výstava

Svety Jindřicha Chalupeckého

Za jeden z najväčších prínosov českého výtvarného kritika Jindřicha Chalupeckého (1910 – 1990) je považovaný jeho podiel na internacionalizácii výtvarného života bývalého Československa.
odporúčame!
Dátum vernisáže:
23.11.2022 18:00, St
23.11.2022, St - 19.03.2023, Ne

Predovšetkým v 60. a 70. rokoch nadväzoval vzťahy s významnými osobnosťami zahraničného výtvarného diania, bol hýbateľom medzinárodných kultúrnych výmen a neúnavným propagátorom československého umenia za jeho hranicami. Pre pochopenie jeho nazerania na umenie jednotlivých národov i zdôrazňovanú rolu Chalupeckého ako kultúrneho sprostredkovateľa je zaujímavé priblížiť jeho vzťah k slovenskému umeniu.

Z výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého v GHMP
Výstava o živote a diele teoretika, kritika, kurátora a esejistu Jindřicha Chalupeckého približuje myšlienkový odkaz tejto stále živej osobnosti českej kultúry. Zámerom výstavy je poukázať aj na rolu, akú môže teoretik a kurátor v spoločnosti zastávať – so svojou jedinečnou schopnosťou prepájať rozličné osobnosti, miesta i oblasti záujmu.

Prostredníctvom línie vlastného premýšľania o svete vytyčoval Chalupecký miesto, ktoré v súčasnom svete zaujíma umenie. Na výstave sa stretávajú diela viac ako šesťdesiatich umelkýň a umelcov niekoľkých generácií: od prác autoriek a autorov českého povojnového umenia až po reflexiu súčasných umelkýň a umelcov.

Zámerom projektu nie je vytvoriť Jindřichovi Chalupeckému symbolický pomník, ale cez dialóg historických diel a tvorbu súčasných umelkýň a umelcov, literátov, filozofiek a ďalších osobností reflektovať, čo z jeho myšlienok a aktivít je relevantné pre súčasnosť, a čo nám môže byť nápomocné v umelecky, politicky i ľudsky neľahkých časoch.

Organizátori: Galéria mesta Batislavy a Společnost Jindřicha Chalupeckého
V spolupráci s Galerie hlavního města Prahy

Kurátori: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl

Odporúčame

film

Prázdnota a ja

Ne 27.11.2022 / Kino Klap
odporúčame!
výstava

Od Nílu k Dunaju. Pamiatky ríše faraónov v Bratislave.

4.10.2022 - 31.12.2022 / Archeologické múzeum SNM
odporúčame!
výstava

NCD22: Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn - Komunikačný dizajn. Výstava prezentuje 149 projektov zaradených do 11. kategórií, ktoré vybrala...Viac
6.10.2022 - 18.12.2022 / Galéria dizajnu Satelit
odporúčame!
výstava

Martin Kollár, Martin Štrba, Ester Sabik - Tekuté piesky

3.11.2022 - 19.2.2023 / GMB - Pálffyho palác
odporúčame!