výstava

Svetozár Mydlo

Z času na čas sa vo výtvarnej obci ozve relikt dávno prekonaného delenia na jednotlivé špecializácie: to je maliar, to grafik, ilustrátor, sochár, známkar, monumentalista, medailér, dokonca krajinkár, portrétista, figuralista. Ak to aj pri jednotlivých osobnostiach môže mať svoje opodstatnenie, Svetozár Mydlo sa tomuto škatuľkovaniu vzpieral celý život – živelne, živočíšne i oživujúco.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
23.06.2020 17:00, Ut

Nijaký žáner, nijaký druh, nijaká forma nebola pre Svetozára Mydla dostatočne vy(u)žitá, aby ju znova nepostavil na nohy (alebo z nôh na hlavu), nič nebolo dostatočne etablované, aby to neironizoval, nič nebolo natoľko kanonizované, aby to nerozhýbal.

A hoci sa táto výstava sústreďuje iba na jeden výrez výtvarných aktivít Svetozára Mydla, vo všetkých prejavoch sa prejavuje jeho variabilita: v sochárovi Mydlovi je maliar, figuralista, dizajnér, architekt, v maliarovi Mydlovi je sochár, monumentalista, ilustrátor.

A predsa nám naša konvencia bráni, aby sme Svetozára Mydla nazvali sochárom, aby sme aj tieto vystavené objekty nazvali sochami. Pokojne a s hrdou pokorou ostaňme pred bránami oficiálnych a oficióznych inštitúcií, do ktorých sa náš priateľ napokon nikdy nedobýjal. Ak už máme potrebu pomenúvať, kategorizovať či inventarizovať, môžeme vystavené exponáty nazvať hoci subjektami. Subjekt potom môže byť ľubovoľný objekt privlastnený, transformovaný, individualizovaný umelcom, ktorý môže zrušiť jeho funkciu, parodovať jeho účelnosť, radostne sa pohrávať s jeho skrytými vlastnosťami, vnímať ho nie úžitkovo, ale zážitkovo.

Zatiaľ čo diagnóza syndrómu nepokojných nôh je dôkladne popísaná a odbornej i laickej verejnosti dôverne známa, Svetozár Mydlo bol obdarený syndrómom nepokojných očí. Nedokázal sa na predmetný svet okolo nás pozerať konvenčným, disciplinovaným, ustáleným a dohodnutým spôsobom. Vo všetkom videl niečo iné.

Žil, aby tvoril, pretváral, vytváral i potvoril. A tvoril nielen vo vyhradenom čase a vyhradenom priestore. Tvoril v permanentnom pohybe, pri chôdzi, ktorú často prerušoval vrhaním sa do nových a nových vizuálnych dobrodružstiev. Predmety, veci, artefakty, objekty či menej vznešene krámy a pakšametle odnášal, a ak sa nedalo, aspoň fotografoval na ďalšie spracovanie.

S vášnivým smädom sa vrhal na veci a vecičky, vyťahoval ich z útrob skríň a truhlíc, pivníc a povál, skladísk a komôr. Priemyselné výrobky ho inšpirovali svojou novotou, starožitnosti svojím odolávaním času. Z duplikátov robil unikáty, z replík originály. Fabrickú vecnosť pretváral na estetickú večnosť.

Nič mu nebolo dosť obyčajné, všedné či triviálne, aby to neuznal za hodné použiť na obraz, plastiku, objekt. V inventári predmetov tak nájdeme štipce, traky, vešiaky, staré rifle, kancelárske potreby, baterky i baretky, tapacírované dvere či plot. Opustiac konvenčnú umenovednú terminológiu by sme ich mohli nazvať 3D dielami, kde by 3 déčka mohli byť dobrodružstvo, dynamika a dotváranie.

Tvorba Svetozára Mydla bola od počiatku solitérna, vždy stál mimo módnych trendov a prúdov, nevšímajúc si, že práve on je jedným z tých životodarných prúdov, ktoré okysličujú hlavnú artificiálnu prevádzku slovenského výtvarného umenia. Ak na to počas života neupozorňoval vonkajšími gestami, mohli by sme na to upozorniť aspoň my, dedičia jeho energie a tvorivosti, jeho priatelia, ktorým čoraz viac chýba.

Text: Daniel Hevier

Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško

Svetozár Mydlo sa narodil 10. júla 1948 v Ružomberku. V rokoch 1963–1967 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (u prof. Rudolfa Filu). V rokoch 1967– 1973 študoval na VŠVU, na oddelení voľnej maľby (u prof. Petra Matejku).

Od roku 1975 doteraz pôsobí ako výtvarný redaktor v Mladých letách. Dlhé roky je dvorným ilustrátorom a grafi kom Radošinského naivného divadla. Žije v Bratislave, rád tvorí a oddychuje v Radošine.

Venuje voľnej tvorbe, maľbe i kresbe, knižnej i časopiseckej ilustrácii pre deti, grafi ckému dizajnu i úžitkovej grafi ke (knižné obálky, logá, novoročenky, pozvánky, oznámenia, karty, plagáty, obaly na CD-platne, známková grafi ka a iné), kreslenému humoru i karikatúre.

V podstate niet rozdielu medzi jeho voľnou tvorbou, ilustráciami či inými tvorivými aktivitami. Má nesmiernu radosť z objavovania, vymýšľania a hľadania nových výtvarných techník.

Je pre neho príznačné spájanie najrozmanitejších materiálov, tvarov i výtvarných techník v rámci jedného umeleckého artefaktu. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých kolektívnych i samostatných výstavách, doma i v zahraničí.

Odporúčame

film

Samotári

Kino Lumière / Kino Pezinok / Kino Mier Modra
odporúčame!
film

Víkend na chate

Stará láska nehrdzavie a dávne krivdy sa len tak nezahoja - miera pravdivosti tohto porekadla stúpa s mierou vypitého alkoholu...Viac
Ne 27.9.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
letný festival

Festival Atmosféra 2021

6.8.2021 - 8.8.2021 / Hontianske Nemce - Vinice
odporúčame!
divadlo

Účet

Ne 25.10.2020 / Štúdio L+S
odporúčame!