expozícia

Pohľad do minulosti aj budúcnosti

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM – MKKN) pozýva na výstavu Pohľad do minulosti aj budúcnosti, ktorá mapuje proces konzervovania a reštaurovania zbierkových predmetov v múzeu a zároveň aj niekoľkoročný prínos a vízie budúcnosti dvoch generácií odborníkov v tejto oblasti. 

Kurátor: Aleš Šilberský
Autori výstavy: Aleš Šilberský, Juraj Rapoš

Výstava prostredníctvom zbierkových predmetov múzea a dokumentačného materiálu nepredstavuje ucelenú problematiku reštaurátorskej a konzervačnej činnosti. Pootvára dvere do jej „13-tej komnaty odboru a nastoľuje viaceré otázky o čom táto činnosť v súčasnosti je a o čom by mala byť, ak si spoločnosť uvedomí jej význam pre zachovanie kultúrneho dedičstva krajiny. Výstava je zároveň poďakovaním za dlhoročnú prácu reštaurátora Aleša Šilberského, ktorý svoje viac ako 40-ročné skúsenosti v odbore zúročil pri práci v SNM – MKKN. 

Projekt poskytuje dva pohľady z jedného pracoviska – ohliadnutie sa do minulosti a pozastavenie sa nad prácou reštaurátora Aleša Šilberského, s využitím jeho skúseností a majstrovstva pre súčasnosť. Jeho prínos je zároveň vkladom do novo nastupujúcej mladej generácie v tomto odbore, symbolizovanej prácou Juraja Rapoša – ako nazretie do budúcna. 

„V našom odbore všeobecne platia rovnaké vlastnosti a schopnosti, ktoré majú profesionáli aj z iných odborov. Je to predovšetkým potrebná znalosť technológií, zodpovednosť a obozretnosť pri vykonávaní jednotlivých úkonov, lebo prípadné poškodenie predmetu je nezvratný proces. Poslaním reštaurátora a konzervátora je odstránenie degradácie zbierkového predmetu, jeho ochrana konzervačnými prostriedkami a v prípade možnosti aj prinavrátene do života tak, aby bol schopný vypovedať o histórii súčasníkom aj budúcim generáciám“, povedal kurátor výstavy a reštaurátor múzea SNM – MKKN Aleš Šilberský. 

„Neradi sa lúčime s naším kolegom Alešom Šilberským, preto nás teší, že aspoň takýmto spôsobom mu môžeme poďakovať za jeho dlhoročný prínos pre SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov“, dodal Rastislav Filo, poverený vedením SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Odporúčame

film

O tele a duši

Ut 23.4.2024 / Kino Film Europe
odporúčame!
koncert

Barabás Lőrinc Solo

Št 18.4.2024 / Nu Spirit Bar
odporúčame!
výstava

Z depozitára: Šach Vladimíra Clementisa

1.4.2024 - 31.5.2024 / Múzeum mesta Bratislavy (MMB)
odporúčame!
divadlo

Special guest: Flamenco night

Št 25.4.2024 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!