Pondelkový Filmový kabinet v Kine Lumière: Nebeské dni

V máji sa v Kine Lumière uskutočnia až štyri stretnutia Filmového kabinetu. Tretí semester Cesty dospelosti predstavuje dejiny svetovej kinematografie od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť, ktoré sa vyvíjali dynamicky a priniesli množstvo pozoruhodných diel. Napríklad aj v Hollywoode, kde tvorcovia v 60. rokoch minulého storočia otvorene volali po zmene. Na pondelok 2. mája 2022 o 18.00 hod. je pripravená téma Nový Hollywood a digitálne reštaurovaný film Nebeské dni (1978) Terenca Malicka, ktorý bude v cykle Filmový kabinet uvedený vôbec po prvýkrát.
blog

„Na konci 60. rokov 20. storočia nebola viac udržateľná situácia veľkých hollywoodskych štúdií a vo vzduchu visela potreba zmeny,“ hovorí estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko, lektor Filmového kabinetu. „Komerčný neúspech Kleopatry z roku 1963 sa stal symbolom konca jednej éry. Generácia tvorcov, ktorá sa dostávala k slovu, začala nakrúcať filmy inak. Jej najvýraznejšími predstaviteľmi boli Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian De Palma, Martin Scorsese a Steven Spielberg. Ich rané filmy sa pomerne radikálne vymedzili proti vtedajšej hollywoodskej produkcii.“ Mnohí z týchto tvorcov sú aktívni dodnes a podľa Oniščenka v období posledných tridsiatich až štyridsiatich rokov zásadným spôsobom ovplyvňovali americkú kinematografiu.

Po úvodnej prednáške Juraja Oniščenka, ktorá osvetlí formujúci kontext obdobia tzv. Nového Hollywoodu, sa premietne u nás menej známy film Terrenca Malicka Nebeské dni. „Terrence Malick, hoc je vnímaný ako jeden z dôležitých predstaviteľov Nového Hollywoodu, predsa len toto všeobecné označenie presahuje,“ hovorí Oničšenko. „Jeho tvorba sa vyznačuje veľmi silným individuálnym rukopisom, štúdium filozofie, konkrétne Heideggerove myslenie posúva jeho filmy  nielen do spirituálnej roviny kinematografických úvah o zmysle života, ale je ukotvené už v tvorbe vizuality. Koncept pravdy v jeho ponímaní totiž nie je zhodou tvrdenia so skutočnosťou, ale uskutočňuje sa obrazom – ako neustály pohyb premeny odhaľovania a vecí zo skrytosti pomocou svetla.“

Malickov film Nebeské dni sa odohráva v roku 1916. Jeho hlavným hrdinom je oceliarsky robotník Billy, ktorý so svojím dievčaťom Abby a s dospievajúcou sestrou Lindou uteká z Chicaga, kde počas bitky usmrtil svojho majstra. Vydávajú sa za súrodencov a uchýlia sa na jednom z texaských rančov, kde ich zamestná smrteľne chorý majiteľ. Ten postupne podlieha čaru Billyho dievčaťa a nasledujúce udalosti rozhodnutia a budú mať osudové následky pre všetkých.

Film získal viacero ocenení, medzi nimi aj Oscara za najlepšiu kameru pre Néstora Almendrosa, cenu BAFTA za najlepšiu hudbu pre Ennia Moricconeho a z MFF v Cannes si Terrence Malick odniesol cenu za najlepšiu réžiu.

Ďalšie májové stretnutia Filmového kabinetu budú venované téme Nový nemecký film, ktorú bude reprezentovať film Stav vecí (1982) Wima Wendersa, a významným režisérskym osobnostiam, ako sú Andrej Tarkovskij a jeho film Obeť (1986) a Stanley Kubrick a jeho film Osvietenie (1980).

Vstupné 5€

Viac informácií a program aktuálneho semestra Filmového kabinetu Cesty dospelosti