výstava

Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Výstava Laca Terena Nič nás nezastaví! v Slovenskej národnej galérii predstavuje kľúčové body jeho umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
05.09.2019 18:00, Št

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Teren patril k vedúcim osobnostiam postmodernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia vystúpila s programom neo-expresívnej maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemeckým hnutím Neue Wilde. Výbušným temperamentom, razantnou a odvážnou metaforou ironizoval ikonografické symboly končiacej éry socializmu. Po roku 2000 postupne inovoval reč a spôsob maľovania svojich obrazov a svoju tvorbu rozvíja v niekoľkých paralelne bežiacich cykloch (figurálne kompozície fantaskného značenia, hlavy, kvetiny, zátišia...).

Na jeho súčasných rozmerných maliarskych plátnach „barokovo-secesného“ a pop-artového strihu, založených na veľkoryso plošnom farebnom a kresbovom rozvrhu, sa krížia rozmanité aktuálne a historické podnety. Je tiež príkladom autora, ktorý síce prevažne maľuje, ale občas si odskočí aj k sochárstvu. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa paralelne venuje navrhovaniu a tvorbe priestorových objektov, pričom vychádza z ikonografického a štýlového repertoáru svojho maliarstva.

Hoci hlavnou sférou autorovho záujmu je maľba, môžeme uňho hovoriť o presahu médií – kresby, maliarstva a sochárstva. V Terenovej tvorbe našli svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj, viacznačná hra so symbolmi, motívmi, či formami prevzatými z dejín umenia, hudby i masovej kultúry. Je majstrom vytvárania hybridných znakov a pop-kultúrnych rébusov rozmanitého významu. Jeho krédom je potešenie, radosť z maľovania, a napokon aj hľadanie krásna. Svojím maľovaním zneisťuje banálnu jednoznačnosť vecí a javov, neraz arogantnú istotu, že vieme a dokážeme všetko. Imagináciu pokladá za najväčší dar, ktorý človek dostal a podsúva ju – odkrýva jej možnosti cez svoje obrazy k divákom, k tým, ktorí ešte dokážu vidieť a premýšľať v obrazoch.

Laco Teren (*11. jún 1960, Bratislava) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor reštaurovanie. Začiatkom 90. rokov absolvoval štipendijný pobyt na BINZ 39 v Zürichu a v roku 2004 bol hosťujúcim profesorom na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. V rokoch 2003 – 2013 pracoval pre Nadáciu TRANZIT v Bratislave zameranú na podporu súčasného umenia. S projektom Traja z pekného páru spolu s Ivanom Csudaiom a Stanislavom Divišom sa zúčastnil 26. bienále v São Paule. Je zastúpený vo viacerých zbierkach doma i v zahraničí.

 - Katarína Bajcurová - kurátorka výstavy -

Výstava je zostavená z diel z majetku autora, z verejných zbierok a zo súkromných zbierok, keďže Terenova tvorba je už dlhšie predmetom sústredeného súkromného zberateľstva. Je koncipovaná ako prierez umelcovou tvorbou od polovice 80. rokov 20. storočia po súčasnosť, cez modelové ukážky diel, keďže veľké formáty jeho obrazov sú limitované výstavným priestorom. Ten je rozdelený na niekoľko kapitol vychádzajúcich z členenia autorovej tvorby v katalógu výstavy: Divoké osemdesiate, Alegórie márnosti, Imaginárium doktora Terena, Maliar sochárom – Kunstkammer, Hlava, ktorá sníva obrazy, Natura viva – natura morta.            

K výstave vychádza prvý obsiahly 320-stranový katalóg tvorby Laca Terena v slovenčine a v angličtine v grafickej úprave Barbory Šajgalíkovej s hodnotiacou štúdiou Kataríny Bajcurovej o tvorbe autora – Sám uprostred oceánu na deravej loďke... a takisto s textami Laca Terena.

Návštevníci si na výstave budú môcť v tablete „prelistovať“ Terenove skicáre a vypočuť jeho komentár k niektorým z nich alebo sa pozrieť na to, ako samotný autor vytvára svoje diela pomocou tabletu.  

Vypožičiavatelia
Muzeum umění Olomouc
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Považská galéria umenia v Žiline
Prvá slovenská investičná skupina
Súkromní zberatelia
Autor

Miesto: 2. poschodie SNG

-------

Sprievodné podujatia: 

19.1.2020 o 17.00 / Finisáž výstavy - vstup je voľný

Odporúčame

iná akcia

Plánovanie a výstavba športovísk v Bratislave

St 19.6.2024 / Stará radnica MMB
odporúčame!
divadlo

Tri prasiatka

Voľné spracovanie na motívy poviedky Sergeja Michalkova. Nesmrteľný príbeh troch prasiatok plný chytľavých pesničiek je tu opäť.Viac
22.6.2024 - 22.6.2024 / DPOH
KIDSTOWN odporúčame!
koncert

Koniec + Chora Sfakion (CZ) + Krstní otcovia

Alternative punk na Garážach.Viac
Št 18.7.2024 / Koncerty na Garážach
odporúčame!
divadlo

Takmer pyšná princezná

Takmer pyšná princezná je pôvodný slovenský rodinný muzikál Michala Babiaka a Milana Malinovského. Voľne vychádza z českej...Viac
14.9.2024 - 14.9.2024 / Dom kultúry Ružinov
odporúčame!