výstava

Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu

GMB odkrýva výsledky a nálezy druhého reštaurovania veľkorozmerného skupinového portrétu Rodina prešporského obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou zbierok galérie. Jeho autorom je taliansky umelec Jakub Marastoni (1804 – 1860), ktorý pôsobil i v Prešporku. Jedno z kľúčových diel našich zbierok stále púta pozornosť jedinečným príbehom, sondou do života dobre situovanej prešporskej rodiny v prvej polovici 19. storočia.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
23.02.2022 18:00, St

Náročného procesu ošetrenia diela sa v roku 2019 ujali reštaurátorky GMB Barbara Davidson a Anna Gregová. Následne sa do projektu zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera.

Popri historickom kontexte vzniku diela a rodine Scherzovcov v analýze Eleny Kurincovej (Múzeum mesta Bratislavy) majú návštevníci galérie možnosť oboznámiť sa s výsledkami niektorých súčasných možností porovnávacieho fyzikálneho výskumu pri atribúcii výtvarných diel.

Kurátorka: Jana Luková

Sprievodný program k výstave:

Celý marec a apríl: Oblečení v hodvábe – samoobslužný ateliér pre deti aj dospelých

16. 3., 18:00 kurátorský sprievod - Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu (vstup 5€ / 2,5€)
23. 3., 15:00 prednáška - Pigmenty sa neodlišujú len farbou (Z cyklu Umenie je veda)
23. 4., od 15:00 do 18:00 / GMB workshop pre rodiny: Oblečení v hodvábe (vstup zdarma, rezervácia tu)

V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy spoluprácu s Historickým múzeom a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti. Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo a aktivity pôvodom talianskeho umelca pôsobiaceho v Uhorsku a krátko aj v historickom Prešporku – Jakuba Marastoniho (1804 Benátky ˗ 1860 Pešť). 

Okrem predpokladaného hosťovania putovnej výstavy, ktorá sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnila, bolo našou úlohou aj re-reštaurovanie jedného z najvýznamnejších Marastoniho diel – veľkorozmerného skupinového portrétu rodiny obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou našich galerijných zbierok. Tohto časovo i odborne náročného zásahu sa v roku 2019 ujali reštaurátorky a dlhoročné pracovníčky GMB Barbara Davidson a Anna Gregová. Časom sa do projektu okrem realizačného tímu galérie zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera.

Cieľom tejto komornej výstavy je prezentovať postup reštaurátorského zásahu a materiálovo-technickú analýzu skladby diela, ktorú realizovala Zuzana Machatová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Okrem skupinového portrétu rodiny Filipa Scherza do nej zahrnula aj ďalší solitér zo zbierky GMB – portrét pátra Karola Scherza. Jej prieskum sa zameral na porovnanie stratigrafie a materiálového zloženia farebných vrstiev diel metódami mikroskopie a FTIR spektroskopie. Optické prieskumy na báze infračerveného žiarenia od Patrika Farkaša z Univerzity Palackého v Olomouci zasa významne prispeli k objasneniu problematiky maliarskeho stvárnenia pátra Karola Scherza. 
 
V neposlednom rade sme vďaka historickému výskumu zistili aj nové genealogické súvislosti a upresňujúce poznatky o členoch rodiny Scherzovcov a ich postavení v rámci prešporských finančných a spoločenských mestských elít. Elene Kurincovej z Múzea mesta Bratislavy, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, sa podarilo potvrdiť či vyvrátiť niektoré doterajšie hypotézy ohľadne identifikácie viacerých zobrazených členov rodiny. 

Odporúčame

koncert

Explore: Sturle Dagsland (NO) + Siksa (PL)

Št 2.2.2023 / Nová Cvernovka
odporúčame!
iná akcia

SaShE v Tržnici

22.3.2023 - 24.3.2023 / Stará tržnica
odporúčame!
výstava

Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy

Nová výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90...Viac
23.9.2022 - 26.3.2023 / Múzeum dejín mesta - Stará radnica
odporúčame!
koncert

Preßburger Klezmer Band: Koncert pre dva hlasy

Stálica world music – kapela Preßburger Klezmer Band, ktorej posledný album Korene / Roots úspešne boduje v prestížnom rebríčku...Viac
So 4.3.2023 / V-klub (Véčko)
odporúčame!