výstava

Na hrane / At the Limit / Am Limit

Medzinárodný výstavný projekt Na hrane / At the Limit / Am Limit skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel od 16 autorov a autoriek zo šiestich krajín. Kurátori výstavy prostredníctvom výberu diel odkazujú buď na osobné medzné skúsenosti, alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe určitých umeleckých stratégií či prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok – sú to formujúce sa kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter. Ultimatívnu hranicu predstavuje jedine smrť.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Vystavujúci umelci a umelkyne: 

Silvia Beck (DE), Francisco Klinger Carvalho (BR), Chan Sook Choi (KOR), Nadine Fecht (DE), Pavel Forman (CZ), Martin Juef (DE), Martin Kocourek (CZ), Zorka Lednárová (SK), Luciana Magno (BR), Matthias Mayer (DE), Falk Nordmann (DE), Armando Queiroz (BR), Monika Rechsteiner (CH), Nina E. Schönefeld (DE), Bignia Wehrli (CH), Markus Wirthmann (DE)

Kurátor a autor koncepcie: Martin Juef
Kurátorská spolupráca: Zorka Lednárová


 
Hraničné skúsenosti a prekonávanie hraníc možno považovať za kultúrne techniky. V rokoch veľkých objavov nielenže viedli k prepracovaniu máp, ale bol aj zásadne preformulovaný celý pohľad na svet. Hranice označujú vnútorný a vonkajší priestor, vytvárajú kontúry existenčných správaní. Hranice sú dynamické, a preto nikdy nie sú konečné – iba smrť predstavuje ultimátnu hranicu. Podľa Karla Jaspersa skúsenosti v medzných situáciách vedú k vnútorným zmenám, ktoré uprednostňujú „bytie možnej existencie v nás“. Rozvíjame spôsoby, ktoré prospievajú našej vlastnej suverenite.

Výstava Na hrane / At the Limit / Am Limit tematizuje hranice a skúsenosti spojené s krajnými situáciami na základe viacerých umeleckých príspevkov. Diela zozbierané pod týmto názvom však nehovoria o výbuchu adrenalínu pri extrémnych športoch či o obmedzenom prístupe k určitým zdrojom. O tom druhom možno čiastočne, avšak námet výstavy je širší. 

Začína sa základnou dilemou narodenia sa v určitej dobe, ktorá nás konfrontuje so spoločenskými pravidlami a normami, ktorých históriu nepoznáme; pravidlami a normami, ktoré sa zdajú na prvý pohľad mätúce alebo cudzie. Mohli by sme hovoriť aj o spoločenskej klíme, kultúrnej oblasti alebo ideológii, do ktorej rastieme, a s ktorej podmienkami a obmedzeniami sa časom zmierujeme. Táto osudová sieť náhod, regulujúca naše priania a predstavy, náš vzťah k životnému prostrediu, k ostatným ľuďom, k nášmu vlastnému telu a dokonca k zákonom prírody, sa pre nás môže stať výzvou, ak zistíme, že určité pravidlá a normy sú zastarané alebo nesprávne (napr. nerovné zaobchádzanie s pohlaviami či svetonázor postavený na rasistických predsudkoch).

Ak sa tieto pohľady pokúšame prekonať, hraničnou skúsenosťou sa môže stať práve vyrovnávanie sa s nimi. Z tohto dôvodu projekt výstavy Na hrane / At the Limit / Am Limit obsahuje vo svojej tematike okraje a perifériu eurocentrického pohľadu na svet. Tieto hranice vo všeobecnosti označujú umelecké pole pôsobnosti par excellence, z ktorého sme konfrontovaní perspektívami napomáhajúcimi transformovať naše obvyklé názory. V tomto zmysle sme zostavili rôzne aspekty hraničných skúseností. Tie sa buď vzťahujú na osobné hraničné skúsenosti, alebo si prostredníctvom určitých umeleckých stratégií a prístupov sami vytvárajú medzné situácie.

