Festival Mesiac fotografie 2017 vyhlasuje Otvorenú výzvu

Medzinárodný festival Mesiac fotografie úplne po prvý krát v histórií  festivalu vyhlasuje otvorenú výzvu (OPEN CALL) na predkladanie fotografických sérií. Dáva tak priestor začínajúcim, aj skúseným fotografom a rovnako chce dať príležitosť novým, doposiaľ neobjaveným talentom, ktorí budú mať možnosť vystavovať na 27.ročníku festivalu Mesiac fotografie.


blog

Téma predkladaných fotosérií je otvorená pre všetky fotografické žánre, pretože máme záujem prezentovať to najlepšie zo súčasnej fotografickej tvorby. Rozhodli sme sa dať priestor začínajúcim aj skúseným fotografom, a rovnako chceme dať príležitosť novým, doposiaľ neobjaveným talentovaným fotografom, ktorí budú mať možnosť vystavovať na 27. ročníku festivalu Mesiac fotografie.

Otvorenú výzvu zároveň spájame s Medzinárodnou prehliadkou portfólií, ktorá umožňuje fotografom diskutovať o ich práci s kurátormi, editormi, galeristami a organizátormi fotografických festivalov. Do vyhodnocovania budú zaradené všetky práce, zaslané do otvorenej výzvy. Najlepší fotografi sa budú môcť zúčastniť sprievodného podujatia bezplatne.

Medzinárodná porota festivalu vyhlási víťazov „Otvorenej výzvy” v októbri 2017 a spomedzi najlepších prihlásených fotosérií vyberie:

- 10 fotografov, ktorých práce budú zaradené do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v “Galérii pod divadlom” , ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne.

- 25 fotografov, ktorí dostanú možnosť prezentovať svoje portfólio na Medzinárodnej prehliadke portfólií 2017 v Slovenskej národnej galérií v kaviarni Berlinka v Bratislave.

Prihlasovanie a formulár