výstava

Múzeum prízrakov

Výstava Múzeum prízrakov ponúka výskum aktuálneho diskurzu vo verejnom priestore a hybných spoločenských témach v prevedení renomovanej medzinárodnej trojice - Zbyněk Baladrán, Laďa Gažiová a Alexey Klyuykov v spolupráci s Display - Sdružením pro výzkum a kolektivní prax - chce rezonovať v súčasnom umelecko-spoločenskom dianí na Slovensku.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
27.04.2022 18:00, St

Autorský a kurátorský koncept: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán v spolupráci s Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi / Display – Association for Research and Collective Practice.

---

Galéria mesta Bratislavy má ambíciu spolu s poslaním zbierkotvornej inštitúcie predstavovať i mienkotvornú zložku aktuálneho diskurzu vo verejnom priestore a hybných spoločenských témach. Téma práce, triednych vrstiev či sociálnej izolácie jednotlivca nie je v súčasnosti príliš často predmetom umeleckého výskumu a výtvarného spracovania.  Dnes s nástupom nových foriem práce a čoraz väčšími sociálnymi rozostupmi v legitímne slobodnom priestore nemôžeme ignorovať potrebu vnímať dôstojnosť práce vo všetkých jej podobách. 

Múzeá nikdy neboli samoúčelnými inštitúciami. Svojimi špecifickými pracovnými formami opierajúcimi sa o hmotné doklady vývoja prírody i spoločnosti vytvárajú obraz skutočnosti tak, aby dával zmysel a odzrkadľoval prevládajúce mocenské usporiadanie. Tento proces historickej objektivizácie umožňuje zdanlivo vidieť svet bez čiastkových rozporov a ideologických kolízií.

Keďže múzeum v každej dobe odráža spoločenský stav, sociálna trieda pracujúcich dnes úplne logicky nemá v tejto inštitúcii miesto. Údajne je fragmentarizovaná, existuje ako prízrak, ktorý síce občas straší, ale častejšie iba nie je vidieť. Napriek tomu ide o subjekt dejín, ktorý nepatrí do minulosti. V budúcnosti pravdepodobne zohrá kľúčovú rolu, a preto je stredom nášho záujmu. Múzeum prízrakov je tak odrazom súčasnosti, v ktorej sa inštitúcia múzea, pracujúci človek i celá spoločnosť nachádza.

Laďa Gažiová, Alexey Klyuykov a Zbyněk Baladrán spolupracujú od roku 2020, keď sa stretli pri príprave výstavného projektu Manuš znamená človek pre viedenskú Kunsthalle, ktorý zaštítil  Kolektív Averklub pôsobiaci v Chanove. Projekt vyjadroval presvedčenie, že nad rovinou množstva odlišných kultúr, pohlaví, národností atď. existuje rovina spolupatričnosti, ktorá je prístupná všetkým bez rozdielu.

Oproti individualizmu, ktorý by z toho mohol vyplývať, sa stavia do popredia kolektívny princíp spolupatričnosti. Ďalším spoločným projektom tejto trojice bola výstava Múzeum prízrakov, kapitola z dejín triednych bojov, ktorá sa uskutočnila v Display – Sdružení pro výskum a  kolektivní praxi v Prahe. Vyvrcholila v nej séria výstav o triednej spoločnosti a triednej vojne ako východiskovom bode pochopenia súčasnosti. Výstava v Galérii mesta Bratislavy výstavu rozširuje o akcent týkajúci sa pojmu vlastníctva a muzeológie.

Laďa Gažiová je výtvarná umelkyňa a muzeologička.
Alexey Klyuykov je výtvarný umelec a ilustrátor.
Zbyněk Baladrán je výtvarný umelec a architekt výstav.

Sprievodný program k výstave:
18. 5. / 18:00 / GMB kurátorský sprievod k výstave

Architektúra výstavy: Zbyněk Baladrán 
Grafický dizajn: Lukáš Kijonka 
Odborná spolupráca: Mira Keratová
Produkcia: Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Anna Sopková 
Inštalácia: Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Jaroslav Beniček, Jozef Chovančák, Róbert Klváček, 
Propagácia: Alexandra Grúňová, Anna Jablonowska-Holy, Zuzana Novotná
Preklad: Vít Bohal, Janka Jurečková
Jazyková úprava: Janka Jurečková
Sprievodný program: Petra Baslíková, Vladislav Malast, Monika Pascoe Mikyšková, 

Odporúčame

vážna hudba

Delius, Mozart, Schumann

21.3.2024 - 22.3.2024 / Slovenská filharmónia
odporúčame!
koncert

Womens Power Day

Womens Power Day je deň pre ženy, so ženami a o ženách.Viac
So 9.3.2024 / Pink Whale
odporúčame!
film

Zóna záujmu

Rudolf, Hedwiga a ich deti žijú vo veľkom dome s krásnou, udržovanou záhradou. Každý deň slávia spoločnou večerou, spomínajú na...Viac
Pi 5.4.2024 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!
výstava

Dominik Pirháč
 - Uzatvorenie priestoru

15.2.2024 - 31.3.2024 / Galéria NOVA
odporúčame!