Rozsah umeleckých diel na výstave siaha od širšej rekonštrukcie skutočne prežívaného okamihu smrti, až po chemický experiment, v ktorom je možné pozorovať soľný roztok a jeho progresívnu kryštalizáciu. Ďalšie umelecké dielo premieta dnešné ekologické a geopolitické problémy do virtuálneho budúceho scenára. Vidíme aj portrétne fotografie vložené do nádob, rozpadajúce sa vo vode, ktoré sú súčasťou výskumu vysťahovania a diskriminácie japonských žien v Kórei po druhej svetovej vojne. Okrem toho sme konfrontovaní s rodovo špecifickým stereotypom pochádzajúcim z rannej psychoanalýzy. 

Konštrukcia vyrobená z kovových mriežok predstavuje možnosť zmeny perspektívy zvnútra aj zvonka. Sledujeme kameru prechádzať zničeným betónom jadrovej elektrárne, ktorá nikdy nebola uvedená do prevádzky, alebo spoznáme umeleckú postavu menom Viola Kamp, agentku a dvojníčku, ktorú pozorujeme pri hraní jej umeleckej formy. Na inom mieste sa stretávame s konvolútom farebných kresieb, ktorých jednotlivé listy sa na bočných okrajoch odrážajú v pároch, v dôsledku čoho zobrazené motívy vytvárajú abstraktné vzory. Taktiež uvidíme aj inštaláciu s 30 kazetovými magnetofónmi a disonantnou zmesou hudby z hudobných zbierok rôznych žánrov.

Stretneme legendárneho kráľa Midasa, ktorý si bude pred našimi očami pochutnávať na chrobákoch. V svetelných paneloch vložené fotografie umožňujú nahliadnuť do tajného rituálu Candomblé, pri ktorom tanečníčky v tranze poskytujú svoje telá duchom svojich bohov. Expresívne olejomaľby oslavujú splynutie človeka a zvieraťa a v bujnej vegetácii tropického dažďového pralesa sa ženský akt premení na rastlinnú bytosť. Nakoniec fragment rakety pripomenie priekopníkov vesmírneho cestovania, ktoré nás nútia snívať o cestovaní do vzdialených galaxií. Keďže však takéto cesty sú prakticky nemožné, naša kozmická osamelosť sa naďalej meria neprekonateľnými vzdialenosťami, ktoré oddeľujú našu domácu planétu od konštelácií na hviezdnej oblohe. 

Umelecko-kooperatívny projekt Na hrane / At the Limit /Am Limit bol pôvodne koncipovaný pre Museúm da UFPA (Museu da Universidade Federal do Pará) v meste Belém v Brazílii, kde bol v roku 2017 realizovaný s podporou kultúrnej spoločnosti Beléma Goetheho inštitútom Salvador/Bahia.

V tom čase sa výstavy zúčastnilo 8 medzinárodných umelkýň z Berlína a 4 umelkyne z Beléma. Pre projekt v Kunsthalle Bratislava bola koncepcia výstavy opäť revidovaná a boli zahrnuté nové umelecká diela.

______

Otváracie hodiny

Pondelok - Nedeľa: 12:00 - 19:00
Utorok : Zatvorené

Vstupné dobrovoľné


 

Odporúčame

letný festival

Punkáči deťom 2024

13.ročník hudobno-spoločenského letného festivalu, ktorého hlavným motívom je benefícia. Každým rokom sa časť tržieb zo vstupného...Viac
29.8.2024 - 31.8.2024 / Camping Rybníky, Opatovce
odporúčame!
výstava

Rudolf Fila - Načo je nám umenie

Keď niekto povie „Rudolf Fila“, nabehnú nám jeho dekonštrukcie – diela, v ktorých pracoval s fenoménom sily a sebavedomým,...Viac
15.5.2024 - 11.7.2024 / TOTO! je galéria
odporúčame!
vážna hudba

Vengerov & Osetinskaya

„Keď sa dotknem nástroja, je tam úplne všetko. Akoby sa spojili dva magnety: ja a hudba,“ povedal v jednom z rozhovorov Maxim...Viac
Št 11.7.2024 / Veľký evanjelický kostol
odporúčame!
film

Chiméra

Magický film režisérky Alice Rohwacher o dobrodružnom putovaní medzi živými a mŕtvymi.Viac
Kino Lúky / Kino Film Europe / Kino Lumière / Kino Záhoran
odporúčame!