Akcia ZET má nový web a množstvo zaujímavého obsahu!

SNG aj naďalej pokračuje v umenovednej výprave Akcia ZET, ktorú výtvarník Marcel Mališ započal v átriu Esterházyho paláca na konci minulého roka (2020). Popri vytváraní rôznych prednášok, videí, či podcastov spustila aj samostatnú webstránku celého projektu akciazet.sng.sk

blog

Akcia ZET je príležitosťou na otvorenie niekoľkých tém, ktoré sú (nielen) v našom umení znepokojujúco prítomné. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti či téme strachu, vzťahu originálu a kópie, problematike autorstva, monumentálnej tvorbe, umeniu na zákazku, mecenášstvu či vnímaniu a chápaniu problematických úsekov našich dejín.

Úplnou novinkou je mini filmová séria SND v SNG, ktorá je jedným z ponorov do spôsobov vyrovnávania sa s minulosťou v umení umením a spoluprácou Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného divadla.

V sérii krátkych minifilmových inscenácií sa premieňajú časti divadelného diela do nového kontextu a Akcia ZET sa v galérii stretáva s divadelnou akciou premeny. Naprieč inštitúciami a umeleckými formami zaznievajú otázky a ťažké témy o postavení umelca vstupujúceho do sveta propagandy. Časti textov inscenácií činohry národného divadla postavy hier konfrontujú s obrazom nadrozmerného Stalina, ktorého oslavuje československý ľud, ale aj s inými muzeálnymi obsahmi. Ako v tomto novom kontexte vyznejú slová Leni Riefenstahl z inscenácie Leni, Ali Rachmanovovej z inscenácie Ruské denníky či Milady Horákovej z inscenácie Milada uvidíte na našich sociálnych sieťach a na akciazet.sng.sk.

V prvom videu si môžete pozrieť Zdenu Studenkovú v úlohe Leni Riefenstahl ako dvornej režisérky Adolfa Hitlera. V pôvodnej hre Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka na objednávku Činohry SND Leni, získala Zdena Studenková za rolu Leni Cenu Dosky 2014 za najlepší herecký výkon.