Divadelný ústav hľadá dramaticky mladých

Divadelný ústav vyhlasuje štvrtý ročník súťaže o najlepší dramatický text pre autorov do 18 rokov Dramaticky mladí 2013.

blog

Súťaž je určená pre študentov základných a stredných škôl, pre všetky deti a mládež do 18 rokov, ktorí chcú vyskúšať svoj talent, porovnať svoje hry s ostatnými a získať zaujímavé ceny.

Uzávierka súťaže je 17. mája 2013.

Texty posielajte na daria.feherova@theatre.sk alebo na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru. Prihlásené texty posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné.

Ako podpornú aktivitu súťaže organizuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. V školskom roku 2012/2013 sa konajú v Štúdiu 12 a v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine. Účastníci dielní pod vedením skúsených lektorov pracujú celý školský rok na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach.

Viac informácií o súťaži a archív predchádzajúcich ročníkov nájdete na: theatre.sk.

Koordinátorka súťaže: Dária Fehérová-Fojtíková, 02/20 487 60