výstava

Viliam Slaminka: Posilka

New Platform Gallery  predstavuje prvú samostatnú výstavu v tomto roku. Po dlhšej pauze zapríčinenej koronavírusom sa v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj ako prvý prezentuje vizuálny umelec Viliam Slaminka (*1985) s výstavným projektom Posilka.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
14.05.2021 17:00, Pi

Kurátori: Marianna Brinzová + Andrej Jaroš

Vstup je iba v ochranných rúškach

Názov výstavy vtipne glosuje obdobie posledného vyše roka nášho prežívania/nažívania si s koronavírusom, ktorý smeroval k mesiacom, keď padli zákazy zhromažďovania a organizovania podujatí. Zatvorili sa všetky kultúrne stánky vrátane galérií, ale tento zákaz postihol aj šport a k nemu prislúchajúce fitnescentrá a posilňovne. Za tieto mesiace sme pociťovali všadeprítomnú absenciu sociálneho kontaktu tak ako nikdy. Galérie (okrem iných kultúrnych priestorov) sme vždy vnímali ako miesta, ktoré pozdvihujú nášho ducha, pretože nielen z hmoty je človek živý. Práve naša psychická stránka posledné mesiace trpela azda väčšmi ako fyzická.

Na psychiku a psychohygienu sme často zabúdali, nebola hlavnou oblasťou nášho záujmu. Intervencia Viliama Slaminku v DK Zrkadlový háj tento fakt reflektuje, avšak nemoralizuje. Slaminka si volí umelecké vyjadrenie na pomedzí artefaktu a hry. Snaží sa zapojiť diváka, ktorý do výstavy prináša pohyb a vdychuje jej život. V jeho Posilke si môžeme precvičiť telo aj ducha. Zabrať svalmi, ale aj rozumom. Výstava sa završuje, stáva sa funkčnou až s príchodom diváka a jeho fyzickou participáciou. Diváka, ktorý celé mesiace absentoval. Chýbal svojou hmotnou podobou.

Intervenciu Posilka tvorí inštalácia z jednotlivých nájdených predmetov (ready mades) v podobe kníh, oblečenia, hračiek, škatuliek atď., ku ktorým ma autor aj osobný vzťah. Slaminka tieto ready mades dotvára/pretvára a prisudzuje im novú funkciu. Zozbierané, predovšetkým už nepotrebné predmety transformuje do podoby hravých cvičebných pomôcok a buduje z nich interaktívnu posilňovňu. Predmety sú k dispozícii na ohmatanie, poťažkanie, ako aj na plnohodnotný tréning.

Dojem priestoru určeného pre fyzickú aktivitu umocňujú aj steny, ktoré sú oblepené motivačnými plagátmi manipulovaných fotografií kulturistov a fitnesiek. Nechýba tu ani prevádzkový poriadok inšpirovaný reálnymi pravidlami posilňovní, či návody k jednotlivým cvikom, prispôsobené výnimočným podmienkam výstavy. Usmernenie môžeme vnímať aj ako ironickú narážku na nekonečné protipandemické nariadenia a ich zvláštnu rétoriku.
 

V projekte Posilka autor v ideovej rovine skúma tzv. váhu vecí, ktoré nás bezprostredne obklopujú a silu pocitov, ktoré si v sebe nosíme. Glosuje niekoľko rovín, ktoré si sám vymedzuje aj na základe rôznych metafor a prirovnaní. Uvažuje, že váhu vecí/pocitov často naplno pocítime až pri ich kumulácii (na výstave objekty – činky z už nepotrebných kusov šatstva) alebo zmenou prirodzenej hmotnosti (nainštalované objekty – staré plyšové hračky vyliate zvnútra betónom, ktoré symbolizujú „váhu spomienok“, alebo čajové krabičky plné betónu odkazujúce k prirovnaniu – si slabý ako čaj).

Autor do výstavy integruje ním pomenované „záťažové kabáty/vesty“ s betónovými závažiami s rôznymi významami, ktoré nás vyzývajú: „Nalož si, koľko unesieš!“ Nakladať, unášať, prekonávať, cvičiť môžeš s hnevom, strachom, smútkom, povinnosťami, vierou, osudom... Do cvičebnej vesty si tak divák vkladá skrytú záťaž v podobe závaží s nápismi ako guilt (vina), anger (hnev), duty (povinnosť) atď. Viliama Slaminku tiež zaujíma aj tzv. váha obsiahnutá v humore a metafore, preto svojimi dielami reaguje na ustálené frázy typu „kamene v kufri“, „váha vzdelania“ – v podobe „ťažkých“ kníh, ako sú filozofia, prírodné vedy a pod. (na výstave objekty/činky z kníh), alebo slovného zvratu – mať na niekoho „ťažké srdce“ (objekt plyšového srdca určený na dvíhanie). Autor sa prostredníctvom svojich diel zamýšľa aj nad tým, akú váhu môže mať jedlo či odpad, ktorý po nás ostáva. Tento problém na výstave „rieši“ zmetákmi a lopatkami s gumou na posilňovanie, tak aby bolo čistenie atraktívne aj pre mužov. Hrniec plný gulášovej polievky odliatej z betónu pripravený na miešanie zase pre neho predstavuje zápas s chuťou na ťažké nezdravé jedlo, ktorý nie vždy vyhrávame.

Viliam Slaminka pri tvorbe jednotlivých objektov prítomných na výstave uvažuje nad tým, že „fyzická váha vecí je iná, ako tá, ktorú im prisudzujeme. Niektoré veci sa stanú bremenom – záťažou, a je potrebné s nimi zacvičiť, pocítiť ich váhu.“

Cvičiace objekty skúmajúce rôzne roviny váhy sú v rámci inštalácie doplnené o motivačno-ironické plagáty s nápisom Kalos & Kagathos, ktorý imituje a nahrádza pôvodný názov (časopisu) Muscle & fitness. Nápis Kalos & Kagathos odkazuje na antickú kalokagatiu, ktorá vzišla z čias starých Grékov, ktorí razili úzus, že dobre starať sa máme nielen o telo. Ľudská bytosť je duálna a jej duša a telo sú spojenými nádobami. Nemôžeme nadraďovať jednu nad druhú, tvoria neoddeliteľný celok.

Výstava POSILKA je koncipovaná ako dvojvýstava, respektíve jedna výstava prebiehajúca na dvoch miestach súčasne. Pokračovanie výstavy je od 21. 5. 2021 sprístupnené v priestore vinárne/vinotéky Wine Gallery na Záhradníckej 72 v Bratislave, kde sú vystavené prevažne obrazy so športovou tematikou, ktoré v sebe kódujú podobný vtip ako inštalácia v Petržalke.
 

 

 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor NEW PLATFORM GALLERY. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.

Odporúčame

film

Annette

Adam Driver a Marion Cotillard v dlho očakávanom muzikáli vizionárskeho režiséra Leosa Caraxa s hudbou kapely Sparks, ktorý je...Viac
Št 23.9.2021 / Kino Lumière
odporúčame!
festival

BHS / Bratislavské hudobné slávnosti 2021

24.9.2021 - 10.10.2021 / Slovenská filharmónia
odporúčame!
výstava

Poklady Židovského múzea v Prešove III

2.7.2021 - 10.10.2021 / Židovské komunitné múzeum
odporúčame!
festival

Divadelná Nitra 2021

Divadelná Nitra už tri desaťročia reflektuje svet okolo nás. Jubilejný, 30. ročník sa uskutoční začiatkom októbra.Viac
1.10.2021 - 6.10.2021 / Nitra
odporúčame!