Divadelná Nitra 2020 sa uskutoční na území Étos

Po mnohých festivaloch, ktoré oznámili tento rok svoje zrušenie, prichádzajú potešujúce správy. Organizátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ohlasujú, že tento rok nebude výnimkou a mesto Nitra 25. – 30. septembra 2020 už po 29. raz ožije sviatkom divadla.

blog

Dlhé mesiace prázdnych divadelných sál a pôžitku iba z virtuálneho umenia si diváci budú môcť naplno vynahradiť v septembri počas šiestich dní festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa ako jedno z mála podujatí odohrá v pôvodnom termíne. Vzhľadom na obmedzenia, ktoré spôsobila koronakríza, sa festival uskutoční v pozmenenej podobe. Tá však návštevníkov neukráti o zážitok, ale naopak, prinesie zaujímavé formy prezentácie a naruší stereotypné vnímanie divadelného umenia.

Najvýznamnejší medzinárodný festival scénického umenia na Slovensku pozýva každoročne do Nitry aj väčší počet inscenácií zo zahraničia. Pôvodný program bol postavený na pestrom výbere súborov z rôznych krajín. Počet zahraničných inscenácií však organizátori obmedzili, keďže je otázne, ako bude vyzerať svet v septembri a či bude vôbec možné medzi jednotlivými krajinami cestovať. Preto festival poskytne väčší priestor slovenským divadlám a lokálnym umelcom, pre ktorých bolo predchádzajúce obdobie veľmi nepriaznivé. Divadelná Nitra tak reaguje na súčasný stav a v intenciách svojej tohtoročnej témy považuje za dôležité venovať sa práve domácej tvorbe.

Festival chce potešiť aj širokú verejnosť z Nitry a okolia, veľkých aj malých návštevníkov, ktorí boli v posledných mesiacoch ukrátení o všetky umelecké podujatia. Pre nich pripravuje bohatý sprievodný program, ktorý dostane väčší priestor. Doplnia ho slovenské divadelné produkcie, ale aj vizuálne a multimediálne diela a zážitkové aktivity vybrané na základe prihlášok do výzvy.

Tohtoročnou témou Divadelnej Nitry je Územie Étos. Keď organizátori tému koncipovali, netušili, ako veľmi bude v tomto období aktuálna a ako presne bude reflektovať náš súčasný stav. Zrazu sme sa všetci ocitli na tom území. Území Étos. Riešime otázky svojho životného priestoru, ochrany súkromia, hraníc intimity, vzťahov v rodine, generačnej príslušnosti, významu vzdelania a kultúry mimo systému vzdelania a kultúry a nečakane aj otázky základnej materiálnej existencie a fyzického prežitia.

,,Čo je pre každého z nás tým Územím Étos, ktoré sme ochotní brániť za každú cenu tak, ako si bránime svoju česť, svoju rodinu, svoj život? Ako sa nám pri všetkých problémoch darí dodržiavať istú spoločenskú morálku, etický kódex v povolaní či osobné mravné zásady?“ pýta sa riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová, a tým spúšťa sériu výpovedí osobností slovenskej kultúry i verejnosti vo video ankete na tému festivalu.

Možné odpovede na tieto otázky načrtnú aj inscenácie v hlavnom programe. Tento rok ich na festival vyberajú skúsení divadelní odborníci Monika Michnová, Martina Mašlárová, Róbert Mankovecký a Milo Juráni, ktorí ponúkajú zaujímavý kurátorský pohľad na slovenskú divadelnú tvorbu súčasnosti. Zahraničný príspevok na tému prinášajú do dramaturgie festivalu Ján Šimko a Martina Vannayová.

Čo všetko ponúkne Územie Étos, odhalí Divadelná Nitra už v najbližších mesiacoch.
Všetky aktuality nájdete na nitrafest.sk.
Program Divadelnej Nitry