Biela noc odpremiéruje inštaláciu Čiary podľa očakávaného filmu

Najväčší festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa odohráva v Bratislave a Košiciach prinesie slovenskému publiku po prvýkrát jedinečnú multimediálnu inštaláciu Čiary.

blog

 Kolektívne dielo pod taktovkou renomovaných umelcov - svetelného dizajnéra Jána Šicka, zvukového umelca Jonatána Pastirčáka a performerky Soni Kúdeľovej vzniklo na motívy rovnomenného filmu slovenskej režisérky Barbory Sliepkovej. Jej dokumentárna esej o premenách súčasnej Bratislavy príde do našich kín v novembri, avšak diváci z celého Slovenska budú mať príležitosť navnadiť sa na film unikátnou svetelno-zvukovou šou už najbližší víkend (24. - 26. september) v bratislavskom Sklade 7 a od 9. do 11. októbra v košických Kasárňach/ Kulturparku. Dielo vzniklo v produkcii spoločnosti Hitchhiker Cinema v spolupráci s Film Expanded.

Multimediálna inštalácia Čiary je inšpirovaná rovnomenným dokumentárnym filmom Barbory Sliepkovej, ktorý zachytáva prostredie postsocialistickej Bratislavy v jej dynamickej premene. Dielo kombinuje objekt, scénické riešenie a svetelný dizajn, experimentálnu zvukovú partitúru, pohybovú performanciu a film. Je subtílnym prevedením motívov a tém, ktoré rezonujú so súčasnou Bratislavou. Dielo pozýva zažiť hlavné mesto inak, hľadá prieniky verejného a intímneho priestoru, ktorý tvoria skutočné alebo pomyselné čiary. Je dejiskom hry a diváci sa stávajú jeho súčasťou.

„Dielo Čiary rovnako ako film vychádza z mesta. Mesta ako mnohovrstvovej štruktry vzťahov, prepojení, významov, ako koláže podnetov, stratégií, zámerov, ale aj osobných príbehov. Inštalácia cez rôzne objekty prináša mozaiku akusticko-vizuálnych impulzov. Zvuky sú vyrobené pomocou špeciálne navrhnutých hudobných nástrojov. Čisto akusticky prichádzajú k nám zo všetkých strán a tvoria nevšednú partitúru.

Obrazy sú tvorené samotnými objektami, ktoré ideovo vychádzajú z architektúry či urbanizmu. Svojou jednoduchou konštrukciou vymedzujú vnútorný a vonkajší priestor,” vyjadril sa autor konceptu, objektov a svetelnej tieňohry Ján Šicko, ktorého tvorba sa pohybuje na hranách viacerých disciplín a žánrov. Šicko patrí k umelcom, ktorého diela uvádza Biela noc pravidelne.
 
Stratiť sa v Bratislave

„Inštalácia Čiary, rovnako ako rovnomenný film debutujúcej režisérky Babory Sliepkovej, sa inšpiruje mestom. Bratislavou, ako ju poznáme dnes. Jej pulzom, tempom, melódiou a v neposlednom rade jej geometriou. Vtiahne vás do mikro mesta, ktorý má svoje vlastné pravidlá a svoju vlastnú hudbu. Po- mocou tieňov a v priestore rozmiestnených akustických objektov, toto mesto ožije a vy sa v ňom môžete veľmi ľahko stratiť,” popisuje inštaláciu autor experimentálnej zvukovej skladby diela a takisto autor soundtracku k samotnémufilmu Jonatán Pastirčák, známy aj pod umeleckým menom Pjoni.

„S Jánom Šickom som v minulosti spolupracoval na viacerých projektoch a každý jeden spre- vádzala fascinácia nad tým ako rozmýšľa a ako dokáže svoje myšlienky previesť do reality. Za ten na- jväčší rozdiel oproti našim predošlým spoluprácam, považujem to, že v tomto prípade sme vychádzali a nadväzovali na iné dielo. Mal som to šťastie podieľať sa aj na hudbe k rovnomennému filmu a bola to krásna skúsenosť. S Barborou sme dlho hľadali hudobné prostriedky, ktoré by sa s Bratislavou pre- pojili a boli jej súčasťou. Myslím, že vznikli dve paralelné diela, ktoré spolu komunikujú, dopĺňajú sa a má zmysel ich obe vidieť a nájsť si svoje vlastné prieniky a súvislosti,” dodal Pastirčák ku kolabo- ratívnemu procesu vzniku inštalácie a filmu.

Dielo bude trvať v Bratislave i Košiciach tri plné dni, avšak v rámci vernisáží bude obohatené o pohybuvú performanciu mladej tanečníčky a choreografky Soni Kúdeľovej. „Spolupráca na tvorbe multimediálnej inštalácie Čiary je pre mňa dlhodobým experimentom. Kreatívnym v hlave, ale aj doslovným v čase a priestore. Je pre mňa zastavením sa v akcii. Pomalých a rýchlych reakciách na náhodné a rôznorodé podnety. Zvuk spojený s objektom, objekt so svetlom. Telá medzi nimi sú prí- tomné a pohyb trvá. a trvá a trvá,” vyjadrila sa Soňa Kúdeľová, ktorá vo svojej praxi skúma nové prís- tupy v performatívnom umení a ich presahy a skrz neustály výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahoch, či spoločnosti.

Inštalácia ako miniatúra filmu

„Film čiary je o živote v meste, v špecifickom spoločenstve, zdieľajúc priestor. Okrem všeobecne platných pravidiel pohybu si vytvárame vlastne cesty, príbehy, staviame vlastné osobné hranice. Dielo čiary je akoby miniatúrou takéhoto organizmu. Zvuky, tiene, rôzne materiály, úryvky rozhovorov,” povedala režisérka filmu Barbora Sliepková. Jej dokumentárna esej Čiary vstúpi do slovenských kín 11. novembra. Všetci, ktorí/é ju očakávajú budú môcť vidieť ukážky z filmu ešte predtým na najväčšom festivale súčasného umenia Biela noc v Bratislave aj Košiciach.

Bratislavská vernisáž sa odohrá v sobotu 25. septembra o 18:00 v Sklade 7 (ul. Pribinova 24) a
9. októbra o 18:00 v košických Kasárňach/Kulturpark-u. Dielo tento rok uvedie aj Festival Jeden svet a Galéria mesta Bratislavy.

Program Bielen noci v Bratislave

Vznik diela finančne podporili Fond na podporu umenia, Nadácia mesta  Bratislavy,  Bratislavský samosprávny kraj. Partnermi projektu sú Tatra banka a.s. a J&T Real Estate a.s.