výstava

Krása každodennosti: Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Výstava Krása každodennosti predstavuje výber secesných artefaktov reprezentujúcich umelecký názor obdobia okolo roku 1900 známeho aj pod názvom Belle Époque / krásna doba. Jeho výrazovým prostriedkom sa stala secesia, ktorá sa ako umelecký štýl udržala až do 20. rokov 20. storočia.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
10.06.2021 18:00, Št

Miesto: Apponyiho palác - Múzeum historických interiérov

Autorky a kurátorky: Martou Janovíčkovou a Zuzanou Francovou.

Múzeum mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach množstvo predmetov, z ktorých mnohé doteraz neboli vystavené. Výstava Krása každodennosti predstavuje výber secesných artefaktov reprezentujúcich umelecký názor obdobia okolo roku 1900 známeho aj pod názvom Belle Époque / krásna doba. Jeho výrazovým prostriedkom sa stala secesia, ktorá sa ako umelecký štýl udržala až do 20. rokov 20. storočia. 

Umenie secesie reagovalo na dobovú atmosféru. V dôsledku prebiehajúcej industrializácie a urbanizácie Európa prechádzala výraznými premenami od agrárnych krajín k moderným priemyselným štátom a život ľudí ovplyvňovalo množstvo vynálezov a technických noviniek. S tým boli spojené protichodné životné pocity – jednak eufórie, ale zároveň aj neistoty a strachu z budúcnosti. Umenie secesie reagovalo na túto atmosféru hľadaním inšpirácie vo svete prírody a estetickom využití rôznych materiálov. Ústredným znakom sa stala štylizácia foriem zo sveta flóry i fauny, dôležitú úlohu zohrávala aj ľudská postava, osobitne motív ženy.   

Prezentácia secesie v MMB je pripravená pri príležitosti Svetového dňa secesie. Prvýkrát sa uskutočnil 10. júna v roku 2013 na podnet Múzea úžitkového umenia v Budapešti. Tento dátum je výročím úmrtia dvoch významných secesných architektov Antoniho Gaudího (1852 – 1926) a Ödöna Lechnera (1845 – 1914). Pôsobenie Lechnera je spojené aj s Bratislavou, podľa jeho návrhov sa realizovali dve významné secesné stavby: gymnázium na Grösslingovej ulici a Modrý kostolík.

Ťažisko secesie spočíva v dekoratívnom a úžitkovom umení, ktoré je aj základom našej výstavy. Jej cieľom je ponuka estetického zážitku z predmetov, ktoré, podobne ako v dobe 
svojho vzniku, môžu aj človeku súčasnosti poskytnúť možnosť odpútať sa od reality a preniesť sa do sveta nádherných línií a tvarov.  

-------

Sprievodné podujatia: 

16.10.2021 o 16.00 / Umenie v pohybe


 
Tohtoročnou témou Svetového dňa secesie sú motívy zvierat, ktoré fascinovali umelcov svojimi tvarmi i farebnosťou. Na výstave budete mať možnosť vidieť aj viaceré artefakty inšpirované touto témou.   
V Bratislave (niekdajšom Prešporku) sa secesia uplatnila v skromnejšej podobe a s istým oneskorením. Jej prejavy v architektúre odrážajú viedenské aj budapeštianske vplyvy a niekedy sú poznačené prvkami historizmu a eklekticizmu. Napriek istému pretrvávajúcemu konzervativizmu v oblasti vkusu sa secesné úžitkové i dekoratívne predmety rôzneho druhu a materiálového prevedenia stali súčasťou interiérov aj prešporských meštianskych domácností. Secesné výzdobné motívy sa čiastočne sa uplatnili aj na pohľadniciach zobrazujúcich dobovú atmosféru mesta, reklamách či na rôznych iných tlačiach.  
Výstava secesie  je inštalovaná v rokokovom Apponyiho paláci v rámci Múzea historických interiérov.

Verejnosť si ju bude môcť pozrieť od 11. 6. 2021 do 31. 10. 2021, pričom MMB prvýkrát v histórii sprístupnilo časť výstavy aj v online podobe na webe slovakiana.sk. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 10. 6. 2021, od 18.00. Autorkami výstavy a kurátorkami zbierky sú Marta Janovíčková a Zuzana Francová.

 

Prezentácia secesie v rokokovom paláci očami autoriek výstavy 
Zuzana Francová, historička umenia 

Výstava prezentuje materiálovo aj typologicky rozmanitý výber secesných artefaktov, ktoré boli do zbierok múzea nadobudnuté prevažne z bratislavských domácností. Obsahuje úžitkovo-dekoratívne predmety z rôznych materiálov: ukážky nábytku, hodiny, výrobky z keramiky, porcelánu, skla, striebra a iných kovov a odevné doplnky. Návštevníkom ponúka estetický zážitok z nevšedných tvarov, nádherných línií a motívov inšpirovaných svetom flóry a fauny a umožňuje tak nahliadnuť do sveta našich predkov žijúcich na prelome 19. a 20. storočia.

Marta Janovíčková, historička umenia 
Výstava exponátov v štýle secesie predstavuje výber z pomerne rozsiahlej zbierky múzea. Ich zasadenie do rokokového paláca s expozíciou historických interiérov od konca 18. do konca 19. storočia je pokusom o konfrontáciu s umeleckými slohmi tohto obdobia s výtvarným názorom secesie. Tento štýl síce neprináša zásadné zmeny v podobe predmetov tvoriacich súčasť dobového života, výrazne sa však odlišuje dekorativizmom rozohraných línií a farieb vychádzajúcich predovšetkým z prírodných motívov.          

Virtuálnu podobu výstavy si môžete vychutnať na platforme Slovakiana. Zároveň je pre návštevníkov priamo v priestoroch Apponyiho paláca pripravená rozšírená digitalizovaná verzia výstavy. 

Odporúčame

film

Srdce duba

SĽUK / Kino Nostalgia / Kino Mladosť
odporúčame!
divadlo

Bratislava v pohybe: Peeping Tom - Diptych

Prológom 27. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe budú dve uvedenia diela Diptych belgického...Viac
21.6.2023 - 22.6.2023 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!
festival

Uprising 2023

25.8.2023 - 26.8.2023 / Zlaté piesky
odporúčame!
koncert

litera fest 2023

Litera fest bude od 19. do 22. júna v .klube pod lampou. Stretnúť sa môžete autorkami a autormi tých najlepších slovenských...Viac
19.6.2023 - 22.6.2023 / .klub pod lampou
odporúčame!