Festival Nová dráma/New Drama 2013 sa začne už o dva týždne

Na 9. ročníku festivalu Nová dráma/New Drama 2013 sa predstaví osem inscenácií textov súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Prinášame vám sumár informácii a kompletný program.

blog

Festival Nová dráma/New Drama bude hľadať hrdinov spomedzi inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku. Deviaty ročník festivalu, ktorý pre všetkých hrdinov novej drámy od roku 2005 pripravuje Divadelný ústav, sa uskutoční v dňoch 13. – 18. mája v Bratislave.

8 súťažných inscenácií

Ján Šimko: Steel my Heart (Túlame sa nocou požieraný ohňom), OZ TUCET a SPOTS, réžia Ján Šimko

Pre hrdinov novej drámy je okrem súťažnej prehliadky ôsmich vybraných inscenácií pripravený aj sprievodný program.

Sprievodný program

Sprievodný program tvoria inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, výstava fotografií víťaza Bienále divadelnej fotografie Lukasza Wojciechowského Svetlo, ktoré znamená svet; prednášky dramatikov Gorana Stefanovského (Macedónsko) a Jibbeho Willemsa (Holandsko) v rámci sekcie Theory Event; kritický workshop pod vedením Ľubice Krénovej a dvojdňová konferencia o slovenskej dramaturgii Nová dramaturgia, nový dramaturg.

Festival Nová dráma bude tretí májový týždeň hľadať hrdinov po celej Bratislave. Sídlom hlavnej súťažnej sekcie budú scény piatich divadiel. Stretnete ich v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, Štúdiu 12, A4 – priestore súčasnej kultúry, Divadle Aréna a v Činohre Slovenského národného divadla. Sprievodný program sa usídli v Štúdiu 12, Berlinke a A4 – priestore súčasnej kultúry.

Do Bratislavy zavítajú aj hrdinovia Divadla Reduta z Brna. Národní divadlo Brno predstaví inscenáciu Kabaret Kafka v réžii Daniela Špinara. Jedinečné scénické stvárnenie Kafkovho Listu otcovi uvidíte v sobotu 18. mája v MDPOH.

Festivalové ceny

Festival Nová dráma/New Drama 2013 je zároveň súťažnou prehliadkou. Inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma hlasuje medzinárodná porota. Študenti, účastníci kritického seminára rozhodnú o Cene študentskej poroty. Diváci môžu po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka. Ceny sa odovzdajú počas záverečného ceremoniálu v sobotu 18. mája v hrdinsky upravenom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Porota

Päťčlenná medzinárodná odborná porota zasadne v zložení:

  • •Kamila Černá, vedúca Edičného oddelenia Inštitútu umenia v Prahe a hlavná dramaturgička Medzinárodného festivalu Divadlo v Plzni;
  • •Maja Hriešik, režisérka,publi­cistka a pedagogička;
  • •Tomasz Grabiński, novinár, prekladateľ a programový riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave;
  • •Zuzana Mistríková, dramaturgička, výkonná riaditeľka konzultačnej spoločnosti PubRes, výkonná riaditeľka Mediálneho inštitútu, výkonná viceprezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, prezidentka Rady pre reklamu a členka Správnej rady VŠMU

•Martin Ondriska, spoluzakladateľ divadla Hubris, režisér, pedagóg a dramaturg.

Dramaturgická rada

Inscenácie do hlavnej súťaže a aktuálne farby novej drámy vyberá dramaturgická rada. Tento rok pracovala v zložení: teatrologička Elena Knopová, dramaturg Marek Godovič a divadelný kritik Miro Zwiefelhofer.

Od novembra do marca vyberali z takmer 50 inscenácií súčasných dramatických textov vo všetkých divadlách na Slovensku. Do výberu sa dostali inscenácie, ktoré mali premiéru v období od 1. marca 2012 do 28. februára 2013. Sledovali štátne, samosprávne aj nezávislé divadlá, aby ponúkli najlepší výber inscenácií súčasných textov, ktoré boli napísané po roku 2000.

Konferencia Nová dramaturgia, nový dramaturg

Akou zmenou prešla dramaturgia a čo je úlohou dramaturga? Ktorá z funkcií dramaturga je najdôležitejšia a najpotrebnejšia v domácom kontexte? Tieto témy a otázky sa otvoria na konferencii Nová dramaturgia, nový dramaturg, ktorá sa uskutoční počas dvoch festivalových dní – 14. a 15. mája 2013 v Štúdiu 12.

Výstava fotografií
  • „Svetlo, ktoré znamená svet“

Otvorenie výstavy fotografa Łukasza Wojciechowského, víťaza súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012, sa uskutoční v utorok 14. 5. o 18.00 v MDPOH. Jeho fotografie divadelných súborov a ich inscenácií často prekračujú klasický priestor divadla a nanovo otvárajú problematické témy spoločnosti.

Trojboj

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj. Spomedzi 33 prihlásených textov sa do finále súťaže DRÁMA prebojovala trojica autorov Michal Baláž (Spojené kráľovstvo), Helena Eliášová (Tentazione) a Marian Janik (Autista).

Prvá verejná prezentácia finálových textov Trojboj, ktorú režijne pripravil Tomáš Procházka, sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 2013 v A4 – priestore súčasnej kultúry v Bratislave. Meno celkového víťaza súťaže sa verejnosť dozvie až na slávnostnom záverečnom odovzdávaní cien festivalu. Trojboj sa predstaví tiež v rámci sekcie festivalu Enter Nová dráma/New Drama v Prešove a Žiline.

Enter Nová dráma/New Drama 2013

Festival Nová dráma/New Drama a jeho hrdinovia už po štvrtýkrát vo svojej histórii opúšťajú Bratislavu. Ambíciou sekcie Enter je rozširovanie festivalu a prenášanie jeho atmosféry aj do iných miest na Slovensku. Zároveň ide o podporu uvádzania inscenácií súčasnej drámy. Tentoraz sa ENTER objaví v Žiline a Prešove.

Seminár mladej kritiky

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelnej kritičky Ľubice Krénovej venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Mladí seminaristi budú zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Vstupenky

Vstupenky sa predávajú iba na predstavenia hlavného súťažného programu. Vstup na ostatné podujatia sprievodného programu je voľný.

Predajné miesta sú v pokladniciach jednotlivých divadiel, kde sa hrajú predstavenia: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Štúdio 12, A4 – priestor súčasnej kultúry, Divadlo Aréna a Činohra Slovenského národného divadla.

Kompletný program

Pozrite si kompletný program festivalu na stránke Citylife.sk

Festival Nová dráma/New Drama 2013 pripravuje Divadelný ústav v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.