Divadelný ústav zaznamenal 60 rokov svojej existencie

Počas jubileí sa zvykne spomínať na uplynulý čas, zároveň vzniká priestor pre otvorenie nových tém a spustenie projektov. Čo čaká Divadelný ústav v jeho jubilejnom roku?

blog

Myšlienka založiť samostatnú divadelnú inštitúciu sa objavovala už v 40. rokoch 20. storočia, no začiatky Divadelného ústavu možno hľadať na pôde Slovenského múzea (dnešné Slovenské národné múzeum) až v 50. rokoch 20. storočia. Presnejšie, 1. marca 1953 na jeho pôde vzniklo Divadelné oddelenie. Dokumentáciou archívnych materiálov a múzejných artefaktov bola poverená prvá slovenská divadelná režisérka Magda Husáková-Lokvencová, ktorá v tom čase (po nútenom odchode z Divadla Nová scéna) pracovala v múzeu. 

„Po jej odchode zo Slovenského múzea nastala istá odmlka – až do roku 1957. Vtedy nastúpil do múzea divadelný historik Andrej Smolinský, ktorý podnikol dôležité kroky k spolupráci s pražským Divadelným ústavom. V roku 1961 vznikla bratislavská pobočka pražského Divadelného ústavu,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. Odvtedy prešiel Divadelný ústav zásadným vývojom s ohľadom na kultúrno-politickú atmosféru v krajine. 

Oslavy 60. výročia v on-line prostredí
Veľkou výzvou pre divadelníctvo nielen na Slovensku, ale aj vo svete ostáva pretrvávajúca pandémia COVID-19, ktorá neustále zdôrazňuje potrebu kultúry a divadla. „Scénické umenie je prchavé a vyžaduje si osobný kontakt s divákom. Súčasná situácia osobným kontaktom nepraje, napriek tomu sa snažíme na nej hľadať pozitíva – on-line predstavenia a diskusné platformy si určite pozrú aj takí diváci, ktorí by sa za bežných okolností nevybrali do divadla v inom meste. Paradoxne sa vďaka virtuálnemu svetu rozširuje poznanie o našom divadle,“ dopĺňa Vladislava Fekete. 

Virtuálna databáza slovenského divadla, prechádzky divadelnou históriou, publikácia a iné plány
V roku 2021 Divadelný ústav okrem množstva pravidelných projektov zameraných na drámu a divadlo (súťaže DRÁMA a Dramaticky mladí, festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel a pod.) či publikačnú činnosť pripravuje niekoľko dôležitých projektov zameraných nielen na odbornú, ale aj širšiu verejnosť. 

Viac o aktivitách Divadelného ústavu si môžete prečítať na jeho webovej stránke, na webovej stránke DÚ 60 sa dozviete viac o 60 rokoch jeho existencie. 

Pri príležitosti Svetového dňa divadla (27. marec) spustil prvú fázu výskumného projektu Divadelné prechádzky, ktorého cieľom je spoznať divadelnú históriu desiatich slovenských miest a obcí. Divadelné prechádzky sú jednoduchým nástrojom, ako spoznať danú lokalitu optikou divadla a tiež vďaka nim návštevníci a obyvatelia objavia miesta, o ktorých sa v bežných sprievodcoch nedočítajú. 

Divadelný ústav finalizuje Virtuálnu databázu slovenského divadla. Databáza prepája informačný systém etheatre.sk s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea Divadelného ústavu, Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu, Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu a dokumentačných fondov. Bude pomôckou nielen na študijné a výskumné účely, aj širšia verejnosť v nej nájde všetky potrebné informácie o slovenskom divadle. V databáze sa bude nachádzať takmer milión údajov o slovenskej profesionálnej divadelnej scéne a približne 60 000 digitálnych dokumentov

Žijeme divadlom. Divadelný ústav 11/21 je názov novej publikácie, ktorú pri príležitosti 60. výročia napísala riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. „Práve dynamika, ktorá v poslednom desaťročí modeluje kultúrny sektor na Slovensku, zapríčinila to, že sme sa rozhodli k 60. výročiu založenia Divadelného ústavu vydať publikáciu Žijeme divadlom. Divadelný ústav 11/21 a informovať tak širokú verejnosť o projektoch, ktoré reflektujú potreby kultúrnej a umeleckej diverzity poslednej dekády,“ hovorí Vladislava Fekete. Publikácia vyjde v najbližších týždňoch. 

Reprezentatívna výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorú pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom sa do 5. septembra 2021 nachádza v priestoroch Bratislavského hradu. „Časť výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje plánujeme reinštalovať a otvoriť tento rok aj v Košiciach, vo Východoslovenskom múzeu,“ dopĺňa Vladislava Fekete. 

„Okrem uvedených aktivít chceme, samozrejme v závislosti od bezpečnostnej situácie, pripraviť medzinárodnú konferenciu, panelové diskusie o našich projektoch v divadlách, na umeleckých školách či festivaloch, pričom budú vždy spojené s vernisážou putovnej výstavy theatre.sk. Výstava sa venuje histórii a súčasnosti slovenského divadla a pripravili sme ju tiež pri príležitosti Roku slovenského divadla. Rovnako plánujeme prípravu slávnostného programu k 60. výročiu Divadelného ústavu koncom roka 2021, o forme sa rozhodneme podľa vývoja situácie,“ uzatvára Vladislava Fekete.

Okrem toho, že rok 2021 patrí 60. výročiu Divadelného ústavu, v decembri si svojich 20 rokov pripomenie aj Štúdio 12, divadelný priestor Divadelného ústavu.