výstava

Národná cena za dizajn 2019 - produktový dizajn

Výstava predstavuje 51 prác finalistov, ako aj víťazné práce Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn. 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
08.10.2019 18:00, Ut

Kurátor: Marián Laššák

Otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok 8. októbra 2018 o 18.00 v Slovenskom národnom múzeu, Vajanského nábrežie 2 v Bratislave (vstup je z Múzejnej ulice).

Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vás pozývajú na výstavu prác finalistov Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn.


Výstava predstaví 51 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn, Dizajn s pridanou hodnotou, špeciálnou Cenou poroty a uvedie aj Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu a špeciálnu cenu SCD. Výstava NCD 2019 predstaví množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť návštevníkov.

Trvanie výstavy: 9. 10. – 1. 12. 2019
Otvorené:  Každý deň okrem pondelka od 9.00 – 17.00

----------
Počas trvania výstavy sa konajú komentované prehliadky výstavy, programy pre širokú verejnosť a rôzne odborné podujatia

Z herbárov - 17. 10. 2019 (workshop pre deti)
17.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2
Workshop inšpirovaný študentskou prácou The Kit For an Urban Kid od Márie Fialkovej, konkrétne jej časťou určenou na jesenné detské aktivity - herbárom. O rastlinách v herbároch a o ich ďalšom živote. 
Rezervácia nutná - 
+421 918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk

Komentovaná prehliadka výstavy NCD 2019 - 22. 10. 2019 
17.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2
Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorom Mariánom Laššákom  a prizvanými vystavujúcimi autormi.

Večer s víťazmi / Blok prezentácií - 5. 11. 2019 
17.30, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2
Večer venovaný víťazným prácam, ich prácam na výstave i ďalšej tvorbe jednotlivých dizajnérov či štúdií.

Dizajn a biznis / Konferencia - 26. 11. 2019 
9.00 – 13.00
Konferencia zameraná na prezentáciu rôznych foriem podpory pre dizajnérov, či už z finančného alebo odborného hľadiska. Cieľom je ponúknuť dizajnérom na jednom mieste prehľad možných podpôr, ktoré na Slovensku môžu získať.
Prezentujúce organizácie: Fond na podporu umenia, Úrad priemyselného vlastníctva SR a SIEA, SBA – Slovak Business Agency, Slovenská inovačná a energetická agentúra (časť kreatívne vouchre, odborné podujatia)
Rezervácia nutná - 
+421 918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk

Finisáž výstavy / Komentovaná prehliadka výstavy a vyhlásenie Ceny verejnosti. - 1. 12. 2019 
16.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2
Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorom Mariánom Laššákom  a prizvanými vystavujúcimi autormi a vyhlásenie Ceny verejnosti.

----------

Vstup na výstavu je voľný

Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn
Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a ktorý organizuje Slovenské centrum dizajnu už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Od roku 2015 oceňuje striedavo produktový a komunikačný dizajn.

----------

Ocenené diela

1. cena v kategórii Profesionálny dizajn

Suverén
Autor: Marcel Holubec W.
Výrobca: SUVEREN Group, s. r. o., Česká republika

Urbánna kolekcia Marcela Holubca W. navrhnutá pre značku mestských bicyklov SUVERÉN je určená pre fanúšikov aktívneho životného štýlu. Kombinuje funkčnosť cyklistického oblečenia s minimalistickou mestskou eleganciou. Kolekcia ponúka širokú škálu rôznych typov siluet od priliehavých až po voľné. Autor zvolil prírodné materiály, ktoré skombinoval s ľahkými inteligentnými textíliami. Farebnosť modelov je inšpirovaná prírodou a dopĺňajú ju signálne oranžové akcenty a reflexné prvky aplikované v detailoch. 


2. cena v kategórii Profesionálny dizajn

Torsus Praetorian 4x4
Autori: Šimon Kožička, Miloslav Melichárek, Bystrík Míček
Dizajnérske štúdio: WERKEMOTION, s. r. o.

Torsus Praetorian 4x4 je terénny autobus určený na prevoz osôb a vybavenia v najnáročnejších terénnych podmienkach. Návrh vozidla vytvorený dizajnovým štúdiom WERKEMOTION vychádza z technického základu nákladných automobilov značky MAN. Vozidlo sa vyrába na Slovensku v obci Horné Srnie. Okrem základného dizajnu štúdio navrhlo vyše 20 variácií, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre potreby záchranných misií, na použitie ako zdravotnícke či hasičské vozidlo a vozidlo pre bezpečnostné zložky.   

3. cena v kategórii Profesionálny dizajn

Fullove
Autorka: Lenka Sršňová
Spoluautor: Ondrej Jób
Dizajnérske štúdio: Atelier LS, s. r. o.

