Cyklus dokumentárnych filmov "Prvá" v kine Lumiére

Kino Lumière počas najbližšieho mesiaca uvedie päť filmov spomínanej série Prvá, ktorá je intímnou spomienkou na osobnosti ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch ako Štúr, Štefánik či Dubček takmer neviditeľné.

blog

Cyklus Prvá je sériou dokumentárnych portrétov žien, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť k dnešnému obrazu, v ktorom je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére. Cyklus je intímnou spomienkou na osobnosti alternatívnych ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch (Štúr, Štefánik či Dubček) takmer neviditeľné. Nezáleží na tom, ako boli úspešné.

Dôležité je, že sa ako prvé odhodlali vstúpiť na neprebádanú pôdu sebarealizácie a aj napriek tradíciam a predsudkom sa rozhodli vybočiť z radu. Ich osobné príbehy a dielo, ktoré zanechali, tvoria našu históriu a mali by sa stať súčasťou spoločenskej pamäte. Ako rezonuje odkaz týchto žien a ich práce v spomienkach blízkych a v našom kultúrnom priestore? Ako nás môžu inšpirovať, čím môžu byť pre nás vzorom?

V roku 2014 boli na Dvojke verejnoprávnej RTVS odvysielané štyri filmy, ktorých hrdinkami boli divadelná režisérka Magda Husáková-Lokvencová, feministka Hana Gregorová, fotografka Irena Brühlová a špiónka Trixi Čelková. Na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest 2016 budú mať v sobotu 19. marca o 18:00 v bratislavskom kine Lumiere premiéru ďalšie dva dokumenty – o astronómke Ľudmile Pajdušákovej a prekladateľke Zore Jesenskej.

Námet a supervízia cyklu PRVÁ: Zuzana Liová
Producent: Barbara Janišová Feglová
Koproducenti: Peter Dubecký (Slovenský filmový ústav), Soňa Komová (RTVS)
Dramaturgia: Ingrid Mayerová, Alexandra Gunišová Ševčíková
Zvučka cyklu: Andrej Kolenčík (výtvarné návrhy a animácie), Martin Hasák (hudba)

----------------------------------

Filmy v rámci cyklu Prvá:

8.10.2018 o 19:30 - Ľudmila Pajdušáková
Dokumentárny portrét o slovenskej astronómke a fyzičke RNDr. Ľudmile Pajdušákovej, CSc.

 

15.10.2018 o 19:30 - Magdaléna Schwingerová
Príbeh prvej speváckej hviezdy reprezentujúci osud mnohých ľudí, ktorých rozhodnutia počas 2. svetovej vojny dostali jej vplyvom politický podtext a nezvratne tak poznačili slobodu ich sebarealizácie.

 

22.10.2018 o 19:30 - Hana Gregorová
Prvá žena, ktorá na Slovensku pomenúvala pokorujúcu situáciu žien a podnikala kroky vedúce k ich emancipácii.

xxx

V pondelok 14. mája 2018 spúšťa Kino Lumière cyklus dokumentárnych portrétov PRVÁ o významných slovenských ženách. Ide o ženské osobnosti našich dejín, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť na dnešný obraz, kde je žena vo verejnej sfére samozrejmosťou. Na úvodnej projekcii cyklu o 19.30 hod. sa premietne film o fotografke Irene Blühovej, ktorý osobne uvedú režisérka Lenka Moravčíková-Chovanec a producentka Barbara Janišová Feglová.

Séria dokumentárnych portrétov o ženách je intímnou spomienkou na osobnosti ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch ako Štúr, Štefánik či Dubček takmer neviditeľné. Tieto ženy sa ako prvé odhodlali vstúpiť na neprebádanú pôdu sebarealizácie a aj napriek tradíciám a predsudkom sa rozhodli vybočiť z radu. Neprávom sa na ne zabúda, no práve ony stáli v čele zápasu o zrovnoprávnenie žien.

Kino Lumière počas najbližšieho mesiaca uvedie päť filmov spomínanej série. Otvorí ho film Lenky Moravčíkovej-Chovanec o prvej slovenskej fotografke Irene Blühovej, ktorá ako prvá Slovenka študovala na legendárnom nemeckom avantgardnom Bauhause. Zaznamenala život „pofeudálneho“ Slovenska 20. rokov minulého storočia a bola prvou autorkou mužského aktu v slovenskej fotografii. Na intelektuálku Blühovú, ktorá figuruje medzi zakladateľmi Komunistickej strany, bol počas jej života trikrát vydaný zatykač. „Každé prvenstvo vzniká v inej, zvláštnej konštelácii okolností,“ hovorí režisérka Lenka Moravčíková-Chovanec. „Najsilnejším ´sponzorom´ Blühovej bola idea. Je príkladom, ako ani vo svojom šľachetnom rebelantstve nie je človek imúnny voči tomu, aby sa idei nekriticky neupísal. Vo filme som hľadala odpoveď, ako sa z človeka stane niečí nástroj. Irena Blühová prekľučkovala v relatívnej priazni všetkými režimami minulého storočia až po ten súčasný. Prežila to, aj keď každý z režimov chcel jej hlavu.“ Prvej oficiálnej výstavy a uznania odborníkov sa Blühová dočkala až v roku 1974, jej dielo však aj prostredníctvom množstva nasledovníkov a nasledovníčok žije dodnes.

Cyklus PRVÁ v Kine Lumière sa začne v pondelok 14. mája o 19.30 hod., ďalšie diely série budú uvedené každý pondelok v rovnakom čase do 11. júna. Divákom priblížia osobné príbehy a dielo botaničky Izabely Textorisovej v réžii Jany Bučky, pilotky Ľudmily Šapošnikovovej od Mareka Šulíka, etnografky Sone Kovačevičovej od Terezy Križkovej a prekladateľky Zory Jesenskej od  Róberta Švedu. Zámerom cyklu je upozorniť na to, že aj ženské osobnosti tvoria našu históriu a mali by sa stať súčasťou spoločenskej pamäte. Podľa producentky Barbary Janišovej Feglovej „cyklus má ambíciu vypátrať, pomenovať a sprostredkovať trvalé hodnoty, ktoré v dnešnej spoločnosti absentujú. Každý z nás je dieťaťom svojej doby a účastníkom kultúry, z ktorej nemôže vystúpiť. Všetci si nejakým spôsobom nesieme so sebou celé dejiny západnej duchovnej kultúry s traumatizujúcimi dejinnými skúsenosťami. Príbeh jednotlivca v sebe nesie celé veľké dejiny. A kultúrna spoločnosť si stráži históriu, pamätá na svoje osobnosti, ctí a zachováva svoje dedičstvo.“

Portrét Ireny Blühovej uvedie režisérka Lenka Moravčíková-Chovanec a producentka Barbara Janišová Feglová zo spoločnosti Hitchhiker Cinema, po projekcii sa uskutoční diskusia. Pri zakúpení vstupenky získajú záujemcovia zľavu v hodnote 3,00 eur na DVD kolekciu PRVÁ s desiatimi portrétmi slovenských žien, ktorú vydal Slovenský filmový ústav. Kolekcia má anglické titulky, slovenské titulky pre nepočujúcich a audiokomentár. Jej súčasťou je aj dvojjazyčný slovensko-anglický booklet s textami režisérky a scenáristky Zuzany Liovej, dramaturgičky projektu Ingrid Mayerovej a estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča. Rovnako obsahuje biografické údaje o všetkých protagonistkách filmov. Bežná cena DVD kolekcie PRVÁ je 12,50 eur, v predaji je vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk (www.klapka.sk) na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave.