Filmový kabinet špeciál v kine Lumiérel: Werner Herzog

Vzdelávací cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet v Kine Lumière v septembri otvorí dvojmesačný špeciál. Jeho témou bude Werner Herzog, kľúčový predstaviteľ nemeckej i svetovej kinematografie. Na prvom stretnutí sa diváci zoznámia s Herzogom v kontexte nového nemeckého filmu, v tejto súvislosti sa premietne film Aguirre, hnev boží s hercom Klausom Kinskim v hlavnej úlohe. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 19. septembra o 18.00 hod., prednášku i celý cyklus bude viesť estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko.
blog

Nemecký režisér Werner Herzog počas šiestich dekád nakrútil spolu takmer sedemdesiat hraných i dokumentárnych filmov. Jeho všestranná osobnosť sa neobmedzuje len na oblasť kinematografie, je aj režisérom opery či spisovateľom. Filmový kabinet špeciál predstaví jeho osobnosť pri príležitosti režisérových 80. narodenín, ktorých sa dožíva v septembri.

„Dôvod okrúhlych narodenín je dobrou zámienkou pre usporiadanie retrospektívy. Technickým dôvodom je výborná organizačná súčinnosť s Goethe inštitútom. No skutočným dôvodom, prečo sme sa rozhodli venovať Filmový kabinet špeciál tomuto autorovi, je jeho aktuálna dôležitosť,“ hovorí Juraj Oniščenko, dlhoročný lektor Filmového kabinetu.

„Herzog veľmi pozoruhodným spôsobom prepája minulosť a budúcnosť. V súčasnej postfaktickej dobe, keď sa spoločnosť triešti do protipólov konzervativizmu hlásajúceho návrat k tradičným hodnotám na jednej strane a progresivizmu otočeného najmä do budúcnosti, takíto autori, prepájajúci históriu s ohľadom na súčasnosť a demaskujúci jej pseudohodnoty, sú zvlášť dôležití. Myslím, že to z Wernera Herzoga robí veľmi aktuálneho a hlbokého autora. Navyše sa mu to darí robiť nielen veľmi presne, ale aj príťažlivo pre diváka.“

Cyklus predstaví Herzoga prostredníctvom šiestich programových blokov. Tie preskúmajú jeho mnohorakú tvorbu z historického, filmovo-teoretického, filozofického i spoločensko-politického hľadiska. Semester plynulo nadviaže na tému nový nemecký film z predchádzajúceho semestra Filmového kabinetu. Prvé stretnutie tak bude venované Herzogovi práve v kontexte tohto fenoménu.

Oniščenko pripomína, že „nemecká kinematografia sa krátko po príchode zvuku mení najskôr na nástroj nacistickej propagandy a po vojne nastupujúca NSR zase na sekundárne odbytište hollywoodskeho filmového priemyslu. Situácia sa obracia až v 60. rokoch, keď na filmovom festivale v Oberhausene v  roku 1962 vystúpi 26 mladých filmárov s manifestom ´Das Papas Kino ist tot´ (´Fotrovský film je mŕtvy´) a následne charakter nového nemeckého filmu určí štvorica tvorcov: Volker Schlödorff, Werner Herzog, Werner Fassbinder a Wim Wenders.“

Registrácia bola spustená pre všetkých záujemcov od 12. septembra, ešte sú miesta do naplnenia kapacity aktuálneho semestra.

Viac informácií a program Filmového kabinetu špeciál

Prihlasovanie a registrácia na Filmový kabinet špeciál

Film Aguirre, hnev boží sleduje skupinu španielskych conquistadorov, ktorí sa vydávajú do amazonského pralesa hľadať mýtické Eldorádo. Ako prenikajú čoraz hlbšie do lesa, postupne sa musia  vyrovnávať s jeho nástrahami. Film ponúka svojráznu víziu pomalého prepadania sa členov výpravy do šialenstva.

Hlavnú úlohu vo filme stvárnil Klaus Kinski, s ktorým Herzog spolupracoval aj na ďalších štyroch filmoch a po Kinského smrti o ňom nakrútil dokumentárny film s príznačným názvom Môj najlepší nepriateľ (1999) o svojom vzťahu k nemu plnom lásky i nenávisti. Okrem pôsobivých obrazov džungle k celkovej hypnotickej atmosfére filmu Aguirre, hnev boží prispieva aj hudba niekdajšej nemeckej formácie Popol Vuh.

Nasledujúce stretnutia kabinetu prinesú témy Herzog vs. herec, Herzog a pravda, Herzog vs. príroda či Herzog a kinematografia, premietnu sa striedavo hrané a dokumentárne Herzogove filmy Môj najlepší nepriateľ (1999), Fitzcarraldo (1982), La Soufrière (1977) a Fata Morgana (1970), Stroszek (1977) a Nosferatu – fantóm noci (1978).

„Pri zostavovaní programu sme sa prvotne nezamerali na unikátnosť premietania v zmysle slovenskej premiéry, ale na kľúčový význam filmu pre tvorbu a filmové myslenie tohto nie úplne na Slovensku prebádaného autora,“ pripomína na záver Oniščenko princíp výberu filmov.

Filmový kabinet špeciál: Werner Herzog trvá od 19. septembra do 31. októbra.

Stretnutia pozostávajú z lektorskej prednášky, projekcie filmu a diskusie po premietaní. Prihlásiť sa na Filmový kabinet je možné na registračnej stránke Kina Lumière na portáli https://cinepass.sk/kabinet/sk/. Prednostný vstup na prednášky a projekcie majú registrovaní frekventanti Filmového kabinetu.

Registrácia bola spustená pre všetkých záujemcov od 12. septembra, ešte sú miesta do naplnenia kapacity aktuálneho semestra.

Viac informácií a program Filmového kabinetu špeciál

Prihlasovanie a registrácia na Filmový kabinet špeciál

V prípade voľných miest v kinosále 2 minúty pred začiatkom prednášky je vstup otvorený aj pre verejnosť a neregistrovaných záujemcov.