Finálová päťka Anasoft Litera 2021

Literárna cena Anasoft litera 5.10.2021 po 14:00 v popoludňajšom vysielaní Rádia Devín vyhlásila finálovú päťku Anasoft litera.

blog

Rozhodla o tom odborná porota, v ktorej je tento rok česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková. 12. októbra sa na slávnostnom ceremoniáli dozvieme, ktorá z nasledovných kníh získa Cenu Anasoft litera. 

Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt 2020), bližšie informácie o kniheJana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt 2020), bližšie informácie o kniheRichard Pupala: ženy aj muži, zvieratá (Lindeni 2020), bližšie informácie o kniheVeronika Šikulová: Tremolo ostinato (Vydavateľstvo SLOVART 2020), bližšie informácie o kniheAlta Vášová: Odlety (Fragment 2019), bližšie informácie o kniheRozhodnutie poroty je výsledkom dlhej diskusie zameranej primárne na kvalitu nominovaných kníh. Porota sa zhodla na tom, že finálová päťka „je obrazom aj odrazom slovenskej prozaickej tvorby. Ide o výber porotcov a porotkýň, ktorý zahrnuje rôznorodé autorské poetiky a rozličné generácie – od najmladšej debutantky Barbory Hrínovej až po Altu Vášovú. Vo všetkých dielach možno pozorovať prácu s jazykom, prejavujúcu sa jednak v presnej selekcii slov, jednak v rôznych textových, invenčných hrách. Každá z piatich próz celkom inak štruktúruje svet – niektoré prostredníctvom príbehov a psychologicky nasýtených situácií, iné skôr cez prúd reči alebo racionálnym glosovaním zážitkov či udalostí.“ 

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. V prípade, že v ostatnom ročníku literárnej ceny nebola niektorá próza v zozname hodnotených kníh, je automaticky zaradená do zoznamu nasledovného roka. 

V marci 2021 vybrala porota v prvom kole zo všetkých publikovaných prozaických kníh desať, ktoré boli prezentované na festivale litera fest, na besedách a autorských čítaniach v slovenských kultúrnych centrách a kníhkupectvách v rámci projektu Anasoft litera uvádza, ale aj formou ďalších aktivít občianskeho združenia ars_litera. Laureát literárnej ceny Anasoft litera získa cenu 10 000 eur, ktorú udeľuje generálny partner, softvérová spoločnosť Anasoft. 

O cene rozhoduje aj verejnosť v internetovom hlasovaní Ceny čitateľov Anasoft litera 2021, do ktorej je, na rozdiel od hlavnej ceny, zaradených všetkých desať nominovaných kníh. Hlasovanie sa uzavrie 12. októbra o 9.00 hod.

Podujatia občianskeho združenia ars_litera z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Generálnym partnerom ceny Anasoft litera je softvérová spoločnosť ANASOFT. Ďakujeme za podporu aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom. 

Krátke životopisy poroty

Zoznam laureátok a laureátov ceny Anasoft litera