Módna kolekcia Lenky Sršňovej je inšpirovaná tvorbou ikonického slovenského maliara Ľudovíta Fullu. Nadčasová estetika hravých farebných geometrických kompozícií, figurálnych motívov a rozprávkových zverov je citlivo preštylizovaná do rukopisu módnej dizajnérky. Fullovo dielo vďaka jemnému nádychu folklóru a silnému príbehu dodnes oslovuje naprieč generáciami. Jeho odkaz ožíva v letnej kolekcii, ktorá je charakteristická univerzálnymi strihmi, príjemnými materiálmi a výraznými farebnými vzormi. Autorské dezény vznikli v spolupráci s grafickým dizajnérom Ondrejom Jóbom. Vznik kolekcie podporila Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Cena v kategórii Študentský dizajn

The Kit for an Urban Kid
Autorka: Mária Fialková
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Pedagóg: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Súbor interaktívnych hracích súprav pre deti je inšpirovaný štyrmi ročnými obdobiami a osobnými spomienkami autorky na detstvo strávené v prírode. Na jar si deti môžu zasadiť bylinky, v lete sa zahrajú na stopárov, na jeseň si vytvoria vlastný herbár, v zime si postavia vtáčie kŕmidlo a pozorujú správanie vtákov. Projekt reaguje na súčasný negatívny trend redukovania pohybu detí do malých priestorov oplotených detských ihrísk, ktoré sú čoraz častejšie vyrobené z plastu od podlahy až po detaily preliezačiek. Autorka sa zasadzuje o návrat detí do prírodného prostredia, ktoré im nielen poskytuje rôznorodé zmyslové podnety, ale predovšetkým kreatívnu slobodu na vymýšľanie vlastných hier. 

Cena v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou

Solar Tiles
Autor: Igor Žáček
Dizajnérske štúdio/ Výrobca: Nice Visions, s. r. o.

Solar Tiles je systém solárnych panelov novej generácie, ktorý sa hlási k tradícii keramických fasádnych obkladov. Fasádny systém bol navrhnutý pre stavebné riešenia, pri ktorých je vzhľad rovnako dôležitý ako výroba elektrickej energie. Produkt je určený na masovú výrobu, jeho dizajn však poskytuje dostatočný priestor aj na úpravy podľa individuálnych požiadaviek. Solárny systém sa skladá z dvoch častí: fotovoltická (PV) obkladačka vyrába elektrickú energiu a chladiaca obkladačka s potlačou zvyšuje jej efektivitu.

Cena poroty

conTEXt
Autorka: Zuzana Zmateková
Spoluautor: Matej Fandl

Interdisciplinárny projekt conTEXt kombinuje digitálne médiá s tradičnou technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave s cieľom prezentovať alternatívne prístupy v textilnom dizajne. Autorka zapája do kreatívneho procesu výroby žakárových textílii užívateľa. Pomocou interaktívnej aplikácie prepojenej so senzorom Kinect generuje vizuálne obrazy, ktoré jej slúžia ako podklady pre nové vzory. Voľne tak nadväzuje na svoju predchádzajúcu tvorbu, v ktorej sa zaoberá témou súčasnej alternatívnej estetiky inšpirovanej vzhľadom nových médií. 

 

 

 

Cena za opraviteľný dizajn

Model 16
Autor: Pavol Mikuláš
Výrobca: Jiří Marján, Mladá Boleslav, ČR


Model 16 je celoodpružený bicykel pre deti vyrobený z brezovej preglejky. Patentovaný systém odpruženia LVS™ vytvoril konštruktér Jiří Marján. Vďaka odpruženiu predného aj zadného kolesa sú výrazne redukované vibrácie, ktoré vznikajú pri jazde po rôznych povrchoch, a ktoré môžu mať negatívny vplyv zdravie dieťaťa. Repello Model 16 bol uvedený na výstave Designblok 2017 v Prahe.

 

Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu

prof. František Burian, akad. soch.

Tvorba Františka Buriana zahŕňa priemyselný dizajn, ale aj práce otvorene polemizujúce s tradičným vymedzením poľa dizajnu. Spočiatku nadväzovala na domáce dizajnérske základy, no postupne sa od nich odklonila a autentickú hodnotu potvrdila v medzinárodnom kontexte.

Cena Slovenského centra dizajnu za mimoriadny prínos vo výskume dizajnu

PhDr. Iva Mojžišová, Dr. h. c. 
(4. apríla 1939 v Bratislave – 26. januára 2014 v Bratislave)  

Iva Mojžišová bola výnimočná osobnosť slovenskej umenovedy. Uznávaná výtvarná teoretička, historička a kritička, ktorá si kládla vo svojej práci náročné kritériá odbornosti a riadila sa jasnými morálnymi postojmi aj v časoch ideologického tlaku. Ani vážna choroba, ktorej čelila posledných vyše 20 rokov svojho života, nebola dôvodom, aby zľavila z pracovitosti, dôslednosti a vytrvalosti vo svojej odbornej práci. Pre tieto výsledky sa dočkala mnohých oceňujúcich slov od osobností slovenskej kultúry a umenia, ale napokon aj najvýznamnejších vyznamenaní. V roku 2010 to bola 17. výročná Cena Dominika Tatarku za celoživotné dielo, v roku 2011 Vianočná cena, v nasledujúcom roku si v októbri 2011 v Prahe osobne prevzala z rúk Václava Havla Cenu Vize 97. Jej súčasťou bolo aj vydanie zborníka Kritika porozuměním zostaveného z textov z rokov 1965 – 2004.

Odporúčame

film

Amnestie

Film Amnestie sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou, venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si...Viac
Pi 20.8.2021 / Letné kino v Líščom údolí
odporúčame!
festival

Grape Festival 2021 - Grape pod mostom

9.7.2021 - 27.8.2021 / Bratislava
odporúčame!
film

Samotári

Pi 27.8.2021 / Letné kino v Líščom údolí
odporúčame!
výstava

Poklady Židovského múzea v Prešove III

2.7.2021 - 10.10.2021 / Židovské komunitné múzeum
odporúčame!