výstava

Poklady Židovského múzea v Prešove

Poklady historicky prvého slovenského židovského múzea vystavia v bratislavskej.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Znovuobjavené poklady zo zbierky historicky prvého židovského múzea na Slovensku spred takmer sto rokov, ktoré dosiaľ verejnosť nemala možnosť vidieť, prináša na novej výstave Židovské komunitné múzeum, sídliace v jedinej zachovalej synagóge v Bratislave.

Od 14. júna 2019 si publikum po prvýkrát bude môcť prezrieť doteraz nevystavené raritné predmety, tzv. judaiká, z cennej zbierky prvého židovského múzea na našom území, ktoré fungovalo od roku 1928 až do druhej svetovej vojny v Prešove. Priekopnícke múzeum bolo jediným svojho druhu v dejinách Slovenska až do 90. rokov minulého storočia. Založil a riadil ho inžinier a vášnivý zberateľ Eugen Bárkány, ktorému bola venovaná minuloročná výstava.

Zbierka prešovského múzea, ktorá obsahovala asi 1500 predmetov, predstavuje prvý veľkolepý príspevok k záchrane židovského kultúrneho dedičstva u nás. Počas slovenského štátu bola skonfiškovaná a takmer zázrakom prežila holokaust. V rokoch 1952 až 1993 bola deponovaná v Židovskom múzeu v Prahe. Dnes predstavuje cenné historické a vizuálne svedectvo o stratenom svete predkov.

Podľa hlavnej kurátorky výstavy, poprednej odborníčky na judaiká, Jany Švantnerovej, je to poklad. Aj preto pre výstavu aktuálnu zvolili príznačný názov Poklady Židovského múzea v Prešove, ktorá predstaví až 70 unikátnych predmetov.

„Nakoľko táto kolekcia predstavuje ozajstný klenot medzi európskymi zbierkami judaík, sme radi, že touto cestou s ňou môžeme oboznámiť slovenskú aj zahraničnú verejnosť. Zároveň tak vzdávame hold všetkým, ktorí sa podieľali na jej budovaní a záchrane,“ povedala kurátorka Židovského komunitného múzea Jana Švantnerová.

„Pre náš projekt sme zostavili medzinárodný výskumný tím, ktorého členmi sú historici, archivár, genealóg, historici umenia a experti na judaiká z Bratislavy, Košíc, Budapešti, Viedne a Tel Avivu,“ vysvetlil riaditeľ a kurátor Židovského komunitného múzea Maroš Borský.

Z prešovskej zbierky sa teraz na výstave ocitnú exponáty najmä z papiera: unikátne papierové vystrihovačky, amulet pre rodičku, zriedkavé tlače, malebné kresby ako aj staré fotografie či mikrografie. Vzácne sú aj grafické listy z Viedne, Budapešti a iných miest, ktoré kolovali po Európe v druhej polovici 19. storočia. Mnohé z týchto objektov sú tzv. izraeliká, objekty s väzbou na Svätú zem. Sú to historické mapy, panorámy Jeruzalema, zobrazenia Chrámu a ďalších miest, ktoré dokazujú silnú emocionálnu väzbu židovského ľudu k zasľúbenej krajine.

Bude si možné prezrieť aj pôsobivé ručne vyrobené papierové predmety, ktoré kedysi zdobili židovské domácnosti a synagógy. Napríklad mizrachy viseli na východnej stene a označovali smer modlitieb k Jeruzalemu. Šiviti s textom žalmu napísaného v tvare menory pomáhali s kontempláciou veriaceho počas modlitieb. Výstava ukáže aj špeciálnu jarcajtovú tabuľu, ktorá pripomína mučeníkov z Pezinka, zavraždených v roku 1529 po monster procese s obvinením z rituálnej vraždy.

Dôležitou skupinou vystavených objektov sú vzácne fotografie zo zbierky. Sú to portréty rabínov a židovských manželských párov, ale aj unikátne predmety ako napríklad fotografia prezidenta T. G. Masaryka s jeho autogramom darovaná múzeu či fotografie z majetku známej nemeckej divadelnej herečky Márie Bárkány, príbuznej Eugena Bárkánya, ktorá zomrela v roku založenia múzea a časť jej pozostalosti prešla do zbierky. Medzi zaujímavé exponáty patrí aj fotografia pochádzajúca z legendárneho ateliéru Mindszenty v Bratislave, na ktorej sa v rámci výskumu pre výstavu podarilo identifikovať portrétovaných manželov Sonnenfeldovcov.

