Letné čítanie – Divadelný ústav odporúča

Divadelný ústav Bratislava dáva čitateľom do pozornosti svoje tri nové publikácie.

blog

Elixír smiechu je druhé vydanie úspešnej knihy o jednom z najväčších slovenských hercov v dejinách slovenskej kultúry Jozefovi Kronerovi a o hereckom rode Kronerovcov. Hry Ondreja Šulaja sú knižným výberom dosiaľ nepublikovaných autorových divadelných hier. Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia je kniha slovinského teatrológa Krištofa Jacka Kozaka, ktorá upozorňuje na to, že tragédia ako žáner nepatrí do minulosti.

Zuzana Bakošová-Hlavenková a kolektív autorov: Elixír smiechu: Jozef Kroner a Kronerovci

„Anča, nožík!“ – replika z úst Jozefa Kronera patrí k nezabudnuteľným pre generácie slovenských divákov už desiatky rokov. Rovnako ako ďalšie slávne postrehy, ktorými tento výnimočný a charizmatický herec preslávil stovky postáv v divadle, filme či televízii, doma aj v zahraničí. Kubo, Fidlikant na streche, Tisícročná včela, Sváko Ragan, Slovácko sa nesúdi . . . sú klenoty slovenskej kultúry a stali sa populárnymi aj vďaka prítomnosti Jozefa Kronera, ktorý svoje postavy stvárnil nenapodobiteľným spôsobom.

Divadelný ústav Bratislava práve vydal už druhé doplnené vydanie knihy. Publikácia Elixír smiechu – Jozef Kroner a Kronerovci vychádza v edícii Osobnosti.

Výnimočná publikácia kolektívu renomovaných slovenských divadelných a filmových teoretikov pod editorským vedením profesorky Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej prináša plastický a bohatý obraz umeleckej tvorby Jozefa Kronera, významnej hereckej divadelnej a filmovej osobnosti. Zároveň upriamuje pozornosť na herecké majstrovstvo jeho manželky Terézie Hurbanovej-Kronerovej, dcéry Zuzany Kronerovej, jednej z najvýznamnejších súčasných slovenských herečiek a ďalšej výraznej hereckej osobnosti, herca Jána Kronera. Kniha je obohatená aj o vzácne a výstižné názory Zuzany Kronerovej a Jána Kronera, tvorcov a spolupracovníkov, čo ju robí príťažlivou a čitateľsky pútavou.

Ondrej Šulaj: Hry

Hry Ondreja Šulaja sú knižným výberom dosiaľ nepublikovaných autorových hier, ktoré vznikali v rozmedzí rokov 1975 – 2010. Čitatelia sa v ňom zoznámia s dramatizáciami slovenských próz, ktoré úspešne uviedli slovenské divadlá – od Timravy (Ťapákovci, Všetko za národ), cez Ladislava Balleka (Pomocník), Vincenta Šikulu (Fila chytá vlhu) až po Rudolfa Slobodu (Gazdova krv). V knihe sa nachádza aj autorova pôvodná hra O psíčkovi a mačičke, známa aj vďaka televíznej adaptácii a vydareným inscenáciám na Slovensku i v Čechách.

Ondrej Šulaj, doteraz vnímaný najmä ako filmový scenárista, sa vďaka ponúkanému titulu začleňuje aj do kontextu slovenskej drámy, ako aj do našich divadelných dejín. Úvodnú štúdiu k výberu, ktorý Divadelný ústav vydáva s Vysokou školou múzických umení v Bratislave, pripravila teatrologička Martina Ulmanová. Súčasťou knižného výberu sú aj fotografie, bibliografické a inscenačné súpisy.

Ondrej Šulaj (1949) je dramatik, filmový a televízny scenárista, dramaturg, režisér a vysokoškolský pedagóg. Je tiež autorom ďalších divadelných textov a dramatizácií: Epizóda 39–44, Commune de Paris, Pantagruel, Kocúrkovo II. či Svadobná noc v dobre utajenom salóne.

Krištof Jacek Kozak: Príťažlivá osudovosť: Subjekt a tragédia

Krištof Jacek Kozak (1969) je významný súčasný slovinský literárny historik, teatrológ a pedagóg. Špecializuje sa na problematiku súčasnej drámy, predovšetkým tragédie.

Kozak sa tomuto žánru venuje aj vo svojej teoretickej knihe Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia. Publikáciu v slovenskom preklade Romany Maruškovej práve vydáva Divadelný ústav v edícii Svetové divadlo.

Podľa Krištofa Jaceka Kozaka tragédia ako žáner nepatrí do minulosti. Vo svojej publikácii vyvracia teóriu o smrti tragédie a poukazuje na fakt, že tragédia mení svoj obsah a tvar v závislosti od spoločnosti, v ktorej vzniká a ktorú zrkadlí. Autor sa v tejto publikácii venuje filozofickým otázkam tragédie, filozofickému ukotveniu teórie tragického, rozoberá jednotlivé atribúty tragédie a v záverečnej kapitole analyzuje aj niektoré tragédie súčasných autorov.