výstava

Juraj Kukura - Od stvorenia ku krížu

Súčasná výstava obrazov herca Juraja Kukuru, predstavuje jedinečné maliarske interpretácie vybraných príbehov z Biblie, ktoré vznikli počas jednotlivých repríz rovnomernej divadelnej inscenácie v Divadla Aréna.
Táto akcia sa konala v minulosti

Predstavenie Biblia- scénické čítanie biblických príbehov, hudobno-divadelné, ale i výtvarné performance v podaní Juraja Kukuru a v réžii Rastislava Balleka, vzniklo v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou a stalo sa ďalšou časťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna. Tento ojedinelý cyklus ako dramaturgický projekt, ktorý Juraj Kukura vytvoril je aktuálnym obrazom našich dejín a interpretácie súčasných aktuálnych tém.
V priebehu každého predstavenia vzniká na základe príbehov z Biblie, pred očami divákov, jedinečný umelecký artefakt, ktorý sa od reprízy k repríze odlišuje, a ktorého definitívna podoba závisí nielen od momentálneho rozpoloženia jeho autora – Juraja Kukuru, ale i od toho ako biblický príbeh prebieha, no predovšetkým ako sa maliarskym rukopisom príbehy prenášajú na plátno. Maliarske vyjadrenie je nesmierne dramatické a expresívne. Pred očami divákov Kukura sprítomňuje silné emocionálne zážitky, ktoré ukladá do rôznych kontrastných farebných vrstiev. Jeho úžasný herecký prejav je tak vytvorenými plátnami doplnený odvážnou gestickou maľbou.

Biblia - kniha kníh, obsahujúca okolo 73 rôznych spisov, vytvorená v priebehu asi 1 500 rokov, sa stala námetom pre vznik výnimočnej hudobno-dramatickej básne, mapujúcej dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v dobe, kedy sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach.

Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša či osudy Ježiša Krista a jeho učeníkov prinášajú podobenstvá moderného človeka, zmietaného stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré ľudstvu prináša dnešná doba sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou samým sú rovnaké ako tie novozákonné. A tento boj pred nami všetkými Juraj Kukura zvádza nielen ako výnimočný herec, ale aj ako maliar.

Odporúčame

party

Tanečný dom - otvorenie tanečnej sezóny

Otvárací Tanečný dom XIX. tanečnej sezóny bude v záhrade Umelky. Dragúni prinášajú sólové a virtuózne tance z Gemera, Zemplína a...Viac
St 23.9.2020 / Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka
odporúčame!
koncert

Andreas Varady Trio feat Danny Grissett

Ut 22.9.2020 / Kafe Scherz Palisády
odporúčame!
divadlo

Odvrátená strana mesiaca

21.9.2020 - 26.10.2020 / GUnaGU
odporúčame!
výstava

Na okraji záujmu

8.7.2020 - 25.10.2020 / Stará radnica
odporúčame!