Literárna cena Anasoft litera 10. marca 2020 vyhlási desať najlepších prozaických kníh vydaných v uplynulom roku

V 16. ročníku Literárnej ceny Anasoft litera sa rozhodne o desiatich najlepších prozaických knihách vydaných v minulom roku (2020). V septembri 2021 porota rozhodne v druhom kole o finálovej päťke a napokon vyberú víťazné prozaické dielo, ktorého autor či autorka získa finančnú odmenu 10 000€.

blog

Porota:
- česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková
- poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová
- publicista a literárny kritik Patrik Garaj
- poľský literárny vedec Rafał Majerek
- literárna vedkyňa Marta Součková

Prečítať si krátke životopisy poroty

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

V šestnástom ročníku literárnej ceny Anasoft litera je odbornou porotou k 31. januáru 2021 posudzovaných 164 prozaických titulov. Ich počet sa môže počas hodnotenia poroty zmeniť, ak sa zistí, že niektoré z nich nespĺňajú kritériá štatútu pre zaradenie medzi adeptov na literárnu cenu Anasoft litera.

Desať najlepších kníh sa odprezentuje počas multižánrového festivalu litera fest, ktorý sa bude konať v júni 2021 v Bratislave. Už tradičnou súčasťou podujatia budú okrem autorských čítaní nominovaných autorov literárnej ceny aj koncerty, diskusie, výstava, projekcie či divadelné predstavenie. 

Okrem toho organizátori ceny pripravujú aj vyše 20 besied a autorských čítaní po celom Slovensku v rámci projektu Anasoft litera uvádza ako aj ďalší ročník ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

Pozrieť zoznam hodnotených kníh 

Pozrieť zoznam laureátiek a laureátov ceny Anasoft litera