výstava

Rudolf Fila a starí majstri

Výstava v bratislavskej Galérii 19 s názvom Rudolf Fila a starí majstri vznikla z iniciatívy Mariána Reisela, zanieteného znalca a zberateľa Filových diel a zároveň editora známej publikácie Rudolf Fila: Cestou, ktorý si aspoň takto chcel pripomenúť tohtoročné nedožité jubileum 90 rokov Rudolfa Filu.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
20.10.2022 18:00, Št

Horror vacui – pre väčšinu výtvarníkov dobre známy termín vyjadrujúci strach z prázdnoty bieleho papiera či plátna pred prvým ťahom ceruzy, pera alebo štetca. V prípade Rudolfa Filu to bola v rámci jeho tvorby premalieb každodenná tvorivá hra nie so strachom z prázdnoty bieleho papiera, ale so strachom zo stereotypu každodennosti. Proti nemu pravidelne bojoval hravým maliarskym intervenovaním do ním vybranej obrazovej predlohy klasického autora.

Ten iskrivý intervenčný doplnok, tá inven-čná poetická elipsa, ktorú vsúval do vybranej
reprodukcie presne na také miesto, kam ne-vyhnutne patrila, dokázala zakaždým adek-vátne „roztancovať“ nesmierne kreatívny dialóg autora nielen s pôvodnou predlohou, ale vďaka nej aj s každým senzibilným recipientom.

V prípade Filových premalieb je to v prvom rade pestrá výrazová škála rôznych maliarskych svetelných a farebných rytmov, kon trastov a súzvukov vytvorených prostred-níctvom súboru štetcových línií, bodov a škvŕn, ktoré pod svojím povrchom vždy ukrývajú nejakú viacvrstvovú významovosť. Avšak tá, paradoxne, nikdy nebude v plnej miere verbálne dekódovateľná.

Ako má človek verbálne interpretovať niečo, čo v sebe synkretizuje okrem vizuálno-výtvarného espritu aj meta-foricko-literárne, zvukovo-hudobné a s urči-tým nadhľadom aj pohybovo-tanečné stopy? Autor vďaka nim motivuje recipienta vnímať gesamtkunstwerk jeho diel celostne, skrz všetky jeho vizuálne, poetické, hudobné a „tanečné“ stopy naraz.

Miloš Štofko

Odporúčame

festival

Konvergencie: Janáček

2.3.2023 - 12.3.2023 / Bratislava
odporúčame!
výstava

Straty a nálezy

Pozývame na otvorenie novej výstavy Straty a nálezy, ktorá sa z dramaturgie schaubmarovských titulov tak trochu vymyká.Viac
5.11.2022 - 30.4.2023 / Schaubmarov mlyn v Pezinku
odporúčame!
koncert

Depeche Mode

Ne 28.5.2023 / Národný futbalový štadión
odporúčame!
výstava

Dorota Sadovská: Ňadro problému

6.2.2023 - 3.3.2023 / Art Books Coffee
odporúčame!