Nová dráma má víťazov

V sobotu 18. májasa skončil deviaty ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy. Na záverečnom ceremoniáli festivalu Nová dráma/New Drama 2013 sa udelili tri hlavné festivalové ceny a ceny súťaže Dráma.

blog

V Bratislave sa v sobotu 18. mája skončil deviaty ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2013, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku.

Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo odovzdávanie troch festivalových cien a cien súťaže Dráma. Vyvrcholením celého podujatia bolo predstavenie zahraničného hosťa Divadla Reduta z Brna. Národní divadlo Brno sa predstavilo inscenáciou Kabaret Kafka v réžii Daniela Špinara, jedinečným scénickým stvárnením Kafkovho Listu otcovi.

Čestná predsedníčka študentskej poroty Ľubica Krénová a účastníci Seminára mladej kritiky udelili Cenu študentskej poroty hre Róberta Mankoveckého a Doda Gombára www.narodnycintorin.sk. Inscenáciu Slovenského komorného divadla v Martine režijne naštudoval Dodo Gombár.

Cenu bratislavského diváka udelila námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Petra Nagyová – Džerengová. Návštevníkom festivalu sa najviac páčila inscenácia Štúdia 12 – priestoru pre novú drámu a Divadla TUŠ 5chalanov.sk.

Predseda päťčlennej medzinárodnej poroty Tomasz Grabiński oznámil víťaza ceny GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013. Porota ocenila Slovenské komorné divadlo v Martine za vynikajúcu inscenáciu výnimočnej dramatizácie Sedem dní do pohrebu, ktorá prináša silné svedectvo o zložitej dobe prostredníctvom intímnych príbehov konkrétnych historických osobností v skvelých hereckých interpretáciách.

Porota skonštatovala, že tohtoročný výber inscenácií dokumentuje skutočnosť, že v slovenských divadlách sa stali modernými silne a spoločensky závažné témy, často spracované v pôvodných dramatických textoch, čo je pre vývoj slovenskej dramatiky a slovenského divadla veľmi perspektívny trend.

Porota sa rozhodla udeliť zvláštnu cenu poroty inscenačnému tímu inscenácie Jánošík 00 7 Mestského divadla v Žiline. Cena je za pozoruhodný počin mladého autorského a inscenačného tímu, ktorý prostredníctvom hravého pohľadu na jánošíkovský mýtus priniesol vtipnú a zároveň angažovanú generačnú výpoveď.

Ďalšiu zvláštnu cenu porota udelila Divadlu Aréna za inscenáciu Holokaust, ktorá vznikla na základe divadlom iniciovaného dramatického textu Viliama Klimáčka. Text sa venuje závažnej etape histórie Slovenska.

V MDPOH sa v sobotu večer udeľovali aj ceny súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2012. Cenu Slovenského rozhlasu, naštudovanie a uvedenia hry na Rádiu Devín, udelil Ján Šimko Vladimírovi Ragalovi za text Metro. Prvé miesta súťaže Dráma 2012 dostali dva texty Tentazione Heleny Eliášovej a Autista Mariana Janika. Ocenenia odovzdala riaditeľka Divadelného ústavu a členka poroty súťaže Dráma 2012 Vladislava Fekete. Na druhom mieste sa umiestila hra Michala Baláža Spojené kráľovstvo. Tretie miesto porota neudelila.

Festival Nová dráma/New Drama 2013 hľadal tretí májový týždeň hrdinov po celej Bratislave. Sídlom hlavnej súťažnej sekcie boli scény piatich divadiel, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, Štúdiu 12, A4 – priestore súčasnej kultúry, Divadle Aréna a v Činohre Slovenského národného divadla. Sprievodný program sa usídlil v Štúdiu 12, Berlinke a A4 – priestore súčasnej kultúry.

Festival Nová dráma pripravili Divadelný ústav v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.