4 milióny v múzeu – posledná šanca

Profilový výstavný projekt Slovenského národného múzea 4 milióny v múzeu. Čo sme nadobudli, ktorý predstavuje najvýznamnejšie zbierkové predmety múzeí SNM na Slovensku po roku 2000 končí. Derniéra výstavy so zaujímavým programom a posledná šanca navštíviť ju bude v nedeľu 15. januára 2017 o 15.00 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave.

blog

 
Pre všetkých záujemcov pripravili kurátori výstavy PhDr. Gabriela Podušelová a Mgr. Ján Kautman lektorský výklad o spôsoboch, skúsenostiach a úskaliach získavania nových prírastkov do múza. Predstavia vystavené predmety, priblížia kuriózne osobné príbehy, ktoré sa k niektorým viažu v súvislosti s cestou, akou sa dostali do zbierkového fondu SNM.

Pre návštevníkov podujatia je pripravený malý kvíz s možnosťou vyhrať reprezentatívnu obrazovú publikáciu Slovenské národné múzeum, ktorá vyšla pri príležitosti 120 výročia vzniku inštitúcie.   

Výstavný projekt, 4 milióny v múzeu. Čo sme nadobudli sprístupňuje unikátne exponáty múzeí SNM za posledných 15 rokov. Múzeum, ktoré počas svojej existencie zhromaždilo viac než 4 milióny zbierkových predmetov, tu prezentuje poklady ako Justova zbierka, nálezy kostrových pozostatkov Keltov z 1. storočia n. l. z nedávneho archeologického výskumu na Bratislavskom hrade, výber z pokladu stredovekých mincí zo Svätého Jura, pápežskú bulu  z 15. storočia získanú výskumom Spišského hradu, plastiku Únos Európy z viedenskej porcelánky zo zbierok Múzea Červený Kameň, staroegyptskú mumifikovanú ruku z fondu Kráľovského katolíckeho gymnázia v Bratislave a ďalšie.

Výstava končí dňa 15. januára 2017.