MKB vyhlasuje 5. ročník literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto.

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje 5. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre školákov „Bratislava, moje mesto“.

blog

5. ročník súťaže Bratislava, moje mesto venuje pozornosť osobnostiam, ktorých osud bol alebo je spätý s naším mestom:

Literárne práce (je dovolené cestovať v čase, popustiť uzdu fantázii, osoba – hrdina príbehu – však musí byť reálna)

  • 1. Neuveríte, koho som stretol!
  • Poviedka o stretnutí s osobou, ktorá sa zapísala do histórie Bratislavy. Kde ste sa stretli? Kto to bol? Čo ste spolu zažili? Správala sa v súkromí inak, ako ste očakávali?
  • 2. Bratislava sa mi páči…

Predstavte si, že ste slávna osobnosť z minulosti alebo súčasnosti Bratislavy. Vžite sa do jej pocitov, situácie, problémov a napíšte báseň, čo sa jej na Bratislave páči alebo čo by zmenila.

Výtvarné práce

  • Pocta osobnosti

Ľubovoľnou technikou alebo ich kombináciou vyjadrite poctu niektorej z osobností, osudom spätej s Bratislavou. (plošné práce o rozmere 85 cm na výšku a 125 cm na šírku so súhlasom autora budú súčasťou stálej výstavy v MKB)

Veríme, že do súťaže prihlásite Vašich žiakov, deti, vnúčatá, aby sa na Bratislavu pozreli inými očami ako v každodennom zhone, všimli si snahy a činy iných ľudí, ocenili ich, a tak si pestovali aj svoj vzťah k mestu a jeho obyvateľom.

Uzávierka súťažných prác: 30. apríl 2015.

Podrobnejšie informácie o témach aj podmienkach súťaže (pdf)