výstava

Možné agrarizmy - Bude aj po revolúcii cukor?

Zámerom výstavy Možné agrarizmy je diverzifikovať poľnohospodárstvo a pluralizovať jeho históriu, obnoviť potlačenú roľnícku minulosť a prebudiť jej nerealizované možnosti, narušiť dichotómie medzi mestom a vidiekom, napraviť odcudzenie od prírodného sveta a obnoviť starostlivý a vzájomný vzťah k pôde a rastlinám, ktoré nás živia.
 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
20.08.2021 12:00, Pi

Miesto: 1. poschodie

Zúčastnení umelci a umelkyne: Melanie Bonajo, Gerard Ortin Castellví, Anetta Mona Chişa, Annalee Davis, Ferenc Gróf with Jean-Baptiste Naudy, Oto Hudec, Marzia Migliora, MyVillages, Ilona Németh, Uriel Orlow, Prabhakar Pachpute, Alicja Rogalska

Kurátori: Maja a Reuben Fowkes
Organizátorky: Ilona Németh, Katarína Karafová, Katarína Figula
Architekt výstavy: Peter Liška
Partneri projektu: SNG, Eastern Sugar

Výstava Možné agrarizmy skúma alternatívy ku globalizovanému systému priemyselného poľnohospodárstva, ktorý je založený na patentovaných receptúrach chemických prísad, škodlivých pesticídov a na geneticky modifikovaných semenách, kultivovaných intenzívne strojmi na fosílne palivá. Zároveň odhaľuje jeho pôvod v koloniálnych plantážach a zakorenenosť v ťažobnom kapitalizme.Znovuobjavenie a prehodnotenie starostlivého vzťahu k pôde spochybňuje neúprosnú expanziu intenzívneho poľnohospodárstva, ktoré sľubovalo nový vek hojnosti, avšak vyčerpávaním prirodzenej vitality pôdy, ohrozovaním biodiverzity a prispievaním ku klimatickej zmene teraz podkopáva svoje vlastné ciele. Na základe feministických, postsocialistických, černošských, domorodých a mimoľudských perspektív navrhujú umelci na tejto výstave pozemkové reformy zamerané na nápravu a budúcnosť, na dosiahnutie spravodlivej sociálnej a ekologickej zmeny.

Celoplanetárny rozsah transformácie poľnohospodárskych metód a vidieckeho života od kolonizácie Ameriky a nástupu moderného priemyslu symbolizujú paralelné trajektórie cukrovej trstiny a cukrovej repy, ktorých potenciálnu históriu umelci na výstave reaktivujú. Pozorovanie teoretičky dekolonializmu, Arielly Aïshy Azoulay, že „potenciálna história nenapravuje svety zasiahnuté násilím, ale vracia sa do okamihu pred násilím a odtiaľ vychádza“, hovorí taktiež o prepletených sociálnych a environmentálnych problémoch krajiny. 

Umelci na výstave sa vracajú do obdobia pred založením monokultúrnych plantáží, pred rozoraním mozaiky biologicky rozmanitých fariem, ktoré vymazali stáročné poznatky o rastlinách, a taktiež predtým, ako geneticky modifikovaná kukurica nahradila odrody pestované prvými národmi. Chcú tak naznačiť, že iná agrárna cesta bola a ešte stále je možná. Tieto umelecké prístupy upozorňujú na to, že na vytvorenie nápravných postupov je potrebné pochopiť zložitosť a vzájomnú prepojenosť agrárneho úsilia, v rámci ktorej sú v stávke všetky pozemské bytosti, prekvitajúce rastliny, vitalita pôdy a blaho Zeme.

Ďalšou líniou, ktorá sa vinie výstavou, je uvedomenie si, že potenciálne dejiny transformácie vo Východnej Európe po roku 1989 mohli mať iný priebeh. Vyplýva to zo kolaboratívno-výskumného a edičného projektu Ilony Németh, Eastern Sugar, ktorý načrtol zánik cukrovarníckeho priemyslu v regióne v dôsledku neliberálnych trhových mechanizmov a finančného oportunizmu. Na základoch významnej revolučnej histórie regiónu a pri reaktivácii jeho povzbudzujúceho dedičstva roľníckych povstaní, Možné agrarizmy poukazujú na konvergenciu s mnohými formami revolúcie, potrebnými na riešenie environmentálnej krízy, na ktorej má intenzívne poľnohospodárstvo neodškriepiteľný podiel. V predtuche, že „príde revolúcia“, sa protagonisti Zvieracej farmy pýtajú: „Bude aj po revolúcii cukor?“, čím odhaľujú napätie medzi existenciálnou úzkosťou z blížiacej sa budúcnosti a pripravenosťou uskutočniť zmenu.

S ohľadom na pluralitu agrárnych dejín a možných verzií budúcnosti vedie k výstave viac ako jedna cesta, pričom medzi jednotlivými dielami existuje množstvo prepojení. Vstup vľavo zavedie návštevníkov na miesto práve tu a teraz, na stredoeurópsky vidiek, kde sa miestne tradície a sporné dedičstvo socializmu stretávajú s vplyvom hospodárskej globalizácie a klimatických zmien na vidiecke komunity. Alternatívny vstup vpravo vedie k hlbokým dejinám antropocénu, významným súvislostiam medzi európskym kolonializmom a kapitalistickým extraktivizmom, ako aj k prepleteným osudom všetkých pozemských bytostí v ére sociálnej a ekologickej krízy. Tieto dve cesty sa stretávajú v centre výstavného priestoru, kde sa reaktivácia domorodých vedomostí pretína s experimentmi nehierarchických a antikapitalistických ekologických prístupov. Tretia cesta k výstave vedie cez centrálny priestor, ktorý je miestom planetárnych bojov medzi intenzifikáciou technologickej, ekonomickej a politickej kontroly nad pôdou a zelenými výhonkami agrárnej vzbury.

Výstavný projekt Možné agrarizmy. Bude aj po revolúcii cukor? je vyvrcholením významného projektu Eastern Sugar, ktorý realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s medzinárodnými partnermi a Kunsthalle Bratislava. V rámci projektu sa doteraz uskutočnili tri zahraničné medzinárodné výstavy, na jeseň pribudne ešte jedna v rakúskom Grazi.

Súčasťou výstavy sú aj komentované prehliadky s kurátormi a organizátorkou výstavy, návšteva bývalého cukrovaru v Sládkovičove a diskusia s odborníkmi na tému budúcnosti poľnohospodárskej produkcie.

Vstupné je dobrovoľné

-----------------------------------

Sprievodné podujatia: 

10.10.2021 o 14.00 a 15.15 / Kunsthalle, V-klub
Poobedie na výstave

11.10.2021 o 15.00 / online
Diskusia s kurátormi a umelcami v anglickom jazyku

 

 

 

 

Odporúčame

film

Ja, Daniel Blake

18.5.2022 - 19.5.2022 / Kino Lumière
odporúčame!
koncert

Mikrozvuk #25: Leila Bordreuil / 3C 273

Št 26.5.2022 / LOM, Mlynarovičova 5
odporúčame!
film

Mulholland Drive

Kino Nostalgia / Kino Lumière / Kino Mladosť
odporúčame!
koncert

Tolstoys + Darjeeling (DE)

So 28.5.2022 / Nová Cvernovka
odporúčame!