Cena Fondu výtvarných umení 2012

Laureátom Ceny za rok 2012 sa stal akademický sochár Jozef Jankovič, ktorý ocenenie prevezme z rúk Ing. arch. Petra Brtka, predsedu Rady Fondu výtvarných umení.

blog

Cenu každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia.

Jozef Jankovič sa narodil 8.novembra 1937 v Bratislave. V rokoch 1952–1956 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave , v rokoch 1956 – 1962 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ( prof. J. Kostka).

V roku 1968 zíslal Grand Prix Danuvius a ukončil realizáciu monumentálneho súsošia Obete varujú v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici. V roku 1969 získal jednu z cien na Le biennale de Paris a v roku 1970 reprezentoval Slovenskom na Bienále umenia v Benátkach.

Ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov „Nástupu 1961“ bol počas normalizácie odsúdený do vnútornej emigrácie a mal zákaz vystavovať. Sústredil sa preto na komorné disciplíny (kresbu, grafiku, šperk). Až po čiastočnom uvoľnení spoločenskej situácie v polovici osemdesiatych rokov, keď v roku 1983 získal prestížnu Herderovu cenu, sa mohol postupne začleniť do výtvarného diania. V roku 1990 sa stal pedagógom, profesorom a prvým rektorom (1990– 1994) Vysokej školy výtvarných umení, kde až do roku 2010 viedol ateliér sochárstva.

J. Jankovič žije v Bratislave, venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, sochárskym inštaláciám, kresbe, maľbe, koláži, grafike a šperku. Vystavoval na mnohých individuálnych a kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí a získal mnoho ocenení. (Mgr. M Horváthová)

Udelenie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2012 je ocenenie jeho doterajšieho mimoriadne rozsiahleho a kreatívneho prínosu do viacerých oblastí slovenského umenia 2. polovice 20. storočia.

Mgr. Katarína Ilavská, tajomníčka Rady Fondu výtvarných umení