Divadlo elledanse sa lúči so svojim priestorom

Jediná stála tanečná scéna v Bratislave v júni 2015 definitívne ukončí prevádzku svojej divadelnej scény. Posledná rozlúčka s legendárnym priestorom bývalého bitúnku sa uskutoční 19.6.2015 o 20:00 hod.

blog

Občianske združenie elledanse zastrešuje od roku 2007 činnosť Divadla elledanse, Tanečnej školy a Company elledanse. Za osem rokov svojej existencie pretvorilo historický priestor bratislavského bitúnku na multižánrový, kultúrny a komunitný priestor s kaviarňou, piatimi tanečnými sálami a variabilným divadelným priestorom. Od svojho vzniku uviedlo 22 premiér a zrealizovalo takmer 900 kultúrnych podujatí.

Rok 2015 je však posledným rokom existencie jedinej stálej tanečnej scény v Bratislave. „Finančná situácia Divadla je trvalo neudržateľná, napriek veľkému entuziazmu a pracovnému nasadeniu všetkých zainteresovaných, nenachádzame iné východisko ako definitívne ukončenie prevádzkovania vlastnej divadelnej scény," zdôvodnila rozhodnutie zakladateľka a umelecká riaditeľka elledanse Šárka Ondrišová.

Doterajšie sídlo – budova na Miletičovej ulici – je v súčasnosti na predaj. Občianske združenie elledanse však plánuje pokračovať vo svojich divadelných aktivitách a rokuje o možnostiach hosťovania na iných bratislavských scénach. Vo svojej činnosti bude pokračovať aj rozrastajúca sa Tanečná škola.