Jedinečným exponátom je aj fotografický album prešovských a šarišských židovských pamiatok zo súkromného fondu Theodora Austerlitza, právnika, amatérskeho historika, spoluzakladateľa múzea a Bárkányovho priateľa. Na Slovensku neexistuje podobný album, ktorý by ponúkal taký bohatý zdroj fotografických materiálov o miestnom židovskom kultúrnom dedičstve. Niektoré obrázky sú dokonca jedinou zachovanou fotografickou dokumentáciou budov a interiérov už neexistujúcich synagóg.

Prvá inštitúcia na území Slovenska, ktorá si za cieľ stanovila zbierkotvornú činnosť a prezentovanie židovskej kultúry, má netradičný príbeh. Židovské múzeum v Prešove vzniklo doslova zo dňa na deň a podnetom na jeho založenie sa stal náhodný objav nástenných malieb v malom domci v Prešove v roku 1928. Pri prestavbe našli pod vrstvami omietok tetragram Božieho mena, nápis „Toto je Pánova brána“. Nález vyvolal v židovskej komunite nadšenie. Účelom múzea bolo podľa stanov zbierať a uchovávať predmety pre židovský kult v synagóge a v dome, archiválie, rukopisy a tlač, ktoré sa týkajú židovských dejín, vyobrazenia osobností, stavieb a predmetov, ktoré majú pre židovstvo a jeho dejiny dôležitosť, zvlášť pokiaľ sa týkajú Slovenska. Súčasne chceli jeho zakladatelia bojovať s ponímaním, podľa ktorého židovský ľud nemá vyhranené a príznačné umenie.

Prešovská zbierka má dnes status zakonzervovanej zbierky, jej obsah sa od medzivojnového obdobia nedopĺňal o žiadne nové predmety a ako celok nikdy neprešla komplexným reštaurátorským zásahom. V rámci spolupráce s Židovskou náboženskou obcou Prešov, ktorá je dnes majiteľom zbierky prvého židovského múzea, bolo možné tieto predmety začať skúmať. Vystavené objekty si vyžadovali mesiace rozsiahlych reštaurátorských a konzervačných prác. Výstava je priamym pokračovaním úspešného projektu z minulého roka, venovaného zberateľskej činnosti zakladateľa a riaditeľa múzea Eugena Bárkánya. Projekt  je podľa autorov viacročnou aktivitou, ktorá sa zameriava na výskum a reštaurovanie najviac ohrozených predmetov z tejto vzácnej zbierky a ich zachovanie pre budúceho generácie.

„Pevne verím, že súčasná výstava a katalóg, ktorý ju sprevádza, bude významným míľnikom v našom chápaní bohatstva židovskej materiálnej kultúry a vzácneho kultúrneho dedičstva slovenskej židovskej komunity,“ uzavrel Maroš Borský.

Návštevníci si výstavu môžu pozrieť v Židovskom komunitnom múzeu od 14. júna do 6. októbra 2019, okrem židovských sviatkov, každý piatok a nedeľu od 10 h. do 16 h.

 

Odporúčame

výstava

Matej a Juraj Krén / Knihy - Obrazy

26.9.2019 - 1.3.2020 / GMB - Pálffyho palác
odporúčame!
film

Mirage

Moderný western, ktorý vypovedá o rasizme, rovnoprávnosti, moci a slobode. Maďarsko-slovenský film Mirage v hlavnej úlohe s...Viac
29.1.2020 - 31.1.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
party

Hochspannung! / Pangaea (UK)

Pi 21.2.2020 / Fuga
odporúčame!
koncert

Fašiangový Tanečný dom

Na fašiangovom tanečnom dome sa budú vyučovať a tancovať zábavné tance zo Zuberca (Orava) a dynamické tance Őves, Kezes, a...Viac
30.1.2020 - 13.2.2020 / Dunaj˜
odporúčame!