Nemecká jeseň v Kine Lumière

Tohtoročná jeseň bude v Kine Lumière patriť nemeckej kinematografii. V utorok 12. septembra sa vo Filmotéke začne rozsiahla prehliadka Nemecká jeseň zameraná na fenomén tzv. nového nemeckého filmu.

blog

Tohtoročná jeseň bude v Kine Lumière patriť nemeckej kinematografii. V utorok 12. septembra sa vo Filmotéke začne rozsiahla prehliadka Nemecká jeseň zameraná na fenomén tzv. nového nemeckého filmu. Prostredníctvom takmer tridsiatky filmov predstaví tvorbu režisérov, ktorí sa v 60. rokoch minulého storočia pokúšali zmeniť vtedajšiu kinematografiu. Diváci sa počas štyroch mesiacov zoznámia s dielami Alexandra Klugeho, Rainera Wernera Fassbindera, Wernera Herzoga, Volkera Schlöndorffa či Wima Wendersa.

Nemecká jeseň približuje jedno z najzaujímavejších období v dejinách nemeckej kinematografie, ktoré sa formovalo v 60. rokov minulého storočia, v čase vzniku nových vĺn a smerov vymedzujúcich sa voči tradíciám a establišmentu. „Išlo o zvláštne a mimoriadne dynamické obdobie nielen v nemeckej kinematografii, ale v celej nemeckej spoločnosti,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič z oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu (SFÚ), kurátor prehliadky Nemecká jeseň. „Približne v druhej polovici 60. rokov sa postupne začala k slovu dostávať generácia tvorcov, ktorí reagovali na najživšiu nemeckú prítomnosť, no zároveň nezatvárali oči pred katastrofickými udalosťami druhej svetovej vojny. V istom zmysle je tzv. nový nemecký film rozkročený práve medzi týmito dvomi pólmi. Filmy tvorcov ako Alexander Kluge, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Volker Schlöndorff či Wim Wenders však neboli obrátené len dovnútra, ale dokázali osloviť a zaujať aj medzinárodné publikum.“ Podľa jeho slov je pomyselným zavŕšením tohto trendu film Plechový bubienok (1979) režiséra Volkera Schlöndorffa, ktorý získal Zlatú palmu na MFF v Cannes a Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Jeho kameramanom bol Slovák Igor Luther.

Prehliadka je dramaturgicky rozdelená na dve časti. Počas septembra a októbra predstaví „výber z filmov Alexandra Klugeho, jedného zo signatárov legendárneho Oberhausenského manifestu z roku 1962 a zároveň významnú osobnosť v oblastiach filmovej legislatívy a filmového vzdelávania. Kluge bol mimoriadne plodný tvorca, do prehliadky sme zaradili štrnásť filmov z rokov 1966 až 1988, ktoré nakrútil ako režisér sám či v spolupráci s inými režisérmi,“ približuje program Michalovič. Podujatie sa zároveň koná pri príležitosti Klugeho tohtoročných 85. narodenín a zároveň 55. výročia Oberhausenského manifestu. Druhá časť prehliadky v mesiacoch november a december voľne nadviaže na prezentáciu Klugeho tvorby a uvedie dve pásma krátkometrážnych filmov signatárov Oberhausenského manifestu i výber z filmovej tvorby režisérov Rainera Wernera Fassbindera, Wernera Herzoga, Volkera Schlöndorffa, Wima Wendersa či u nás menej známych tvorcov Herberta Achternbuscha, Petra Fleischmanna, Wernera Schroetera a ďalších.

Prehliadku otvorí 12. septembra dlhometrážny debut Alexandra Klugeho Rozlúčka so včerajškom z roku 1966, ktorý je podľa Michaloviča „bod prvého kontaktu s jeho tvorbou. V tomto filme a takisto napríklad v snímke Príležitostná práca otrokyne (1973) Kluge otvára aktuálne problémy vtedajšej nemeckej spoločnosti, ako sú vzťah medzi minulosťou (dejinami) a prítomnosťou, postavenie ženy v spoločnosti, interrupcie. Možno ešte viac ako eseje pôsobia jeho filmy – často využívajúce komentár mimo obrazu – ako ,zápisníky‘, kde nejde ani tak o vyrozprávanie uceleného príbehu, ako skôr o vyjavenie procesu myslenia, pričom myšlienky sa rozbiehajú mnohými smermi.“

Filmy prehliadky Nemecká jeseň pochádzajú z obdobia 60. a 80. rokov minulého storočia. „Hoci ide o historický, teda časovo ohraničený fenomén, mnohé z uvádzaných filmov sú dodnes pôsobivé a nemusíme ich vnímať len ako ´archívny materiál´,“ myslí si Michalovič. „Navyše, na mnohých sa podieľali aj herci či iní filmoví tvorcovia z krajín strednej Európy vrátane Slovenska.“ Pri príležitosti prehliadky vyjde rovnomenná publikácia, ktorá predstaví fenomén tzv. nového nemeckého filmu v hlbších súvislostiach, budú v nej i rozhovory s predstaviteľmi či pamätníkmi spomínaného obdobia. Slovensko v nej reprezentuje herečka Jana Plichtová, ktorá účinkovala vo filme Wernera Schroetera Deň idiotov (1981). V októbri sa prehliadky s prednáškou o tvorbe Alexandra Klugeho zúčastní Thomas Elsaesser, autor viacerých knižných publikácií o rôznych aspektoch tzv. nového nemeckého filmu.

Vstupenky si zakúpite na cinepass.sk
Pozrite si program filmov (filmy postupne dopĺňame)

x x x

Prehliadku Nemecká jeseň, ktorá sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, organizuje Slovenský filmový ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom.

Filmy zaradené do prehliadky uvádza Filmotéka – študijná sála Slovenského filmového ústavu v Kine Lumière od 12. septembra do 19. decembra 2017 vždy v utorok a vo štvrtok o 18.15 hod.

Viac informácií
Fb link