Pondelkový Filmový kabinet v Kine Lumière: Tieňohra s režisérom Petrom Bebjakom

Ktorý rok považujeme za začiatok slovenskej kinematografie? Čo všetko má vplyv na periodizáciu jej dejín? Ako sa formovala v posledných desaťročiach? A aká je jej súčasnosť? Na všetky tieto otázky odpovie lektor Filmového kabinetu Juraj Oniščenko v pondelok 20. júna o 18.00 hod. v Kine Lumière. Posledné stretnutie tretieho semestra prinesie špeciálnu tému Súčasný slovenský film. Premietne sa slovenský triler Tieňohra (2022), po ktorom bude nasledovať diskusia s režisérom Petrom Bebjakom.
blog

Pri diskusiách o periodizácii dejín súčasnej slovenskej kinematografie sa skloňujú dva dátumy: rok 1989 (koniec socialistického zriadenia) a rok 1993 (vznik samostatnej Slovenskej republiky) hovorí estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko, lektor Filmového kabinetu.

Dnešní historici sa zhodujú, že ani jeden z nich nie je úplne vhodný pre kinematografiu. Slovenská kinematografia predchádza vznik republiky, na druhú stranu, väčšina vzniknutých filmov v roku 1989 i neskôr sú realizácie predrevolučných scenárov. Naša kinematografická súčasnosť sa rodí kdesi v intervale vymedzenom spomenutými rokmi, no až do roku 2007, resp. 2009 vyústi do kritického stavu.

Úvodná prednáška sa zameria na to, ako reflektovať slovenskú kinematografiu za ostatných tridsať rokov. Tému bude reprezentovať najnovší film Tieňohra slovenského režiséra Petra Bebjaka, ktorý patrí v súčasnosti k našim najproduktívnejším tvorcom s ohľadom na žánrovú pestrosť. Podľa Juraja Oniščenka Peter Bebjak vo svojom najnovšom diele neponúka len žánrový film, ale zaoberá sa aj zásadnými otázkami spravodlivosti a straty najbližších.

Hlavným hrdinom príbehu je Jan Kavka, štyridsaťročný záchranár z malého mesta, ktorý práve opustil manželku Evu. V okamihu rozchodu sa Eva stane tragickou obeťou zločinu. Z Jána je vdovec, ktorý žije s vedomím, že ženinu smrť nepriamo zavinil a neprišiel jej v kritickej chvíli na pomoc. Útočisko pred neodbytným pocitom viny nachádza v miestnom boxerskom klube. Chce veriť v spravodlivosť a aj v to, že sa dokáže s pomocou svojich priateľov vrátiť do všedného života. Ale obava z toho, že by vrah nakoniec mohol uniknúť trestu, ho privedie k rozhodnutiu vydať sa na vlastnú cestu odplaty za nečakaných okolností a s neistým výsledkom. 

Po skončení projekcie sa uskutoční beseda s režisérom filmu Petrom Bebjakom. Scenár k filmu Tieňohra sa mu do ruky dostal už pred desiatimi rokmi.

Producent Jan Bradáč má prvýkrát oslovil okolo roku 2011 a dal mi prečítať scenár k filmu. Stretli sme sa a nič z toho nebolo – asi sa mu nepozdávalo moje videnie jeho príbehu. Keď hovorím ,jehoʻ, myslím to doslovne, pretože to, čo zažívala postava v scenári, bolo zachytenie osobných pocitov producenta po strate manželky. Po siedmich rokoch sa mi so scenárom Tieňohry ozval znovu. Tentoraz bol príbeh vyrozprávaný úplne inak, napísala ho jeho súčasná manželka Vendula Bradáčová. S prvou verziou však mal spoločnú základnú tému: Je možné odpustiť, keď tak veľmi nenávidíte? Kam až môže viesť túžba po pomste? povedal Peter Bebjak pred slovenskou premiérou filmu pre mesačník Film.sk.

pondelok – 20. jún o 18.00 hod.

Tieňohra, r. Peter Bebjak, Česko, Slovensko, 2022, 100‘ 

Vstupenky za 5€

Viac informácií a program aktuálneho semestra Filmového kabinetu Cesty dospelosti