Nepremeškajte v októbri v Slovenskom národnom múzeu

V Slovenskom národnom múzeu v októbri 2017 opäť končí niekoľko zaujímavých výstav. Múzeum predstavuje malú  „ochutnávku“ pre návštevníkov z celého Slovenska.  Výber je zaujímavý, tak nepremeškajte.

blog

Sídelná budova SNMVajanského nábr. 2, Bratislava

Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2017 (do 29. 10. 2017)
Slovenská výstava ilustrácií detskej literatúry predstavuje mozaiku najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta.

SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad, Bratislava

RONA – 125 rokov skla (do 29. 10. 2017)
Výstavný projekt predstavuje vývoj dizajnu sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia po súčasnosť, predovšetkým aktuálne dizajnérske produkty.

SNM-Archeologické múzeum, Žižkova ul. 12 (Vchod do múzea - Žižkova 16), Bratislava

Bratríci na Slovensku v archeologických nálezoch (do 31. 10. 2017)
V oblastiach, ktorými bratríci prešli, dochádzalo k rabovaniu, podpaľačstvu a vraždeniu. K ich archeologickému odkazu patria militárie, doklady jazdectva, poľnohospodárske a remeselné náradie.

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Žižkova ul. 18 (Vchod do múzea - Žižkova 16), Bratislava

„Milý vážený priateľ!“ (do 15. 10. 2017)
Prostredníctvom korešpondencie medzi Aranyom a Madáchom výstava prezentuje priateľstvo dvoch velikánov maďarskej literatúry.SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Bratislava 

Zidne kuharice - textilné nápisové nástenky (do 31. 10. 2017)
Na podklade etnografického terénneho výskumu v Chorvátsku výstava prezentuje jeden zo spôsobov prejavu etnickej identity Slovákov a prejavy príslušnosti k slovenskej spoločnosti.

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra

Ignác Bizmayer - Spomienky na detstvo a mladosť (do 30. 10.2017)
Výstava dokumentuje obdobie detstva a mladosti národného umelca Ignáca Bizmayera.

Pozrite si aj  ďalšie výstavy Slovenského národného múzea  - klik