancia fotografie 19.storočia (2014), V hľadaní prameňov (2018). V roku 2020 samostatne publikoval knihu Počiatky fotografie na Slovensku 1839 - 1918, ktorej význam pre fotografickú kultúru sa porota uzniesla zdôrazniť udelením ocenenia Fotograf roka.