Filmový kabinet v Kine Lumière otvára druhý ročník

Cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet otvára prvý semester druhého ročníka. Prednášky a projekcie sa od 29. januára 2014 uskutočnia v Kine Lumière.

blog

Prvý semester Od zrodu po kristove roky sa bude opäť venovať obdobiu od počiatkov kinematografie do nástupu zvuku, no zároveň prináša koncepčnú zmenu.

„Našou ambíciou je zaujať nových potenciálnych frekventantov, ktorí Filmový kabinet doposiaľ nenavštevovali, a zároveň nezabudnúť ani na tých, ktorí už s nami strávili istý čas,“ hovoria v úvode programového bulletinu jeho lektori, estetik filmu Juraj Oniščenko a filmový teoretik Michal Michalovič.

„V prvom semestri sa obrátime aj k aktuálnej kinematografii – počas prvého a posledného stretnutia – a pokúsime sa poukázať na to, ako zhodnocuje dejinný odkaz. Zároveň viac než polovicu programu sme oproti prvému semestru z roku 2013 zmenili a do programu sa tak dostali iné filmy.“

Sú medzi nimi napríklad Kid (1921) Charlesa Chaplina, Krížnik Potemkin (1925) Sergeja Michajloviča Ejzenštejna, Metropolis (1927) Fritza Langa, Zlatý vek (1930) Luisa Buñuela, slovenský film Zem spieva (1933) Karola Plicku a zo súčasnej kinematografie Jaskyňa zabudnutých snov (2010) Wernera Herzoga a Kmeň (2014) Myroslava Slabošpyckého.

Počas prvého semestra Filmového kabinetu sa uskutoční desať stretnutí. Každú projekciu otvorí lektorská prednáška, po nej budú nasledovať projekcia filmu a diskusia.

 • Program Filmového kabinetu
 • 29. 01. 2015
 • prednáška: Vznik filmu

projekcia: Jaskyňa zabudnutých snov r: Werner Herzog, 2010, angl. s čes. tit., 90’

 • 12. 02. 2015
 • prednáška: Dokumentárny film a skutočnosť

projekcia: Nanuk, človek primitívny r: Robert J. Flaherty, 1922, nemý, 48’

 • 26. 02. 2015
 • prednáška: Vznik slovenskej kinematografie

projekcia: pásmo šotov súrodencov Schreiberovcov + Trikrát o Jánošíkovi r: Štefan Ondrkal, 1963, slov., 8’ + Zem spieva r: Karel Plicka, 1933, slov., 66’

 • 12. 03. 2015
 • prednáška: David Wark Griffith a detail

projekcia: Intolerancia r: David Wark Griffith, 1916, angl., 167’

 • 19. 03. 2015
 • prednáška: Charles Chaplin a gesto

projekcia: Kid r: Charles Chaplin, 1921, angl. s čes. tit., 83’ + Zaháľači r: Charles Chaplin, 1921

 • 09. 04. 2015
 • prednáška: Sovietska avantgarda a montáž

projekcia: Krížnik Potemkin r: Sergej Michajlovič Ejzenštejn, 1925, nemý, 63’

 • 23. 04. 2015
 • prednáška: Expresionizmus a expresia

projekcia: Metropolis r: Fritz Lang, 1927, nemý, 118’

 • 7. 05. 2015
 • prednáška: Francúzska kinematografia a pohyb

projekcia: Utrpenie panny Orleánskej r: Carl Theodor Dreyer, 1928, nemý s čes. tit., 75’

 • 21. 5. 2015
 • prednáška: Surrealizmus a Luis Buñuel

projekcia: Andalúzsky pes r: Luis Buñuel, 1929, nemý, 13’ + Zlatý vek r: Luis Buñuel, 1930, franc. s angl. tit., 63’

 • 4. 06. 2015
 • prednáška: Zvuk vo filme

projekcia: Kmeň r: Myroslav Slabošpyckyj, 2014, 130’

Prvý semester Filmového kabinetu potrvá do 4. júna 2014, s prednáškami sa ho zúčastnia aj odborníci z oblasti filmovej vedy, teórie a histórie.

Filmový kabinet 2015/2016 je otvorený pre všetkých záujemcov. Prihlasovať sa je možné do. 29. januára 2015, podmienkou je v prvom rade zakúpenie permanentky online (do 25. 1. v cene 15,00 € od 25. do 29. 1. v cene 20,00 €) a následne vyplnenie registračného formulára na internetovej stránke kina.

Viac informácií o cykle Filmový kabinet

Podmienky prihlásenia a registračný formulár

Predaj permanentky na Filmový kabinet