10. ročník festivalu Nová dráma / New Drama už o dva týždne

Na jubilejnom desiatom ročníku festivalu Nová dráma/New Drama 2014 sa predstaví a o tri festivalové ceny zabojuje deväť inscenácií textov súčasnej slovenskej a svetovej drámy.

blog

Festival Nová dráma/New Drama 2014 prináša to najzaujímavejšie spomedzi inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku. Desiaty ročník festivalu, ktorý pripravuje Divadelný ústav sa uskutoční v dňoch 12. – 17. mája v Bratislave.

Májová Nová dráma/New Drama osídli divadlá a kultúrne priestory po celej Bratislave. Udomácni sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, A4 – priestore súčasnej kultúry, Činohre Slovenského národného divadla a v Divadle ASTORKA Korzo ´90. Sprievodný program bude prebiehať v Štúdiu 12, Modrom salóne Slovenského národného divadla a v Maďarskom kultúrnom inštitúte.

O tri festivalové ceny zabojuje deväť inscenácií textov súčasnej slovenskej a svetovej drámy:

Ľubo Burgr, Dušan Vicen: Vnútro vnútra, Divadlo SkRAT, Bratislava, réžia: Ľubo Burgr, Dušan Vicen

Dramaturgická rada

Inscenácie do hlavnej súťaže a to najzaujímavejšie z mozaiky novej drámy vybrala dramaturgická rada. Tento rok pracovala v zložení: teatrologička Elena Knopová, divadelná publicistka a kritička Zuzana Uličianska a dramaturg Marek Godovič. Od novembra do marca vyberali z množstva inscenácií súčasných dramatických textov vo všetkých divadlách na Slovensku. Sledovali štátne, samosprávne aj nezávislé divadlá, aby ponúkli najlepší výber inscenácií súčasných textov, ktoré boli napísané po roku 2000.

Festivalové ceny

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama hlasuje medzinárodná porota. Študenti, účastníci kritického seminára, rozhodnú o Cene študentskej poroty. Diváci môžu po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka. Ceny budú odovzdané počas slávnostného záverečného ceremoniálu v sobotu 17. mája v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava o 19,00 hod.

Porota
  • Päťčlenná medzinárodná odborná porota zasadne v zložení:

Martin Bernátek – český teatrológ, divadelný kritik a publicista, Ian Herbert – britský divadelný kritik, kultúrny publicista a pedagóg, Romana Maliti – divadelná kritička a projektová a programová manažérka, Sanja Nikčević – chorvátska teatrologička a divadelná kritička, profesorka teatrológie a Sylvia Huszár – teatrologička, prekladateľka a produkčná manažérka.

Sprievodný program

Okrem súťažnej prehliadky deviatich vybraných inscenácií je pripravený aj sprievodný program. Tvoria ho inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, exteriérová výstava fotografií, prednášky a diskusie s dramatikmi, workshop režiséra Davida Maayana, seminár pre mladých divadelných kritikov a medzinárodná konferencia o dramaturgii Nová dramaturgia, nový dramaturg II.

Focus Maďarsko Program Novej drámy spestrí zahraničná sekcia Focus, tentoraz venovaná maďarskému divadlu. Na dosky SND zavíta budapeštianske Divadlo Proton s inscenáciou Demencia, tvorcom ktorej je režisér Kornél Mundruczó. Záverečný večer odovzdávania cien obohatí hosťujúci projekt fyzického divadla x&y – tlkot srdca choreografa Pála Frenáka.

Okrem toho sa v rámci sekcie uskutoční prednáška o dokumentárnom divadle PanoDrama, ktoré predstavia maďarské dramaturgičky Judit Garai a Anna Hárs.

V spolupráci s Kinom Lumière bude súčasťou festivalového týždňa aj premietanie maďarských filmov Je to iba vietor (réžia: Bence Fliegauf) a Projekt Frankenstein (réžia: Kornél Mundruczó).

Exteriérová výstava Nová dráma/New Drama, 10 rokov festivalu Sprievodný program spestrí aj exteriérová výstava venovaná desiatemu výročiu založenia festivalu inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama. Výstava v desiatich obrazoch ukazuje cestu festivalu od jeho prvého ročníka po ten ostatný, desiaty.

Konferencia Nová dramaturgia, nový dramaturg II. Akou zmenou prešla dramaturgia a čo je úlohou dramaturga? Ktorá z funkcií dramaturga je najdôležitejšia a najpotrebnejšia v európskom kontexte? Tieto témy a otázky sa otvoria na konferencii Nová dramaturgia, nový dramaturg II., ktorá sa uskutoční 13. mája 2013 v Štúdiu 12.

Trojboj

  • Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj. Spomedzi množstva prihlásených textov sa do finále súťaže prebojovala pätica autorov s textami:
  • Jana Bodnárová: Snežný vrchol
  • Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov
  • Kaja Kowalczuková: Job! Tvoju mac
  • Pavel Trtílek: Bezesná noc

Pavol Weiss: Zo života ľudstva.

Trojboj, ktorý režijne pripraví Kristína Chlepková, sa uskutoční vo štvrtok 15. mája 2014 v Modrom salóne Slovenského národného divadla. Meno víťaza súťaže sa verejnosť dozvie až počas slávnostného záverečného odovzdávania cien festivalu.

Dramaticky mladí Ďalším kúskom festivalového programu je inscenované čítanie z dielní kreatívneho písania a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže dramatických textov autorov do 18 rokov Dramaticky mladí, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. mája 2014.

Seminár mladej kritiky Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt. Študenti sa budú pod odborným vedením českého divadelného kritika a publicistu Jána Kerbra venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Mladí seminaristi budú zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

ENTER Nová dráma/New Drama 2014

Festival Nová dráma/New Drama už po piatykrát vo svojej histórii opúšťa Bratislavu. Ambíciou sekcie ENTER je rozširovanie festivalu a prenášanie jeho atmosféry aj do iných miest na Slovensku. Zároveň ide o podporu uvádzania inscenácií súčasnej drámy. Tentoraz sa ENTER objaví vo Zvolene, Žiline a Košiciach.

Vstupenky

Vstupenky sa predávajú na predstavenia hlavného súťažného programu. Za účasť na workshope Divadelná pauza od divadla sa platí symbolický poplatok 5 eur. Vstup na ostatné podujatia sprievodného programu je voľný.

Kompletný rozpis programu festivalu Nová dráma / New drama nájdete tu:

Nová dráma 2014 / New Drama 2014