výstava

Paulína Rypáková - Alchemist's Garden: Herba Mythologica

Rastlinná ríša pútala pozornosť človeka už od najrannejších dob ľudstva. Dávne kultúry po celom svete si vo svojich mýtoch a legendách vymysleli mnoho podivných tvorov a rastlín a tieto príbehy sa predávali z generácie na generáciu. Legendy opisujú niektoré rastliny ako symboly života a liečivej sily prírody, iné rastliny naopak reprezentujú smrť a rozklad.
Táto akcia sa konala v minulosti

Zároveň s tým, ako sa človek učil poznávať, používať a neskôr aj pestovať stále väčší počet rastlín pre najrôznejšie účely, nutne vyvstala potreba tieto rastliny popísať, roztriediť a zkatalogizovať. Postupne tak vznikala celá rada herbárov, ktoré vypovedali nielen o botanických znalostiach dávnych generácií, ale aj o mentalite vtedy žijúcich ľudí. Skutočné rastliny sa takto hocikedy zamieňali s legendárnymi rastlinami, v ktorých existenciu sa preto bežne verilo. K tejto botanic-fiction prispeli svojim dielom aj dávni cestovatelia, ktorí v snahe o senzáciu alebo z obyčajného nedorozumenia hocikedy popisovali fantastické rastlinné monštra.

Autorka pri tvorbe tejto kolekcie grafík čerpala z všetkých týchto prameňov- mýtov, legiend, herbárov, ale taktiež sa inšpirovala rastlinami, ktoré videla na svojich cestách.
Divák má možnosť nahliadnuť do zabudnutých kútov ľudskej imaginácie, aby objavil tento prazvláštny herbár, ktorý pripomína snovú Alchymistovu záhradu.

Odporúčame

výstava

Vo výklade: Ivan Matušík - Zuckermandel

1.8.2022 - 4.9.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
výstava

Tekuté územia. Mapy Podunajska 1650 - 1800

10.6.2022 - 4.9.2022 / Historické múzeum SNM
odporúčame!
koncert

Viva Musica! Laurie Anderson: Amelia

Ne 11.9.2022 / Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
odporúčame!
Prechádzka / exkurzia

Bratislava počas vypuknutia SNP

Aj napriek počiatočnému nadšeniu slovenských vojakov v mestských kasárňach zostala Bratislava aj po vypuknutí SNP naďalej centrom...Viac
St 17.8.2022 / Bratislava
odporúčame!